Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių nuostata dėl apmokėjimo už neleistinai paliktų atliekų sutvarkymą – neteisėta

Data

2021 11 15

Įvertinimas
0
DGA-Vilniaus-mieste-2020-08-26-31-1-1024x768.jpg

Išnagrinėjęs Vyriausybės atstovo Vilniaus ir Alytaus apskrityse kreipimąsi, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2021 m. lapkričio 11 d. priėmė nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1705-492/2021 dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. 1-445 patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių (2019 m. rugsėjo 11 d. sprendimo Nr. 1-225 redakcija, toliau - Taisyklės) 51 punkto teisėtumo. Nurodytas Taisyklių punktas reglamentuoja, kad  konteinerių aikštelėse ar šalia jų (iki 5 m atstumu) neleistinai paliktas didžiųjų gabaritų, statybos ir griovimo, tekstilės, pavojingas ar kitokias atliekas surenka ir išveža didelių gabaritų atliekų vežėjas, gavęs savivaldybės įmonės „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ užsakymą. Konteinerių aikštelei priskirto nekilnojamojo turto objektų savininkai ar įgalioti asmenys apmoka už šių atliekų surinkimą ir išvežimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka sudarytų paslaugų teikimo sutarčių įkainius. Patirtos sąnaudos paskirstomos konteinerių aikštelei priskirtiems nekilnojamojo turto objektams po lygiai. 
LVAT išplėstinė teisėjų kolegija, sistemiškai įvertinusi ginčytą ir su juo susijusį teisinį reguliavimą, pažymėjo, kad tirtas Taisyklių 51 punktas tiek, kiek jame nustatyta, jog „konteinerių aikštelei priskirto nekilnojamojo turto objektų savininkai ar įgalioti asmenys apmoka už šių atliekų surinkimą ir išvežimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka sudarytų paslaugų teikimo sutarčių įkainius. Patirtos sąnaudos paskirstomos konteinerių aikštelei priskirtiems nekilnojamojo turto objektams po lygiai“, prieštarauja Atliekų tvarkymo įstatymo 32 straipsnyje įtvirtintam principui „teršėjas moka“.
Su Teismo sprendimu galima susipažinti čia.