Marijampolės savivaldybės tarybos neveikimas teismo pripažintas neteisėtu

Data

2022 12 27

Įvertinimas
0
court-hammer-books-judgment-law-concept.jpg

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau -LVAT) teisėjų kolegija išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Marijampolės savivaldybės tarybos apeliacinį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2021 m. lapkričio 8 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Kauno ir Marijampolės apskrityse pareiškimą atsakovui Marijampolės savivaldybės tarybai .

Vyriausybės atstovas Kauno ir Marijampolės apskrityse su pareiškimu kreipėsi į Regionų apygardos administracinį teismą, prašydamas įpareigoti Marijampolės savivaldybės tarybą priimti sprendimą paskirti viešąją asmens sveikatos priežiūros įstaigą, su kuria Laisvės atėmimo vietos ligoninė sudarytų sutartį dėl pirminio lygio ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kuri užtikrintų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes Marijampolės pataisos namuose bausmę atliekantiems nuteistiesiems.

Regionų apygardos administracinis teismas 2021 m. lapkričio 8 d. sprendimu įpareigojo Marijampolės savivaldybės tarybą artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimą dėl Bausmių vykdymo kodekso (toliau-BVK) 174 straipsnio 3 dalies nuostatų įgyvendinimo, tačiau Marijampolės savivaldybės taryba su sprendimu nesutiko ir teismo sprendimą apskundė LVAT.

LVAT teisėjų kolegija priėjo išvados, kad Marijampolės savivaldybės tarybai nėra pagrindo nepriimti atitinkamo sprendimo, t. y. taryba neturi diskrecijos teisės spręsti dėl konkrečios sveikatos priežiūros įstaigos paskyrimo ar atsisakymo ją skirti, nes jai tokia pareiga imperatyviai yra nustatyta BVK 174 straipsnio 3 dalyje. Marijampolės savivaldybės taryba privalo ją vykdyti, vadovaudamasi teisėtumo ir įstatymo viršenybės principais, todėl LVAT teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė teisės normas, reguliuojančias ginčo teisinius santykius, nenukrypo nuo teismų praktikos tokios kategorijos bylose, priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą. Tokiu būdu, Marijampolės savivaldybės tarybos apeliacinis skundas yra atmestas, paliekant galioti  pirmosios instancijos teismo sprendimą. 

Nutartis byloje