Pavedimas administracijos direktoriui priimti sprendimus dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise, teismo pripažintinas neteisėtu

Data

2022 07 04

Įvertinimas
1
judge-g8b6c6ec44_1920.jpg

Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2022 m. birželio 30 d. priėmė sprendimą administracinėje byloje, kurioje pagal Vyriausybės atstovo Kauno ir Marijampolės apskrityse pareiškimą nagrinėjo Jonavos rajono savivaldybės tarybos  2019 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr. 1TS-240 patvirtinto Jonavos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo (toliau-Aprašas) teisėtumą.
Vyriausybės atstovui kilo abejonių, ar Aprašo nuostatos, nustatančios, jog savivaldybės vykdomoji institucija priima sprendimus (leidžia įsakymus) dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise, jei perduodamo turto vertė mažesnė nei 15 tūkst. eurų, atitinka Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatas.
Teismas, išnagrinėjęs pareiškimą padarė išvadą, kad Aprašo nuostatos, kuriomis savivaldybės taryba suteikia teisę savivaldybės administracijos direktoriui perduoti savivaldybės turtą patikėjimo teise kitiems asmenims, yra neteisėtos ir nepagrįstos.
Šis teismo sprendimas dar gali būti apskųstas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
Su teismo sprendimu galima susipažinti čia.