>

Paskatinimai ir apdovanojimai

Už nepriekaištingą pareigų atlikimą ir 2023 metų veiklos rezultatus paskatinti:
•   3 darbuotojai vardinėmis dovanomis;
•   5 darbuotojams suteiktos mokamos poilsio dienos.

 

Už nepriekaištingą pareigų atlikimą ir 2022 metų veiklos rezultatus paskatinti:
•    6 darbuotojai vardinėmis dovanomis;
•    2 darbuotojai Vyriausybės atstovų įstaigos vadovo padėka;
•    19 darbuotojų suteiktos mokamos poilsio dienos;
•    2 darbuotojams skirtas finansavimas kvalifikacijos tobulinimui ne didesne kaip vienos pareiginės algos dydžio suma per metus.

Vyriausybės atstovų institucijos 30-mečio proga:
•    6 darbuotojai apdovanoti Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko padėkomis;
•    2 darbuotojai apdovanoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos garbės ženklu „Už nuopelnus“;
•    6 darbuotojai apdovanoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio padėka ir suvenyriniu ženkleliu; 
•    6 valstybės tarnautojai paskatinti Vyriausybės atstovų įstaigos vadovo padėkomis.

Už KAIZEN metodo pasiūlymus ir jų įgyvendinimą:
•    4 darbuotojams paskirtos vienkartinės piniginės išmokos. 

 

Atnaujinimo data: 2024-03-12