Kai kurios Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatos prieštarauja įstatymams

Data

2021 05 19

Įvertinimas
1
Teismas.jpg

          Regionų apygardos administracinio teismas 2021 m. gegužės 18 d. priėmė sprendimą, kuriuo patenkino Vyriausybės atstovo Kauno ir Marijampolės apskrityse pareiškimą bei pripažino, kad Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T-2  patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 108 punkto nuostata „Klausimams pateikti skiriama ne daugiau kaip 30 sekundžių“ ir 109 punkto nuostata „Kalbėti diskusijoje Tarybos nariui skiriama 1 minutė“ prieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 2 punktui, kuriame yra nustatyta, kad „tarybos narys turi teisę reglamento nustatyta tvarka siūlyti savivaldybės tarybai svarstyti klausimus, rengti savivaldybės tarybos sprendimų projektus, iš savivaldybės administracijos ar kitų savivaldybės įstaigų, savivaldybės valdomų įmonių gauti visą tarybos nario veiklai reikalingą su savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais susijusią informaciją, dalyvauti diskusijose svarstomais klausimais, raštu ir žodžiu pateikti pastabas dėl savivaldybės tarybos sprendimų projektų, dėl savivaldybės tarybos darbo tvarkos ir kt., savivaldybės tarybos posėdžio metu klausti pranešėjus, kalbėti dėl vedimo tvarkos, kreiptis su paklausimais į savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos, kitų savivaldybės įstaigų, įmonių ir organizacijų, taip pat valstybės institucijų, kurios veikia savivaldybės teritorijoje, vadovus ir valstybės tarnautojus.“

          Šis sprendimas per 30 kalendorinių dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.

          Su Teismo sprendimu galima susipažinti čia.