Teismas vertins nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo teisėtumą

Data

2022 03 18

Įvertinimas
1
Real-estate-investing.jpg

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2022-03-15 nutartimi priėmė nagrinėti Vyriausybės atstovo Vilniaus ir Alytaus apskrityse pareiškimą, kuriuo prašoma ištirti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021-06-23 sprendimo Nr. 1-1042 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2022 metams nustatymo“ teisėtumą.
Teismo prašoma ištirti, ar Sprendimas pagal jo priėmimo tvarką atitinka teisės aktų,  įpareigojančių viešai skelbti sprendimų projektus, reikalavimus. Taip pat keliamos abejonės, ar Sprendimu nustatyti mokesčio tarifo diferencijavimo kriterijai ir kai kurių lengvatų taikymo sąlygos atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose  įtvirtintus lygiateisiškumo, objektyvumo, teisėtumo, įstatymo viršenybės, skaidrumo, mokesčių mokėtojų lygybės, apmokestinimo teisingumo principus bei Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo nuostatas.