>

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Įstaigoje atsakingas asmuo

Vyriausybės atstovų įstaigos

Administravimo skyriaus vedėjas Rokas Jonikas

Tel. 8-658-42926, el. p. [email protected]

Atnaujinimo data: 2023-09-18