Kauno miesto savivaldybės Atlyginimo už vaikų ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas prieštarauja įstatymams

Data

2023 01 13

Įvertinimas
0
classroom-kindergarten-interior-design.jpg

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) išnagrinėjo administracinę bylą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2021 m. liepos 1 d. sprendimo ir 2023 m. sausio 11 d. priėmė nutartį, kuria nusprendė Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2021 m. liepos 1 d. sprendimą iš esmės palikti nepakeistą.

LVAT pripažino, kad Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. T-454 patvirtinto Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo 6 punktas  (2022 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-208 redakcija) bei 8.1, 8.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5 ir 8.3.6 papunkčiai (2019 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T-454 redakcija) ta apimtimi, kuria juose nustatyta, kad atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą lengvata (atleidimas nuo viso ar dalies minėto atlyginimo mokėjimo) yra taikoma, kai abiejų vaiko tėvų (įtėvių, globėjų), vieno iš abiejų turimų tėvų (įtėvių, globėjų) ar vienintelio vaiko tėvo (įtėvio, globėjo) deklaruota gyvenamoji vieta yra Kauno mieste, prieštarauja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 6 punktui (2020 m. gegužės 28 d. įstatymo Nr. XIII-2987 redakcija) bei Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 5 punktui (2019 m. balandžio 11 d. įstatymo Nr. XIII-2035 redakcija).

Su LVAT nutartimi galima susipažinti čia.