Vyriausybės atstovų pasitarimas su Vidaus reikalų ministerijos ir Finansų ministerijos atstovais

Data

2021 11 12

Įvertinimas
0
Pasitarimas 2.jpg

2021 m. lapkričio 10 d. vyko Vyriausybės atstovų įstaigos, Vidaus reikalų ministerijos ir Finansų ministerijos atstovų nuotolinis pasitarimas, kuriame aptarti aktualūs savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo klausimai bei problematika. Diskusijoje dalyvavo Vidaus reikalų ministerijos viceministrė S.Ščajevienė, Vidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo ir vietos savivaldos politikos grupės vyresnioji patarėja D.Masaitienė, Finansų ministerijos Valstybės turto valdymo politikos skyriaus vedėja L.Kalinauskienė, Vyriausybės atstovai bei Vyriausybės atstovų įstaigos darbuotojai. Pasitarimo metu Vyriausybės atstovai apžvelgė, su kokia savivaldybių turto valdymo problematika susiduriama vykdant savivaldybių administracinę priežiūrą, kokie klausimai kyla savivaldybėms tiesiogiai įgyvendinant Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo bei Vietos savivaldos įstatymo nuostatas, kuriuos savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisinio reguliavimo aspektus būtų tikslinga tobulinti bei išdėstyti aiškiau ir konkrečiau. Vidaus reikalų ministerijos ir Finansų ministerijos atstovai pasidalino savo įžvalgomis ir pastebėjimais dėl įstatymų nuostatų, susijusių su savivaldybių turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, tinkamo taikymo ir įgyvendinimo praktikoje, kurios įstatymų nuostatos galėtų būti tobulinamos. Sutarta ir toliau glaudžiai bendradarbiauti bei dalintis aktualia informacija, siekiant užkirsti kelią galimiems savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo pažeidimams.