Visagino savivaldybės Turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo nuostatos prieštarauja įstatymams

Data

2022 11 08

Įvertinimas
0
pexels-sora-shimazaki-5669619.jpg

Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmai (toliau - Teismas) 2022 m. spalio 21 d. priėmė sprendimą administracinėje byloje, kurioje pagal Vyriausybės atstovo Panevėžio ir Utenos apskrityse pareiškimą nagrinėjo Visagino savivaldybės tarybos  2020 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. TS-59 patvirtinto Visagino savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo (toliau - Aprašas) teisėtumą. 
Vyriausybės atstovui kilo abejonių, ar Aprašo nuostatos, nustatančios, jog savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas perduodamas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, atitinka Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo, Vietos savivaldos įstatymo, Viešojo administravimo įstatymo ir Biudžetinių įstaigų įstatymo nuostatas.
Išnagrinėjęs minėtą bylą Teismas konstatavo, jog savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnyje nurodytiems subjektams gali būti perduotas tik savivaldybės tarybos sprendimu. Akcentuotina, jog analogiškos pozicijos laikėsi ir Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai, nagrinėdami Jonavos rajono savivaldybės tarybos  2019 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr. 1TS-240 patvirtinto Jonavos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo (toliau-Aprašas) teisėtumo klausimą.
Teismo sprendimas dar gali būti apskųstas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
Su teismo sprendimu galima susipažinti čia.