>

Pareigos

Darbuotojų skaičius 2024 m. I ketvirtįVidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2024 m. I ketvirtį(Eur)

Darbuotojų skaičius 2023 m. 

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2023 m. 
Karjeros valstybės tarnautojai
Vyriausybės atstovų įstaigos vadovas16248.9014230.00

Vyriausybės atstovas

46070.36

4

3805.00

Vyriausiasis patarėjas

122825.09132754.08

Vyresnysis patarėjas

122723.18

12

2556.09

Patarėjas

122011.90121940.33

Vedėjas

12564.5512566.80
Vyriausiasis specialistas52040.0651959.48
 

Vyriausybės atstovų įstaigos valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas, patvirtintas Vyriausybės atstovų įstaigos vadovo 2024 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V-6 
1 priedas. Pareigybių lyginimo kriterijų aprašymas 
2 priedas. Pareigybių priskyrimas pakopoms 
3 priedas. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareiginės algos  koeficientų dydžiai 
4 priedas. Darbo užmokesčio ribos.
 

Atnaujinimo data: 2024-04-16