Vyriausybės atstovo Vilniaus ir Alytaus apskrityse teikimai ir reikalavimai

2022 metai


2022-02-24 teikimas Nr. TR1-1(5.1E) Lazdijų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019-10-18 sprendimo Nr. 5TS-168 pakeitimo"


2021 metai


2021-11-11 teikimas Nr. TR1-13(5.1E) Vilniaus rajono savivaldybės tarybai "Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T3-239"

2021-10-12 teikimas Nr. TR1-12(5.1E) Vilniaus miesto savivaldybės tarybai "Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011-04-06 sprendimo Nr. 1-2090 1 punktu patvirtintų Vilniaus miesto teritorijų, kuriose nėra centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų, nuotekų tvarkymo taisyklių pakeitimo"

2021-10-01 reikalavimas Nr. TR1-11(5.1E) Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl vartotojų aprūpinimo energija ir (ar) energijos ištekliais esant ekstremaliajai energetikos padėčiai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. sausio 13 d. nutarimu Nr. 12, 8.1 papunkčio vykdymo"

2021-09-13 reikalavimas Nr. TR1-10(5.1E) Lazdijų rajono savivaldybės tarybai "Dėl pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. D1- 491, 15 punkto nuostatos vykdymo"

2021-07-07 teikimas Nr. TR1-9(5.1E) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-21 įsakymo Nr. 30/2909/20 pakeitimo

2021-07-02 teikimas Nr. TR1-8(5.1E) Vilniaus rajono savivaldybės tarybai "Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021-04-30 sprendimo Nr. T3-110"

2021-06-21 reikalavimas Nr. TR1-7(5.1E) Širvintų rajono savivaldybės merei "Dėl Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 1 ir 11 dalių nuostatų įgyvendinimo"

2021-06-04 teikimas Nr. TR1-6(5.1E) Varėnos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-IX-33 "Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

2021-06-04 teikimas Nr. TR1-5(5.1E) Varėnos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-IX-34 "Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

2021-03-10 reikalavimas Nr. TR1-4(5.1E) Vilniaus miesto savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-03-02 reikalavimas Nr. TR1-3(5.1E) Šalčininkų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-02-17 reikalavimas Nr. TR1-2(5.1E) Širvintų rajono savivaldybės merei "Dėl Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 1 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-02-17 reikalavimas Nr. TR1-1(5.1E) Širvintų rajono savivaldybės merei "Dėl Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 1 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-01-29 teikimas Nr. S1-20(5.1E) Alytaus miesto savivaldybės tarybai "Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto  savivaldybės tarybos 


2020 metai


2020-12-22 sprendimu Nr. T -362 ,,Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento  patvirtinimo‘‘ 118 ir 129 punktų pakeitimo

2020 m. gruodžio 4 d. teikimas Nr. S1-306 Vilniaus rajono savivaldybės merei 

2020 m. spalio 7 d. teikimas Nr. TR1-28 Lazdijų rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. spalio 2 d. reikalavimas Nr. TR1-27 Varėnos rajono savivaldybės tarybai

2020 m. spalio 2 d. teikimas Nr. TR1-26 Varėnos rajono savivaldybės tarybai

2020 m. rugsėjo 17 d. teikimas Nr. TR1-25 Vilniaus miesto savivaldybės tarybai

2020 m. rugsėjo 16 d. reikalavimas Nr. TR1-24 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugsėjo 16 d. teikimas Nr. TR1-23 Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. rugsėjo 9 d. reikalavimas Nr. TR1-22 Varėnos savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugsėjo 9 d. reikalavimas Nr. TR1-21 Lazdijų rajono savivaldybės tarybai

2020 m. rugpjūčio 6 d. teikimas Nr. TR1-19 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugpjūčio 3 d. reikalavimas Nr. TR1-18 Vilniaus miesto savivaldybės tarybai

2020 m. liepos 31 d. reikalavimas Nr. TR1-17 Trakų rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 12 d. teikimas Nr. TR1-16 Švenčionių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 5 d. teikimas Nr. TR1-15 Varėnos rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 3 d. teikimas Nr. TR1-14 Lazdijų rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 1 d. teikimas Nr. TR1-13 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui 

2020 m. balandžio 20 d. teikimas Nr. TR1-12 Vilniaus miesto savivaldybės tarybai 

2020 m. balandžio 3 d. teikimas Nr. TR1-11 Vilniaus miesto savivaldybės tarybai

2020 m. kovo 10 d. teikimas Nr. TR1-10 Vilniaus miesto savivaldybės tarybai

2020 m. kovo 6 d. teikimas Nr. TR1-9 Alytaus miesto savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 24 d. reikalavimas Nr. TR1-7 Širvintų rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 24 d. reikalavimas Nr. TR1-6 Širvintų rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 14 d. teikimas Nr. TR1-5 Alytaus miesto savivaldybės tarybai 

2020 m. vasario 10 d. teikimas Nr. TR1-4 Alytaus miesto savivaldybės tarybai 

2020 m. vasario 7 d. reikalavimas Nr. TR1-3 Lazdijų rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 7 d. reikalavimas Nr. TR1-2 Varėnos rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 7 d. teikimas Nr. TR1-1 Alytaus miesto savivaldybės tarybai


REIKALAVIMAI (2019 metai Vilniaus apskr.)

2019 m. rugpjūčio 30 d. reikalavimas Nr. 1R-2

2019 m. rugpjūčio 30 d. reikalavimas Nr. 1R-1

TEIKIMAI (2019 metai Vilniaus apskr.)

2019 m. gruodžio 3 d. teikimas Nr. 1T-3

2019 m. spalio 17 d. teikimas Nr. 1T-2

2019 m. rugpjūčio 27 d. teikimas Nr. 1T-1

REIKALAVIMAI (2019 metai Alytaus apskr.)

2019 m. spalio 30 d.  reikalavimas Nr. 2-3(1.19)

2019 m. spalio 28 d.  reikalavimas Nr. 2-2 (1.19)

2019 m. liepos 29 d. reikalavimas Nr. 2-1 (1.19)

TEIKIMAI (2019 metai Alytaus apskr.)

2019 m. gruodžio 19 d. teikimas Nr. 1-7 (1.18) 

2019 m. gruodžio 19 d. teikimas Nr. 1-6 (1.18)

2019 m. gruodžio 18 d. teikimas Nr. 1-5 (1.18)

2019 m. lapkričio 11 d. teikimas Nr. 1-4 (1.18)

2019 m. lapkričio 7 d. teikimas Nr. 1-3(1.18)

2019 m. rugsėjo 12 d. teikimas Nr. 1-2 (1.18)

2019 m. rugsėjo 10 d. teikimas Nr. 1-1 (1.18)

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-30