>

Savivaldybių administracinė priežiūra

Vyriausybės atstovų įstaiga, siekdama jai nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

  • nagrinėja savivaldybės kolegialiems administravimo subjektams priimti pateiktus teisės aktų projektus ir teikia išvadas dėl jų Vyriausybės atstovams; 
  • nagrinėja savivaldybės administravimo subjektų priimtus teisės aktus ir teikia išvadas dėl jų Vyriausybės atstovams; 
  • rengia Vyriausybės atstovų motyvuotų teikimų svarstyti teisės aktų pakeitimo ar panaikinimo klausimus, rašytinių reikalavimų įgyvendinti įstatymus, vykdyti Vyriausybės nutarimus projektus; 
  • teikia Vyriausybės atstovų įstaigos vadovui pasiūlymus dėl Įstaigos veiklos; 
  • teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams informaciją Įstaigos kompetencijos klausimais; 
  • bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, konsultuoja jas, dalijasi gerąją praktika teisės aktų taikymo savivaldybėse problematikos klausimais; 
  • padeda Vyriausybės atstovams atlikti kitus Savivaldybių administracinės priežiūros įstatyme nustatytus įgaliojimus; 
  • atlieka kitas Vyriausybės atstovų įstaigos vadovo pavestas funkcijas.

Atnaujinimo data: 2023-09-18