Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse teikimai ir reikalavimai

2023 metai

2023-05-04 teikimas Nr. TR5-15(5.5E) Joniškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 17 d. sprendimo Nr. T-56 "Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo"

2023-03-29 teikimas Nr. TR5-14(5.5E) Radviliškio rajono savivaldybės tarybai " Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017-06-22 sprendimo Nr. T-595 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos, Radviliškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo"

2023-03-21 teikimas Nr. TR5-13(5.5E) Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. Av-78 „Dėl leidimo UAB „Pakruojo vandentiekis“ laikinai nukrypti nuo viešai tiekiamo geriamojo vandens kokybės indikatorių rodiklių“ panaikinimo"

2023-03-20 reikalavimas Nr. TR5-12(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl atlygio valstybės valdomų įmonių ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų nariams mokėjimo tvarkos aprašo įgyvendinimo"

2023-03-20 reikalavimas Nr. TR5-11(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl atlygio valstybės valdomų įmonių ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų nariams mokėjimo tvarkos aprašo įgyvendinimo"

2023-03-15 reikalavimas Nr. TR5-10(5.5E) Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl atlygio valstybės valdomų įmonių ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų nariams mokėjimo tvarkos aprašo įgyvendinimo"

2023-03-15 teikimas Nr. TR5-9(5.5E) Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. AV-207 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės valdomų bendrovių atlygio už valdybos nario veiklą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtintos Pakruojo rajono savivaldybės valdomų bendrovių atlygio už valdybos nario veiklą nustatymo tvarkos aprašo nuostatų pakeitimo"

2023-02-14 reikalavimas Nr. TR5-8(5.5E) Radviliškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo, derinimo ir įgyvendinimo rezultatų skelbimo taisyklių 22 ir 29 punktų nuostatų vykdymo"

2023-02-14 reikalavimas Nr. TR5-7(5.5E) Šiaulių rajono savivaldybės tarybai "Dėl savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo, derinimo ir įgyvendinimo rezultatų skelbimo taisyklių 22 ir 29 punktų nuostatų vykdymo"

2023-02-14 reikalavimas Nr. TR5-6(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo, derinimo ir įgyvendinimo rezultatų skelbimo taisyklių 22 ir 29 punktų nuostatų vykdymo"

2023-02-14 reikalavimas Nr. TR5-5(5.5E) Telšių rajono savivaldybės tarybai "Dėl savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo, derinimo ir įgyvendinimo rezultatų skelbimo taisyklių 22 ir 29 punktų nuostatų vykdymo"

2023-02-13 reikalavimas Nr. TR5-4(5.5E) Rietavo savivaldybės tarybai "Dėl savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo, derinimo ir įgyvendinimo rezultatų skelbimo taisyklių 22 ir 29 punktų nuostatų vykdymo"

2023-02-10 reikalavimas Nr. TR5-3(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai "Dėl savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo, derinimo ir įgyvendinimo rezultatų skelbimo taisyklių 22 ir 29 punktų nuostatų vykdymo"

2023-02-06 reikalavimas Nr. TR5-2(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 11 ir 15 straipsnių įgyvendinimo"

2023-02-06 reikalavimas Nr. TR5-1(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies įgyvendinimo"


2022 metai


2022-12-30 teikimas Nr. TR5-46(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2003-06-26 sprendimo nr.t-754 „Dėl Šiaulių miesto tvarkos ir švaros taisyklių“ pakeitimo"

2022-11-23 reikalavimas Nr. TR5-45(5.5E) Kelmės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo 8 straipsnio 3 dalies nuostatų įgyvendinimo"

2022-11-23 reikalavimas Nr. TR5-44(5.5E) Telšių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo 8 straipsnio 3 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2022-11-23 reikalavimas Nr. TR5-43(5.5E) Rietavo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo 8 straipsnio 3 dalies nuostatų įgyvendinimo"

2022-10-21 reikalavimas Nr. TR5-42(5.5E) Rietavo savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo tinkamo įgyvendinimo ir už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens pareigybės tvirtinimo"

2022-10-21 reikalavimas Nr. TR5-41(5.5E) Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorei "Dėl Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo tinkamo įgyvendinimo ir už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens pareigybės tvirtinimo"

2022-10-21 reikalavimas Nr. TR5-40(5.5.E) Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo tinkamo įgyvendinimo ir už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens pareigybės tvirtinimo"

2022-10-14 reikalavimas Nr. TR5-39(5.5E) Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 24 straipsnio 1 dalies įgyvendinimo, paskiriant už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingą asmenį"

2022-10-14 teikimas Nr. TR5-38(5.5E) Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl tinkamo Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo įgyvendinimo ir Akmenės rajono savivaldybės administracijos teisės ir personalo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo pakeitimo"

2022-10-14 teikimas Nr. TR5-37(5.5E) Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl tinkamo Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo įgyvendinimo ir juridinio bei viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo pakeitimo"

2022-10-06 teikimas Nr. TR5-36(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022-04-07 sprendimo nr.t-122 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-75 „Dėl Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“

2022-06-07 teikimas Nr. TR5-35(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-288, pakeitimo"

2022-05-26 teikimas Nr. TR5-34(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-96 "Dėl Šiaulių suaugusiųjų mokyklos ir Šiaulių "Saulėtekio" gimnazijos reorganizavimo patvirtinimo""

2022-05-09 teikimas Nr. TR5-33(5.5E) Pakruojo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-118 „Dėl priėmimo laiko į bendrojo ugdymo mokyklas, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus klasėse pagal vykdomas programas, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus grupėse 2022-2023 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo"

2022-04-26 reikalavimas Nr. TR5-32(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkto įgyvendinimo"

2022-04-25 teikimas Nr. TR5-31(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-161 „Dėl Plungės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“"

2022-04-25 teikimas Nr. TR5-30(5.5E) Mažeikių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T1-204 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“"

2022-04-25 teikimas Nr. TR5-29(5.5E) Mažeikių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. t1-311 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos aprašo `patvirtinimo“"

2022-04-25 teikimas Nr. TR5-28(5.5E) Pakruojo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-284 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos patvirtinimo“

2022-04-22 reikalavimas Nr. TR5-27(5.5E) Kelmės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktų, 13 straipsnio 9 dalies ir 25 straipsnio 4 dalies nuostatų įgyvendinimo"

2022-04-22 teikimas Nr. TR5-26(5.5E) Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. A-586 panaikinimo"

2022-04-21 teikimas Nr. TR5-25(5.5E) Kelmės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-240 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo“"

2022-04-21 teikimas Nr. TR5-24(5.5.E) Joniškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-46 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“"

2022-04-21 teikimas Nr. TR5-23(5.5E) Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. A-488 ir 2020 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A-505 panaikinimo"

2022-04-21 reikalavimas Nr. TR5-22(5.5E) Joniškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktų, 13 straipsnio 9 dalies ir 25 straipsnio 4 dalies nuostatų įgyvendinimo"

2022-04-21 teikimas Nr. TR5-21(5.5E) Joniškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-183 „Dėl želdynų ir želdinių apsaugos joniškio rajone taisyklių patvirtinimo“"

2022-04-21 reikalavimas Nr. TR5-20(5.5E) Telšių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 13 straipsnio 9 dalies nuostatų įgyvendinimo"

2022-04-21 teikimas Nr. TR5-19(5.5E) Akmenės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. T-183 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos patvirtinimo“"

2022-04-19 teikimas Nr. TR5-18(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. Lapkričio 22 d. Sprendimo Nr. T-406 „Dėl Šiaulių miesto žvyruotų gatvių įrengimo individualių gyvenamųjų namų kvartaluose, kai 50 procentų darbų vertės sumoka gyventojai, tvarkos aprašo patvirtinimo“"

2022-04-15 teikimas Nr. TR5-17(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų priedo pakeitimo"

2022-04-14 reikalavimas Nr. TR5-16(5.5E) Mažeikių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T1-13 „Dėl specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios Mažeikių rajono savivaldybei, apskaičiavimo. paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo “ pakeitimo"

2022-04-07 teikimas Nr. TR5-15(5.5E) Kelmės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T-116 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“"

2022-04-07 teikimas Nr. TR5-14(5.5E) Akmenės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-103 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo"

2022-04-07 teikimas Nr. TR5-13(5.5E) Pakruojo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-98 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo"

2022-04-07 teikimas Nr. TR5-12(5.5E) Kelmės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-384 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo"

2022-03-14 teikimas Nr. TR5-11(5.5E) Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. A1-1651"

2022-03-09 Nr. teikimas TR5-10(5.5E) Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. A1-207"

2022-03-09 teikimas Nr. TR5-9(5.5E) Rietavo savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. AV-123"

2022-02-23 reikalavimas Nr. TR5-8(5.5E) Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 6 dalies, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. A1-622 „Dėl socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo 4 ir 22 punktų įgyvendinimo"

2022-02-23 teikimas Nr. TR5-7(5.5E) Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A-1213(8.2)"

2022-02-22 teikimas Nr. TR5-6(5.5E) Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. A-1108"

2022-02-22 teikimas Nr. TR5-5(5.5E) Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. AV-80"

2022-01-20 teikimas Nr. TR5-4(5.5E) Joniškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-222"

2022-01-07 teikimas Nr. TR5-3(5.5 E) Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. A-1950"

2022-01-03 reikalavimas Nr. TR5-2(5.5E) Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971 patvirtinto statybos techninio reglamento str 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ 104.1 papunkčio įgyvendinimo"

2022-01-03 reikalavimas Nr. TR5-1(5.5E) Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971 patvirtinto statybos techninio reglamento str 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ 104.1. ir 104.2. papunkčių įgyvendinimo"


2021 metai


2021-12-03 teikimas Nr. TR5-84(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 6 d. sprendimo Nr. T-265"

2021-11-26 reikalavimas Nr. TR5-83(5.5E) Telšių apskrities savivaldybių administracijų direktoriams "Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. Nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo 9.1 papunkčio ir 26 punkto įgyvendinimo" 

2021-11-26 reikalavimas Nr. TR5-82(5.5E) Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. Nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo 9.1 ir 9.4 papunkčių įgyvendinimo"

2021-11-26 reikalavimas Nr. TR5-81(5.5E) Rietavo rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. Nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo 9.4 papunkčio įgyvendinimo"

2021-11-26 reikalavimas Nr. TR5-80(5.5E) Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. Nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo 9.4 papunkčio įgyvendinimo"

2021-11-26 reikalavimas Nr. TR5-79(5.5E) Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. Nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo 9.4 papunkčio įgyvendinimo"

2021-11-08 reikalavimas Nr. TR5-78(5.5E) Šiaulių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 2, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 straipsnių ir dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 34-1, 35-1 straipsniais ir priedu įstatymo įgyvendinimo"

2021-10-15 teikimas Nr. TR5-77(5.5E) Telšių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T1-368"

2021-10-14 teikimas Nr. TR5-76(5.5E) Kelmės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018-10-25 sprendimo Nr. T-311 1.2. punktu patvirtinto vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Kelmės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo pakeitimo"

2021-10-14 teikimas Nr. TR5-75(5.5E) Mažeikių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-182"

2021-10-04 reikalavimas Nr. TR5-74(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 6 punkto nuostatų įgyvendinimo"

2021-09-14 teikimas Nr. TR5-73(5.5E) Šiaulių rajono savivalybės tarybai "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatų keitimo"

2021-08-31 teikimas Nr. TR5-72(5.5E) Radviliškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T-116"

2021-08-26 teikimas Nr. TR5-71(5.5E) Radviliškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-893"

2021-08-24 reikalavimas Nr. TR5-70(5.5E) Akmenės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 6 dalies, 24 straipsnio 3 dalies ir 28 straipsnio 2 dalies nuostatų įgyvendinimo"

2021-08-23 teikimas Nr. TR5-69(5.5E) Akmenės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-262"

2021-08-18 teikimas Nr. TR5-68(5.5E) Pakruojo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-297"

2021-08-17 teikimas Nr. TR5-67(5.5E) Joniškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-264"

2021-08-17 teikimas Nr. TR5-66(5.5E) Plungės rajono savivaldybės merui "Dėl 2021-08-12 Plungės rajono savivaldybės mero potvarkio Nr. PP-47 panaikinimo"

2021-07-26 teikimas Nr. TR5-65(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl 2021-02-04 sprendimo Nr. T-19 panaikinimo" 

2021-07-22 teikimas Nr. TR5-62(5.5E) Šiaulių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų pakeitimo" 

2021-07-22 teikimas Nr. TR5-61(5.5E) Šiaulių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų pakeitimo" 

2021-07-22 teikimas Nr. TR5-60(5.5E) Kelmės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos nuostatų pakeitimo" 

2021-07-22 teikimas Nr. TR5-59(5.5E) Joniškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Joniškio rajono savivaldybės etikos komisijos nuostatų pakeitimo" 

2021-07-22 teikimas Nr. TR5-58(5.5E) Joniškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Joniškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų pakeitimo" 

2021-07-22 teikimas Nr. TR5-57(5.5E) Akmenės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Akmenės rajono savivaldybės etikos komisijos nuostatų pakeitimo" 

2021-07-22 teikimas Nr. TR5-56(5.5E) Akmenės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Akmenės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos veiklos nuostatų pakeitimo" 

2021-06-30 teikimas Nr. TR5-55(5.5E) Mažeikių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Mažeikių rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos  nuostatų pakeitimo" 

2021-06-30 teikimas Nr. TR5-54(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Plungės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų pakeitimo" 

2021-06-30 teikimas Nr. TR5-53(5.5E) Rietavo savivaldybės tarybai "Dėl Rietavo savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų pakeitimo" 

2021-06-30 teikimas Nr. TR5-52(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Plungės rajono savivaldybės etikos komisijos veiklos nuostatų pakeitimo" 

2021-06-30 teikimas Nr. TR5-51(5.5E) Rietavo savivaldybės tarybai "Dėl Rietavo savivaldybės etikos komisijos veiklos nuostatų pakeitimo" 

2021-04-30 teikimas Nr. TR5-50(5.5E) Joniškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento papildymo ir nuostatų pakeitimo" 

2021-04-21 teikimas Nr. TR5-49(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017-12-07 sprendimo Nr. T-424 1 punktu patvirtintų vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo nuostatų pakeitimo" 

2021-04-20 teikimas Nr. TR5-48(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020-06-18 sprendimo Nr. T-274" 

2021-04-19 teikimas Nr. TR5-47(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020-09-24 sprendimu Nr. T1-204 patvirtintų vietinės rinkliavos už leidimų atlikti kasimo darbus Plungės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atveriant ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų pakeitimo" 

2021-04-19 teikimas Nr. TR5-46(5.5E) Mažeikių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2015-11-27 sprendimo Nr. T1-342" 

2021-04-13 teikimas Nr. TR5-45(5.5E) Radviliškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017-06-22 sprendimo Nr. T-595 1.2. punktu patvirtintų Radviliškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo" 

2021-04-01 teikimas Nr. TR5-44(5.5E) Šiaulių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento papildymo ir nuostatų pakeitimo" 

2021-04-01 teikimas Nr. TR5-43(5.5E) Pakruojo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatų pakeitimo"

2021-04-01 teikimas Nr. TR5-42(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento papildymo ir nuostatų pakeitimo" 

2021-04-01 teikimas Nr. TR5-41(5.5E) Radviliškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2010-08-29 sprendimo Nr. T-77"Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose mokėjimo nustatymo tvarkos aprašo pakeitimo" pakeitimo" 

2021-03-29 teikimas Nr. TR5-40(5.5E) Šiaulių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013-12-12 sprendimo Nr. T-307" 

2021-03-29 teikimas Nr. TR5-39(5.5E) Radviliškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2013-05-16 sprendimo Nr. T-527"

2021-03-10 reikalavimas Nr. TR5-38(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 44 punkto įgyvendinimo" 

2021-03-10 reikalavimas Nr. TR5-37(5.5E) Rietavo savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 44 punkto įgyvendinimo" 

2021-03-10 reikalavimas Nr. TR5-36(5.5E) Telšių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 44 punkto įgyvendinimo" 

2021-03-09 reikalavimas Nr. TR5-35(5.5E) Kelmės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 44 punkto įgyvendinimo" 

2021-03-09 teikimas Nr. TR5-34(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021-01-28 sprendimu Nr. T1-20 patvirtintų Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo" 

2021-03-04 reikalavimas Nr. TR5-33(5.5E) Pakruojo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 5 punkto įgyvendinimo" 

2021-03-02 reikalavimas Nr. TR5-32(5.5E) Telšių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 11 straipsnio 6 dalies įgyvendinimo" 

2021-03-02 teikimas Nr. TR5-31(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020-07-02 sprendimo Nr. T-306 1 punktu patvirtinto Šiaulių miesto seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-03-01 teikimas Nr. TR5-30(5.5E) Šiaulių rajono savivaldybės tarybau "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015-07-09 sprendimo Nr. T-161"

2021-02-26 teikimas Nr. TR5-29(5.5E) Telšių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento papildymo ir nuostatų pakeitimo" 

2021-02-26 teikimas Nr. TR5-28(5.5E) Rietavo savivaldybės tarybai " Dėl Rietavo savivaldybės tarybos veiklos reglamento papildymo ir nuostatų pakeitimo" 

2021-02-26 teikimas Nr. TR5-27(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Plungės rajono savivaldybės veiklos reglamento papildymo ir nuostatų pakeitimo" 

2021-02-26 teikimas Nr. TR5-26(5.5E) Mažeikių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento papildymo ir nuostatų pakeitimo" 

2021-02-25 teikimas Nr. TR5-25(5.5E) Radviliškio rajono savivaldybės tarybai " Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019-09-26 sprendimo Nr. T-101"

2021-02-23 teikimas Nr. TR5-24(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017-07-27 sprendimo Nr. T-291" 

2021-02-23 teikimas Nr. TR5-23(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019-07-04 sprendimo Nr. T-288"

2021-02-17 teikimas Nr. TR5-22(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020-12-22 sprendimo Nr. T-480"

2021-01-28 reikalavimas Nr. TR5-21(5.5E) Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 6 dalies, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020-06-30 įsakymo Nr. A1-622 "Dėl socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 1 punktu patvirtinto socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo 4 ir 22 punktų įgyvendinimo" 

2021-01-28 reikalavimas Nr. TR5-20(5.5E) Telšių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 32 straipsnio 7 dalies 4 punkto įgyvendinimo" 

2021-01-27 reikalavimas Nr. TR5-19(5.5E) Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 6 dalies, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020-06-30 įsakymo Nr. A1-622 "Dėl socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 1 punktu patvirtinto socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo 4 ir 22 punktų įgyvendinimo" 

2021-01-27 teikimas Nr. TR5-18(5.5E) Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorei "Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-09-23 įsakymo Nr. AV-649"

2021-01-26 reikalavimas Nr. TR5-17(5.5E) Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 6 dalies, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020-06-30 įsakymo Nr. A1-622 "Dėl socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 1 punktu patvirtinto socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo 4 ir 22 punktų įgyvendinimo" 

2021-01-22 teikimas Nr. TR5-16(5.5E) Rietavo savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-01 įsakymo Nr. AV-544"

2021-01-19 teikimas Nr. TR5-15(5.5E) Akmenės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2017-05-31 sprendimo Nr. T-104(E) 1.2. punktu patvirtintų Akmenės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų pakeitimo" 

2021-01-19 teikimas Nr. TR5-14(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019-12-12 sprendimo Nr. T-453 1.2. patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo" 

2021-01-18 teikimas Nr. TR5-13(5.5E) Rietavo savivaldybės tarybai "Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T1-48 2 punktu patvirtintų Rietavo savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo" 

2021-01-15 teikimas Nr. TR5-12(5.5E) Telšių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2017-07-23 sprendimo Nr. T1-41 1.2 punktu patvirtintų Telšių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo"

2021-01-14 teikimas Nr. TR5-11(5.5E) Mažeikių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2020-06-30 sprendimo Nr. T1-177"Dėl Mažeikių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo" 1 punktu patvirtintų Mažeikių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo" 

2021-01-14 reikalavimas Nr. TR5-10(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai " Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo" 

2021-01-14 reikalavimas Nr. TR5-9(5.5E) Telšių rajono savivaldybės tarybai " Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo" 

2021-01-14 reikalavimas Nr. TR5-8(5.5E) Mažeikių rajono savivaldybės tarybai " Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo" 

2021-01-14 reikalavimas Nr. TR5-7(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai " Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo"

2021-01-12 reikalavimas Nr. TR5-6(5.5E) Šiaulių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo"

2021-01-12 reikalavimas Nr. TR5-5(5.5E) Pakruojo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo"

2021-01-12 teikimas Nr. TR5-4(5.5E) Telšių rajono savivaldybės tarybai "Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Telšių rajono savivaldybės vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo"

2021-01-12 reikalavimas Nr. TR5-3(5.5E) Joniškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo"

2021-01-12 reikalavimas Nr. TR5-2(5.5E) Akmenės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo"

2021-01-12 reikalavimas Nr. TR5-1(5.5E) Kelmės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo"


2020 metai


2020 m. lapkričio 18 d. reikalavimas Nr. TR5-56 Rietavo savivaldybės tarybai

2020 m. lapkričio 11 d. reikalavimas Nr. TR5-55 Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. lapkričio 9 d. reikalavimas Nr. TR5-54 Rietavo savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. lapkričio 6 d. reikalavimas Nr. TR5-53 Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugpjūčio 28 d. teikimas Nr. TR5-52 Šiaulių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. liepos 21 d. reikalavimas Nr. TR5-51 Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. liepos 1 d. teikimas Nr. TR5-50 Kelmės rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 12 d. reikalavimas Nr. TR5-49 Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. birželio 10 d. teikimas Nr. TR5-48 Joniškio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 5 d. teikimas Nr. TR5-47 Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. birželio 5 d. teikimas Nr. TR5-46 Kelmės rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 4 d. reikalavimas Nr. TR5-45 Plungės rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 3 d. teikimas Nr. TR5-44 Mažeikių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 3 d. teikimas Nr. TR5-43 Rietavo savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 3 d. teikimas Nr. TR5-42 Šiaulių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 2 d. teikimas Nr. TR5-41 Joniškio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 2 d. reikalavimas Nr. TR5-40 Telšių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 2 d. teikimas Nr. TR5-39 Akmenės rajono savivaldybės tarybai

2020 m. gegužės 26 d. teikimas Nr. TR5-38 Šiaulių miesto savivaldybės tarybai

2020 m. gegužės 14 d. teikimas Nr. TR5-37 Šiaulių miesto savivaldybės tarybai

2020 m. gegužės 14 d. teikimas Nr. TR5-36 Šiaulių miesto savivaldybės tarybai

2020 m. gegužės 8 d. teikimas Nr. TR5-35 Pakruojo rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. balandžio 29 d. teikimas Nr. TR5-34 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. balandžio 23 d. teikimas Nr. TR5-33 Šiaulių miesto savivaldybės tarybai

2020 m balandžio 23 d. teikimas Nr. TR5-32 Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. balandžio 16 d. teikimas Nr. TR5-31 Radviliškio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. balandžio 8 d. teikimas Nr. TR5-30 Šiaulių miesto savivaldybės tarybai

2020 m. kovo 13 d. teikimas Nr. TR5-29 Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. kovo 13 d. teikimas Nr. TR5-28 Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. kovo 13 d. teikimas Nr. TR5-27 Telšių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. kovo 13 d. teikimas Nr. TR5-26 Telšių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. kovo 12 d. teikimas Nr. TR5-25 Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. kovo 12 d. teikimas Nr. TR5-24 Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. kovo 12 d. teikimas Nr. TR5-23 Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. kovo 12 d. teikimas Nr. TR5-22 Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorei 

2020 m. kovo 6 d. teikimas Nr. TR5-21 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. kovo 3 d. teikimas Nr. TR5-20 Telšių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 18 d. teikimas Nr. TR5-19 Šiaulių miesto savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 17 d. teikimas Nr. TR5-18 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. vasario 14 d. teikimas Nr. TR5-17 Radviliškio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 14 d. reikalavimas Nr. TR5-16 Radviliškio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 13 d. reikalavimas Nr. TR5-15 Radviliškio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 13 d. teikimas Nr. TR5-14 Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. vasario 13 d. reikalavimas Nr. TR5-13 Radviliškio rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. vasario 11 d. teikimas Nr. TR5-12 Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. sausio 31 d. teikimas Nr. TR5-11 Mažeikių rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 31 d. teikimas Nr. TR5-10 Mažeikių rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 14 d. teikimas Nr. TR5-9 Rietavo savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 14 d. teikimas Nr. TR5-8 Plungės rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 14 d. teikimas Nr. TR5-7 Mažeikių rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 14 d. teikimas Nr. TR5-6 Kelmės rajono savivaldybės tarybai

2020 m. sausio 10 d. teikimas Nr. TR5-5 Telšių rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 10 d. teikimas Nr. TR5-4 Šiaulių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. sausio 10 d. teikimas Nr. TR5-3 Pakruojo rajono savivaldybės tarybai

2020 m. sausio 10 d. teikimas Nr. TR5-2 Šiaulių miesto savivaldybės tarybai

2020 m. sausio 10 d. teikimas Nr. TR5-1 Radviliškio rajono savivaldybės tarybai


REIKALAVIMAI (2019 metai Šiaulių apskr.) 

2019 m. lapkričio 27 d. reikalavimas Nr. 4-6

2019 m. lapkričio 26 d. reikalavimas Nr. 4-5

2019 m. lapkričio 13 d. reikalavimas Nr. 4-4

2019 m. spalio 31 d. reikalavimas Nr. 4-3

2019 m. liepos 26 d. reikalavimas Nr. 4-2

2019 m. liepos 26 d. reikalavimas Nr. 4-1

TEIKIMAI (2019 metai Šiaulių apskr.) 

2019 m. gruodžio 5 d. teikimas Nr. 3-11

2019 m. gruodžio 3 d. teikimas Nr. 3-10

2019 m. lapkričio 28 d. teikimas Nr. 3-9

2019 m. lapkričio 27 d. teikimas Nr. 3-8

2019 m. spalio 31 d. teikimas Nr. 3-7

2019 m. rugsėjo 30 d. teikimas Nr. 3-6

2019 m. liepos 19 d. teikimas Nr. 3-5

2019 m. liepos 19 d. teikimas Nr. 3-4

2019 m. liepos 19 d. teikimas Nr. 3-3

2019 m. liepos 19 d. teikimas Nr. 3-2

2019 m. liepos 11 d. teikimas Nr. 3-1

TEIKIMAI IR REIKALAVIMAI ( 2019 metai Telšių apskr.)

2019 m. rugpjūčio 14 d. teikimas Nr. V-1

2019 m. liepos 19 d. reikalavimas Nr. V1-1

TEIKIMAI IR REIKALAVIMAI ( 2022 metai)

2022-02-23 reikalavimas Nr. TR5-8(5.5E) Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 6 dalies, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. A1-622 „Dėl socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo 4 ir 22 punktų įgyvendinimo"

2022-02-23 teikimas Nr. TR5-7(5.5E) Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A-1213(8.2)"

2022-02-22 teikimas Nr. TR5-6(5.5E) Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. A-1108"

2022-02-22 teikimas Nr. TR5-5(5.5E) Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. AV-80"

2022-01-20 teikimas Nr. TR5-4(5.5E) Joniškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-222"

2022-01-07 teikimas Nr. TR5-3(5.5 E) Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. A-1950"


TEIKIMAI IR REIKALAVIMAI ( 2021 metai)

2021-12-03 teikimas Nr. TR5-84(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 6 d. sprendimo Nr. T-265"

2021-11-26 reikalavimas Nr. TR5-80(5.5E) Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. Nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo 9.4 papunkčio įgyvendinimo"

2021-11-26 reikalavimas Nr. TR5-79(5.5E) Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. Nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo 9.4 papunkčio įgyvendinimo"

2021-11-08 reikalavimas Nr. TR5-78(5.5E) Šiaulių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 2, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 straipsnių ir dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 34-1, 35-1 straipsniais ir priedu įstatymo įgyvendinimo"

2021-10-14 teikimas Nr. TR5-76(5.5E) Kelmės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018-10-25 sprendimo Nr. T-311 1.2. punktu patvirtinto vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Kelmės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo pakeitimo"

2021-09-14 teikimas Nr. TR5-73(5.5E) Šiaulių rajono savivalybės tarybai "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatų keitimo"

2021-08-31 teikimas Nr. TR5-72(5.5E) Radviliškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T-116"

2021-08-26 teikimas Nr. TR5-71(5.5E) Radviliškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-893"

2021-08-24 reikalavimas Nr. TR5-70(5.5E) Akmenės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 6 dalies, 24 straipsnio 3 dalies ir 28 straipsnio 2 dalies nuostatų įgyvendinimo"

2021-08-23 teikimas Nr. TR5-69(5.5E) Akmenės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-262"

2021-08-18 teikimas Nr. TR5-68(5.5E) Pakruojo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-297"

2021-08-17 teikimas Nr. TR5-67(5.5E) Joniškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-264"

2021-07-26 teikimas Nr. TR5-65(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl 2021-02-04 sprendimo Nr. T-19 panaikinimo" 

2021-07-22 teikimas Nr. TR5-62(5.5E) Šiaulių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų pakeitimo" 

2021-07-22 teikimas Nr. TR5-61(5.5E) Šiaulių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų pakeitimo" 

2021-07-22 teikimas Nr. TR5-60(5.5E) Kelmės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos nuostatų pakeitimo" 

2021-07-22 teikimas Nr. TR5-59(5.5E) Joniškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Joniškio rajono savivaldybės etikos komisijos nuostatų pakeitimo" 

2021-07-22 teikimas Nr. TR5-58(5.5E) Joniškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Joniškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų pakeitimo" 

2021-07-22 teikimas Nr. TR5-57(5.5E) Akmenės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Akmenės rajono savivaldybės etikos komisijos nuostatų pakeitimo" 

2021-07-22 teikimas Nr. TR5-56(5.5E) Akmenės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Akmenės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos veiklos nuostatų pakeitimo" 

2021-04-30 teikimas Nr. TR5-50(5.5E) Joniškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento papildymo ir nuostatų pakeitimo" 

2021-04-21 teikimas Nr. TR5-49(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017-12-07 sprendimo Nr. T-424 1 punktu patvirtintų vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo nuostatų pakeitimo" 

2021-04-20 teikimas Nr. TR5-48(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020-06-18 sprendimo Nr. T-274" 

2021-04-13 teikimas Nr. TR5-45(5.5E) Radviliškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017-06-22 sprendimo Nr. T-595 1.2. punktu patvirtintų Radviliškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo" 

2021-04-01 teikimas Nr. TR5-44(5.5E) Šiaulių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento papildymo ir nuostatų pakeitimo" 

2021-04-01 teikimas Nr. TR5-43(5.5E) Pakruojo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatų pakeitimo"

2021-04-01 teikimas Nr. TR5-42(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento papildymo ir nuostatų pakeitimo" 

2021-04-01 teikimas Nr. TR5-41(5.5E) Radviliškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2010-08-29 sprendimo Nr. T-77"Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose mokėjimo nustatymo tvarkos aprašo pakeitimo" pakeitimo" 

2021-03-29 teikimas Nr. TR5-40(5.5E) Šiaulių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013-12-12 sprendimo Nr. T-307" 

2021-03-29 teikimas Nr. TR5-39(5.5E) Radviliškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2013-05-16 sprendimo Nr. T-527"

2021-03-09 reikalavimas Nr. TR5-35(5.5E) Kelmės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 44 punkto įgyvendinimo" 

2021-03-04 reikalavimas Nr. TR5-33(5.5E) Pakruojo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 5 punkto įgyvendinimo" 

2021-03-02 teikimas Nr. TR5-31(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020-07-02 sprendimo Nr. T-306 1 punktu patvirtinto Šiaulių miesto seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-03-01 teikimas Nr. TR5-30(5.5E) Šiaulių rajono savivaldybės tarybau "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015-07-09 sprendimo Nr. T-161"

2021-02-25 teikimas Nr. TR5-25(5.5E) Radviliškio rajono savivaldybės tarybai " Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019-09-26 sprendimo Nr. T-101"

2021-02-23 teikimas Nr. TR5-24(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017-07-27 sprendimo Nr. T-291" 

2021-02-23 teikimas Nr. TR5-23(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019-07-04 sprendimo Nr. T-288"

2021-02-17 teikimas Nr. TR5-22(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020-12-22 sprendimo Nr. T-480"

2021-01-27 teikimas Nr. TR5-18(5.5E) Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorei "Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-09-23 įsakymo Nr. AV-649"

2021-01-26 reikalavimas Nr. TR5-17(5.5E) Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 6 dalies, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020-06-30 įsakymo Nr. A1-622 "Dėl socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 1 punktu patvirtinto socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo 4 ir 22 punktų įgyvendinimo" 

2021-01-19 teikimas Nr. TR5-15(5.5E) Akmenės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2017-05-31 sprendimo Nr. T-104(E) 1.2. punktu patvirtintų Akmenės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų pakeitimo" 

2021-01-19 teikimas Nr. TR5-14(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019-12-12 sprendimo Nr. T-453 1.2. patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo" 

2021-01-14 reikalavimas Nr. TR5-7(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai " Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo"

2021-01-12 reikalavimas Nr. TR5-6(5.5E) Šiaulių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo"

2021-01-12 reikalavimas Nr. TR5-5(5.5E) Pakruojo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo"

2021-01-12 reikalavimas Nr. TR5-3(5.5E) Joniškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo"

2021-01-12 reikalavimas Nr. TR5-2(5.5E) Akmenės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo"

2021-01-12 reikalavimas Nr. TR5-1(5.5E) Kelmės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo"

TEIKIMAI IR REIKALAVIMAI ( 2020 metai)

2020 m. lapkričio 11 d. reikalavimas Nr. TR5-55 Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. lapkričio 9 d. reikalavimas Nr. TR5-54 Rietavo savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. lapkričio 6 d. reikalavimas Nr. TR5-53 Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugpjūčio 28 d. teikimas Nr. TR5-52 Šiaulių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. liepos 1 d. teikimas Nr. TR5-50 Kelmės rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 12 d. reikalavimas Nr. TR5-49 Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. birželio 10 d. teikimas Nr. TR5-48 Joniškio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 5 d. teikimas Nr. TR5-47 Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. birželio 5 d. teikimas Nr. TR5-46 Kelmės rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 3 d. teikimas Nr. TR5-42 Šiaulių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 2 d. teikimas Nr. TR5-41 Joniškio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 2 d. teikimas Nr. TR5-39 Akmenės rajono savivaldybės tarybai

2020 m. gegužės 26 d. teikimas Nr. TR5-38 Šiaulių miesto savivaldybės tarybai

2020 m. gegužės 14 d. teikimas Nr. TR5-37 Šiaulių miesto savivaldybės tarybai

2020 m. gegužės 14 d. teikimas Nr. TR5-36 Šiaulių miesto savivaldybės tarybai

2020 m. gegužės 8 d. teikimas Nr. TR5-35 Pakruojo rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. balandžio 29 d. teikimas Nr. TR5-34 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. balandžio 23 d. teikimas Nr. TR5-33 Šiaulių miesto savivaldybės tarybai

2020 m balandžio 23 d. teikimas Nr. TR5-32 Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. balandžio 16 d. teikimas Nr. TR5-31 Radviliškio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. balandžio 8 d. teikimas Nr. TR5-30 Šiaulių miesto savivaldybės tarybai

2020 m. kovo 13 d. teikimas Nr. TR5-29 Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. kovo 13 d. teikimas Nr. TR5-28 Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. kovo 12 d. teikimas Nr. TR5-25 Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. kovo 12 d. teikimas Nr. TR5-24 Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. kovo 12 d. teikimas Nr. TR5-23 Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. kovo 12 d. teikimas Nr. TR5-22 Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorei 

2020 m. kovo 6 d. teikimas Nr. TR5-21 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. vasario 18 d. teikimas Nr. TR5-19 Šiaulių miesto savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 17 d. teikimas Nr. TR5-18 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. vasario 14 d. teikimas Nr. TR5-17 Radviliškio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 14 d. reikalavimas Nr. TR5-16 Radviliškio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 13 d. reikalavimas Nr. TR5-15 Radviliškio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 13 d. teikimas Nr. TR5-14 Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. vasario 13 d. reikalavimas Nr. TR5-13 Radviliškio rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. vasario 11 d. teikimas Nr. TR5-12 Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. sausio 14 d. teikimas Nr. TR5-6 Kelmės rajono savivaldybės tarybai

2020 m. sausio 10 d. teikimas Nr. TR5-4 Šiaulių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. sausio 10 d. teikimas Nr. TR5-3 Pakruojo rajono savivaldybės tarybai

2020 m. sausio 10 d. teikimas Nr. TR5-2 Šiaulių miesto savivaldybės tarybai

2020 m. sausio 10 d. teikimas Nr. TR5-1 Radviliškio rajono savivaldybės tarybai

REIKALAVIMAI (2019 metai) 

2019 m. lapkričio 27 d. reikalavimas Nr. 4-6

2019 m. lapkričio 26 d. reikalavimas Nr. 4-5

2019 m. lapkričio 13 d. reikalavimas Nr. 4-4

2019 m. spalio 31 d. reikalavimas Nr. 4-3

2019 m. liepos 26 d. reikalavimas Nr. 4-2

2019 m. liepos 26 d. reikalavimas Nr. 4-1

TEIKIMAI (2019 metai) 

2019 m. gruodžio 5 d. teikimas Nr. 3-11

2019 m. gruodžio 3 d. teikimas Nr. 3-10

2019 m. lapkričio 28 d. teikimas Nr. 3-9

2019 m. lapkričio 27 d. teikimas Nr. 3-8

2019 m. spalio 31 d. teikimas Nr. 3-7

2019 m. rugsėjo 30 d. teikimas Nr. 3-6

2019 m. liepos 19 d. teikimas Nr. 3-5

2019 m. liepos 19 d. teikimas Nr. 3-4

2019 m. liepos 19 d. teikimas Nr. 3-3

2019 m. liepos 19 d. teikimas Nr. 3-2

2019 m. liepos 11 d. teikimas Nr. 3-1

 

TEIKIMAI IR REIKALAVIMAI ( 2022 metai)

2022-03-14 teikimas Nr. TR5-11(5.5E) Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. A1-1651"

2022-03-09 Nr. teikimas TR5-10(5.5E) Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. A1-207"

2022-03-09 teikimas Nr. TR5-9(5.5E) Rietavo savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. AV-123"

2022-01-03 reikalavimas Nr. TR5-2(5.5E) Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971 patvirtinto statybos techninio reglamento str 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ 104.1 papunkčio įgyvendinimo"

2022-01-03 reikalavimas Nr. TR5-1(5.5E) Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971 patvirtinto statybos techninio reglamento str 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ 104.1. ir 104.2. papunkčių įgyvendinimo"


TEIKIMAI IR REIKALAVIMAI ( 2021 metai)

2021-11-26 reikalavimas Nr. TR5-83(5.5E) Telšių apskrities savivaldybių administracijų direktoriams "Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. Nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo 9.1 papunkčio ir 26 punkto įgyvendinimo" 

2021-11-26 reikalavimas Nr. TR5-82(5.5E) Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. Nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo 9.1 ir 9.4 papunkčių įgyvendinimo"

2021-11-26 reikalavimas Nr. TR5-81(5.5E) Rietavo rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. Nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo 9.4 papunkčio įgyvendinimo"

2021-10-15 teikimas Nr. TR5-77(5.5E) Telšių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T1-368"

2021-10-14 teikimas Nr. TR5-75(5.5E) Mažeikių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-182"

2021-10-04 reikalavimas Nr. TR5-74(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 6 punkto nuostatų įgyvendinimo"

2021-08-17 teikimas Nr. TR5-66(5.5E) Plungės rajono savivaldybės merui "Dėl 2021-08-12 Plungės rajono savivaldybės mero potvarkio Nr. PP-47 panaikinimo"

2021-06-30 teikimas Nr. TR5-55(5.5E) Mažeikių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Mažeikių rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos  nuostatų pakeitimo" 

2021-06-30 teikimas Nr. TR5-54(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Plungės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų pakeitimo" 

2021-06-30 teikimas Nr. TR5-53(5.5E) Rietavo savivaldybės tarybai "Dėl Rietavo savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų pakeitimo" 

2021-06-30 teikimas Nr. TR5-52(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Plungės rajono savivaldybės etikos komisijos veiklos nuostatų pakeitimo" 

2021-06-30 teikimas Nr. TR5-51(5.5E) Rietavo savivaldybės tarybai "Dėl Rietavo savivaldybės etikos komisijos veiklos nuostatų pakeitimo" 

2021-04-19 teikimas Nr. TR5-47(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020-09-24 sprendimu Nr. T1-204 patvirtintų vietinės rinkliavos už leidimų atlikti kasimo darbus Plungės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atveriant ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų pakeitimo" 

2021-04-19 teikimas Nr. TR5-46(5.5E) Mažeikių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2015-11-27 sprendimo Nr. T1-342" 

2021-03-10 reikalavimas Nr. TR5-38(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 44 punkto įgyvendinimo" 

2021-03-10 reikalavimas Nr. TR5-37(5.5E) Rietavo savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 44 punkto įgyvendinimo" 

2021-03-10 reikalavimas Nr. TR5-36(5.5E) Telšių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 44 punkto įgyvendinimo" 

2021-03-09 teikimas Nr. TR5-34(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021-01-28 sprendimu Nr. T1-20 patvirtintų Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo" 

2021-03-02 reikalavimas Nr. TR5-32(5.5E) Telšių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 11 straipsnio 6 dalies įgyvendinimo" 

2021-02-26 teikimas Nr. TR5-29(5.5E) Telšių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento papildymo ir nuostatų pakeitimo" 

2021-02-26 teikimas Nr. TR5-28(5.5E) Rietavo savivaldybės tarybai " Dėl Rietavo savivaldybės tarybos veiklos reglamento papildymo ir nuostatų pakeitimo" 

2021-02-26 teikimas Nr. TR5-27(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Plungės rajono savivaldybės veiklos reglamento papildymo ir nuostatų pakeitimo" 

2021-02-26 teikimas Nr. TR5-26(5.5E) Mažeikių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento papildymo ir nuostatų pakeitimo" 

2021-01-28 reikalavimas Nr. TR5-21(5.5E) Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 6 dalies, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020-06-30 įsakymo Nr. A1-622 "Dėl socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 1 punktu patvirtinto socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo 4 ir 22 punktų įgyvendinimo" 

2021-01-28 reikalavimas Nr. TR5-20(5.5E) Telšių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 32 straipsnio 7 dalies 4 punkto įgyvendinimo" 

2021-01-27 reikalavimas Nr. TR5-19(5.5E) Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 6 dalies, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020-06-30 įsakymo Nr. A1-622 "Dėl socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 1 punktu patvirtinto socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo 4 ir 22 punktų įgyvendinimo" 

2021-01-22 teikimas Nr. TR5-16(5.5E) Rietavo savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-01 įsakymo Nr. AV-544"

2021-01-18 teikimas Nr. TR5-13(5.5E) Rietavo savivaldybės tarybai "Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T1-48 2 punktu patvirtintų Rietavo savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo" 

2021-01-15 teikimas Nr. TR5-12(5.5E) Telšių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2017-07-23 sprendimo Nr. T1-41 1.2 punktu patvirtintų Telšių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo"

2021-01-14 teikimas Nr. TR5-11(5.5E) Mažeikių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2020-06-30 sprendimo Nr. T1-177"Dėl Mažeikių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo" 1 punktu patvirtintų Mažeikių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo" 

2021-01-14 reikalavimas Nr. TR5-10(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai " Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo" 

2021-01-14 reikalavimas Nr. TR5-9(5.5E) Telšių rajono savivaldybės tarybai " Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo" 

2021-01-14 reikalavimas Nr. TR5-8(5.5E) Mažeikių rajono savivaldybės tarybai " Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo" 

2021-01-12 teikimas Nr. TR5-4(5.5E) Telšių rajono savivaldybės tarybai "Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Telšių rajono savivaldybės vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo"


TEIKIMAI IR REIKALAVIMAI ( 2020 metai)

2020 m. lapkričio 18 d. reikalavimas Nr. TR5-56 Rietavo savivaldybės tarybai

2020 m. liepos 21 d. reikalavimas Nr. TR5-51 Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. birželio 4 d. reikalavimas Nr. TR5-45 Plungės rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 3 d. teikimas Nr. TR5-44 Mažeikių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 3 d. teikimas Nr. TR5-43 Rietavo savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 2 d. reikalavimas Nr. TR5-40 Telšių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. kovo 13 d. teikimas Nr. TR5-27 Telšių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. kovo 13 d. teikimas Nr. TR5-26 Telšių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. kovo 3 d. teikimas Nr. TR5-20 Telšių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. sausio 31 d. teikimas Nr. TR5-11 Mažeikių rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 31 d. teikimas Nr. TR5-10 Mažeikių rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 14 d. teikimas Nr. TR5-9 Rietavo savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 14 d. teikimas Nr. TR5-8 Plungės rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 14 d. teikimas Nr. TR5-7 Mažeikių rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 10 d. teikimas Nr. TR5-5 Telšių rajono savivaldybės tarybai 

TEIKIMAI IR REIKALAVIMAI ( 2019 metai)

2019 m. rugpjūčio 14 d. teikimas Nr. V-1

2019 m. liepos 19 d. reikalavimas Nr. V1-1

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-04