Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų teisėtumą vertins teismas

Data

2022 02 24

Įvertinimas
0
rusiavimo-konteineriai-87073395.jpg

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2022-02-11 nutartimi priėmė nagrinėti Vyriausybės atstovo Vilniaus ir Alytaus apskrityse pareiškimą ištirti Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, patvirtintų savivaldybės tarybos 2017-02-01 sprendimu Nr. 1-818 (toliau - Nuostatai), teisėtumą.
Vyriausybės atstovo pareiškime keliamos abejonės, ar Nuostatų 52.6 papunktis, numatantis rinkliavos dydžio perskaičiavimą, kai prie šiukšlių konteinerio randamos neleistinai paliktos atliekos, neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintiems teisėkūros aiškumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, „teršėjas moka“ principams bei Rinkliavų ir Atliekų tvarkymo įstatymų nuostatoms.