>

Per kokį laiką galiu tikėtis atsakymo į Vyriausybės atstovų įstaigai ar konkrečiam Vyriausybės atstovui pateiktą klausimą?

Informacija Jums turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos. Jeigu prašoma daug ar sudėtingos informacijos ar skundo nagrinėjimui reikia surinkti informaciją iš kitų įstaigų, Įstaiga turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 dienų ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti rašto pareiškėjui, nurodant pratęsimo priežastis.

Atnaujinimo data: 2023-09-18