Savivaldybės tarybos narių pasisakymų tarybos posėdžiuose trukmės apribojimai pripažinti neteisėtais

Data

2022 03 04

Įvertinimas
1
laikrodis-71117444.jpg

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau - Teismas) 2022 m. kovo 2 d. priėmė nutartį administracinėje byloje, kurioje pagal Vyriausybės atstovo Kauno ir Marijampolės apskrityse pareiškimą nagrinėjo Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento teisėtumo klausimą.
Teismas konstatavo, jog Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 108  ir 109 punktų nuostatos, kuriose įtvirtintas tarybos nario užduodamų klausimų trukmės apribojimas iki 30 sekundžių ir tarybos nario pasisakymų trukmės ribojimas iki 1 minutės, prieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatoms, reglamentuojančioms savivaldybės tarybos nario teises.
Teismas taip pat pabrėžė, kad savivaldybių tarybos, tvirtindamos tarybos veiklos reglamentus, privalo užtikrinti, kad kiekvienas savivaldybės tarybos narys savo teisėmis galėtų naudotis veiksmingai, tai yra, kad jo teisės nebūtų apribotos arba nepagrįstai susiaurintos. Savivaldybės tarybos darbo reglamentuose nepagrįstai apribojus tarybos nario teisę dalyvauti diskusijose svarstomais klausimais, žodžiu pateikti pastabas dėl savivaldybės tarybos sprendimų projektų ar savivaldybės tarybos posėdžio metu klausti pranešėjų, būtų apriboti ir susiaurinti konstituciniai savivaldybės tarybos nario įgaliojimai.