Skirtingi kompensacijų už mokamą mėnesinį mokestį privačiuose darželiuose dydžiai teismo pripažinti neteisėtais

Data

2022 05 31

Įvertinimas
1
pexels-ksenia-chernaya-8535183.jpg

Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmai 2022 m. gegužės 24 d. priėmė sprendimą administracinėje byloje, kurioje, pagal Vyriausybės atstovo Klaipėdos ir Tauragės apskrityse pareiškimą nagrinėjo Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2020-04-30 sprendimu Nr. T11-145 patvirtinto Mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą privačiose švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašo (toliau- Aprašas) teisėtumą. 
Vyriausybės atstovui kilo abejonių, ar  Aprašo nuostatos ta apimtimi, kuria kompensacijos dydis už mokamą mėnesinį mokestį privačiuose darželiuose diferencijuojamas pagal mokymosi įstaigos buvimo vietą, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijoje bei kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintiems asmenų lygybės, žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo ir gerbimo principams bei Vaiko teisių apsaugos pagrindų ir Švietimo įstatymuose nustatytiems geriausių vaiko interesų prioriteto bei lygių galimybių principams.  
Teismas, išnagrinėjęs Vyriausybės atstovo pareiškimą, padarė išvadą, kad Apraše įtvirtintas nevienodas teisinis reguliavimas tai pačiai socialinei savivaldybės gyventojų grupei diferencijuojant mokamos kompensacijos dydį dėl jų pasirinktos ugdymo įstaigos veiklos vietos nėra pagrindžiamas jokiomis objektyviomis aplinkybėmis bei konstatavo, kad vaikai, lankantys kitų savivaldybių teritorijose esančias privačias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas, yra diskriminuojami ir yra blogesnėje padėtyje nei vaikai, lankantys Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje veikiančias ugdymo įstaigas. Teismas pripažino, jog tokios Aprašo nuostatos prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai.
Teismo sprendimas dar gali būti apskųstas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.