Joniškio rajono savivaldybės tarybos patvirtintų tvarkymo ir švaros taisyklių dalis prieštarauja įstatymams

Data

2021 03 31

Įvertinimas
0
justice-2060093_1280.jpg

          Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmai priėmė sprendimą administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse pareiškimą atsakovui Joniškio rajono savivaldybės tarybai dėl norminio administracinio akto teisėtumo.  

          Vyriausybės atstovas Šiaulių ir Telšių apskrityse kreipėsi į teismą su pareiškimu prašydamas ištirti, ar Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-174 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ 1 punktu patvirtintų Joniškio rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklių (2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-57 redakcija) 40 punkto 40.4 – 40.6 ir 40.10 papunkčiai atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 2 dalį ir 7 dalies 8 punktą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktą, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 6 ir 7 punktus; nustačius, jog ginčijamos Taisyklių normos neatitinka aukščiau nurodytų teisės aktų, pripažinti jas prieštaraujančiomis šiems teisės aktams.

          Teismas konstatavo, kad „Joniškio rajono savivaldybės taryba, įgyvendindama aplinkos apsaugą reglamentuojančius norminius aktus, nustatydama griežtesnius už valstybinius normatyvus aplinkos apsaugos reikalavimus bei įgyvendindama Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu  Nr. D1-367/3D-342 patvirtinto Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašą, turėjo laikytis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnio 7 dalies 8 punkte numatytų imperatyvų“. Tik gavus abiejų derinančių ministerijų teigiamą atsakymą, savivaldybės tarybos projektas gali būti teikiamas tvirtinimui ir priešingai, bent vienai iš ministerijų nepritarus sprendimo projektui, toks teisės aktas negali būti priimtas. Reikalavimas Savivaldybei gauti pritarimą buvo numatytas Aplinkos įstatyme – t. y., jei Savivaldybė nori nustatyti griežtesnius reikalavimus nei numato aukštesnės galios teisės aktai, savo teisės akto projektą turi suderintas su teisės aktą priėmusiomis institucijomis, šiuo atveju Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijomis. Aplinkos ministerija išsakė pritarimą tarybos projektui, bet Žemės ūkio ministerija nepritarė. Be to Dėl Savivaldybės patvirtintų Taisyklių griežtesnio 40.5 papunkčio reglamentavimo iš vis Savivaldybė neatliko derinimo. 

          Teismo sprendimas neįsiteisėjęs ir  gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.  

          Su neįsiteisėjusiu Teismo sprendimu galite susipažinti čia.