Vyriausybės atstovų įstaiga susipažino su Korupcijos prevencijos įstatymo naujovėmis ir pakeitimais

Data

2021 11 15

Įvertinimas
0
fb-ua421523.jpg

2021 m. lapkričio 11 d. Vyriausybės atstovai kartu su įstaigos darbuotojais dalyvavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos metodinės pagalbos renginyje ,,Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas: naujovės ir pakeitimai nuo 2022 m. sausio 1 d.“ Renginio metu pristatyti nauji korupcijos prevencijos principai, korupcijai  atsparios  aplinkos  kūrimo  sistema, naujos  korupcijos  prevencijos  priemonės,  už  korupcijai  atsparios  aplinkos  kūrimą atsakingų subjektų steigimo ypatumai vietos savivaldoje bei jų vaidmuo užtikrinant savivaldybėms pavaldžiose įstaigose, įmonėse korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių taikymą. Aktualu buvo išgirsti, kokie nauji įgaliojimai (pareigos) atsiranda Vyriausybės atstovams, į ką turėtų būti kreipiamas didžiausias dėmesys, vykdant savivaldybių administracinę priežiūrą korupcijos prevencijos srityje. Sutarta ir toliau vykdyti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, keičiantis aktualia informacija ir įžvalgomis, kad savivaldybėse būtų tinkamai įgyvendinti Korupcijos prevencijos įstatymo pakeitimai.