Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatai – neteisėti

Data

2022 09 07

Įvertinimas
2
garbage-can-g2b781f54c_1920.jpg

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2022-09-06 priėmė sprendimą administracinėje byloje, kurioje pagal Vyriausybės atstovo Vilniaus ir Alytaus apskrityse pareiškimą tyrė Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, patvirtintų savivaldybės tarybos 2017-02-01 sprendimu Nr. 1-818 (toliau - Nuostatai) teisėtumo klausimą. Vyriausybės atstovo pareiškime buvo keliamos abejonės, ar Nuostatų 52.6 papunktis, numatantis rinkliavos dydžio perskaičiavimą, kai prie šiukšlių konteinerio randamos neleistinai paliktos atliekos, neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintiems teisėkūros aiškumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, „teršėjas moka“ principams bei Rinkliavų ir Atliekų tvarkymo įstatymų nuostatoms.
Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs bylą, pripažino, kad, pagal teisinį reglamentavimą jokie papildomi mokėjimai, perskaičiavimai praėjusių metų rinkliavos dydžio nėra galimi, todėl nagrinėjamu atveju neaišku, kokiu teisiniu pagrindu, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, nustatytas rinkliavos dydžio perskaičiavimas. 
Tokiu būdu, Teismas padarė išvadą, jog Nuostatų 52.6 punktas prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, apimančiam teisinio aiškumo imperatyvą.
Teismo sprendimas dar gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.