Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas Atlyginimo už vaikų ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas prieštarauja įstatymams

Data

2021 08 02

Įvertinimas
2
colored-pencils-1506589_1920.jpg

          Regionų apygardos administracinis teismas 2021 m. liepos 2 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. eI4-4294-428/2021 pripažino, kad Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. T-454 patvirtinto Atlyginimo už vaikų ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo 6 punkto ir 8.1.; 8.2.; 8.3.1.; 8.3.2.; 8.3.3.; 8.3.4.; 8.3.5.; 8.3.6 punktų nuostatos, nustatančios, kad lengvatos atlyginimui už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą taikomos tik Kauno mieste gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims yra neteisėtos ir nepagrįstos bei prieštarauja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 9 punkte įtvirtintam lygiateisiškumo principui ir Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 5 punkte įtvirtintam nediskriminavimo principui.

          Šis sprendimas per 30 kalendorinių dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.

          Su Teismo sprendimu galima susipažinti čia.