Savivaldybės nustatytas nekilnojamojo turto mokesčio tarifo diferencijavimas - neteisėtas

Data

2022 11 18

Įvertinimas
0
20201111_140930.jpg

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2022-11-17 sprendimu išnagrinėjo administracinę bylą, kurioje Vyriausybės atstovas Vilniaus ir Alytaus apskrityse prašė ištirti, ar Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimas Nr. 1-1042 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2022 metams nustatymo“ (toliau – Sprendimas) pagal jo priėmimo tvarką, bei šio sprendimo 1.5, 1.6, 3.1 p. atitinka aukštesnės galios teisės aktų reikalavimus.
Byloje buvo keliamas klausimas, ar nebuvo pažeista Sprendimo projekto viešinimo procedūra, kadangi priimto Sprendimo turinys skyrėsi nuo viešai paskelbto Sprendimo projekto. Teismas konstatavo, kad Sprendimo projektas ir savivaldybės tarybos komitetų siūlymai dėl Sprendimo projekto pakeitimo buvo viešinami savivaldybės tinklalapyje, todėl nėra pagrindo teigti, kad buvo pažeista Sprendimo viešinimo procedūra.
Likusioje dalyje pareiškimas patenkintas pilna apimtimi.
Teismas konstatavo, kad Sprendimo 1.5 bei 1.6 p. nustatytas nekilnojamojo turto mokesčio tarifų diferencijavimas (pagal teisės aktų pažeidimo faktą) neatitinka Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 str. 2 d. baigtiniu sąrašu nustatytų mokesčio tarifo diferencijavimo kriterijų, o Vilniaus miesto savivaldybės taryba, priimdama ginčijamas Sprendimo nuostatas, pažeidė teisėtumo bei įstatymo viršenybės principus.
Taip pat Teismas konstatavo, kad Sprendimo 3.1 p. nuostata, kuri nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymą sieja išimtinai su turto registravimo Registrų centre data, prieštarauja asmenų lygiateisiškumo principui.
Teismas sutiko su Vyriausybės atstovo vertinimu, jog turto registracijos data nepakeičia nei mokesčių mokėtojų, nei paties nekilnojamojo turto požymių, o savivaldybės nurodyti argumentai negali būti laikomi objektyvia priežastimi nustatyti skirtingas lengvatos taikymo sąlygas ir nėra nei teisingi, nei proporcingi. 
Teismo sprendimas.