>

Asmens duomenų apsaugos taisyklės

Asmens duomenų tvarkymo Vyriausybės atstovų įstaigoje tvarkos aprašas

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Vyriausybės atstovų įstaigoje tvarkos aprašas

Prašymo įgyvendinti duomenų subjektų teises forma

Vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės nėra patvirtintos, nes Vyriausybės atstovų įstaigoje nėra vykdoma vaizdo stebėjimo ar garso įrašo veikla (Asmens duomenų tvarkymo Vyriausybės atstovų įstaigoje tvarkos aprašo 23 punktas.)

Atnaujinimo data: 2023-09-18