>

Lėšos veiklai viešinti

Vyriausybės atstovų įstaiga neskiria lėšų už Įstaigos skelbiamą informaciją viešosios informacijos rengėjams ar skleidėjams.

Atnaujinimo data: 2023-09-18