Vyriausybės atstovo Panevėžio ir Utenos apskrityse teikimai ir reikalavimai

2022 metai


2022-04-06 reikalavimas Nr. TR3-20(5.3E) Panevėžio miesto savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo nuostatų vykdymo"

2022-03-07 teikimas Nr. TR3-19(5.3E) Zarasų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų pakeitimo"

2022-03-07 reikalavimas Nr. TR3-18(5.3E) Visagino savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo nuostatų vykdymo"

2022-03-07 reikalavimas Nr. TR3-17(5.3E) Zarasų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo nuostatų vykdymo"

2022-02-24 teikimas Nr. TR3-16(5.3E) Visagino savivaldybės tarybai "Dėl Visagino savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo"

2022-02-24 teikimas Nr. TR3-15(5.3E) Panevėžio miesto savivaldybės tarybai "Dėl Panevėžio miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų pakeitimo"

2022-02-24 teikimas Nr. TR3-14(5.3E) Panevėžio miesto savivaldybės tarybai "Dėl Panevėžio miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo"

2022-02-23 teikimas Nr. TR3-13(5.3E) Biržų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Biržų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų pakeitimo"      

2022-02-04 reikalavimas Nr. TR3-12(5.3E) Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl atstovavimo savivaldybei viešosiose įstaigose taisyklių patvirtinimo"

2022-02-04 teikimas Nr. TR3-11(5.3E) Utenos rajono savivaldybės tarybai "Dėl 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. TS-190 panaikinimo"                                    

2022-02-01 reikalavimas Nr. TR3-10(5.3E) Rokiškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto veiklos programos patvirtinimo"

2022-01-31 teikimas Nr. TR3-9(5.3E) Ignalinos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo"

2022-01-31 teikimas Nr. TR3-8(5.3E) Ignalinos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų pakeitimo"               

2022-01-17 Nr. teikimas TR3-7(5.3E) Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl asmeninės pagalbos teikimo tvarkos aprašo 21 ir 33 punktų pakeitimo"

2022-01-14 Nr. teikimas TR3-6(5.3E) Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Pasvalio rajono savivaldybės asmeninės pagalbos teikimo tvarkos aprašo 15 ir 22 punktų pakeitimo"

2022-01-14 teikimas Nr. TR3-5(5.3E) Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo Biržų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo 16, 23 ir 24 punktų pakeitimo"

2022-01-14 teikimas Nr. TR3-4(5.3E) Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl asmeninės pagalbos organizavimo Panevėžio miesto savivaldybėje tvarkos aprašo 8 punkto pakeitimo"  

2022-01-14 teikimas Nr. TR3-3(5.3E) Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo Ignalinos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo 19 ir 25 punktų pakeitimo"

2022-01-14 teikimas Nr. TR3-2(5.3E) Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1-AĮ-890 „Dėl asmeninės pagalbos teikimo organizavimo Anykščių rajono savivaldybėje ir asmeninės pagalbos teikimo organizavimo ir mokėjimo už asmeninę pagalbą Anykščių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 5.1 papunkčio pakeitimo"

2022-01-14 teikimas Nr. TR3-1(5.3E) Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl asmeninės pagalbos teikimo ir mokėjimo tvarkos aprašo 21 ir 33 punktų pakeitimo"


2021 metai


2021-12-15 teikimas TR3-53(5.3E) Ignalinos rajono savivaldybės tarybai Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo  Nr. T-184 „Dėl savivaldybės tarybos nario įgaliojimų netekimo“ pakeitimo" 

2021-12-08 teikimas Nr. TR3-52(5.3E) Biržų rajono savivaldybės merui ir administracijos direktoriui Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. ĮV-502 „Dėl valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo” tinkamo įgyvendinimo" 

2021-12-07 reikalavimas TR3-51(5.3E) Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl vartotojų aprūpinimo energija ir (ar) energijos ištekliais esant ekstremaliajai energetikos padėčiai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. sausio 13 d. nutarimu Nr. 12 „dėl vartotojų aprūpinimo energija ir (ar) energijos ištekliais esant ekstramaliajai energetikos padėčiai tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8.1 papunkčio vykdymo"

2021-12-03 teikimas Nr. TR3-50(5.3E) Panevėžio rajono savivaldybės tarybai "Dėl 2019-02-20 Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-28 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo"

2021-11-26 teikimas Nr. TR3-49(5.3E) Visagino savivaldybės tarybai "Dėl 2020-04-16 Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-59 „Dėl Visagino savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Visagino savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo"    

2021-11-05 teikimas Nr. TR3-48(5.3E) Zarasų rajono savivaldybės tarybai "Dėl 2017-04-28 Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-88 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo"

2021-11-04  teikimas Nr. TR3-47(5.3E) Kupiškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. Rugpjūčio 19 d. Sprendimo Nr. TS-225 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės turto investavimo ir viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės savininko kapitalo didinimo“ "

2021-10-15 reikalavimas Nr. TR3-46(5.3E) Visagino savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio 6 dalies nuostatos įgyvendinimo"

2021-10-15 teikimas Nr. TR3-45(5.3E) Visagino savivaldybės tarybai "Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimo  Nr. TS-103 „Dėl Visagino savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo"

2021-10-15 teikimas Nr. TR3-44(5.3E) Panevėžio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T-197 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“"

2021-10-05 reikalavimas Nr. TR3-43(5.3E) Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo Nr. 567 nuostatų vykdymo"

2021-09-23 reikalavimas Nr. TR3-42(5.3E) Panevėžio miesto savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. DL-737 nuostatų vykdymo"

2021-09-10 reikalavimas Nr. TR3-40(5.3E) Zarasų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo nuostatų įgyvendinimo"

2021-09-10 teikimas Nr. TR3-39(5.3E) Visagino savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. ĮV-E-364 "Dėl viešo konkurso į viešosios įstaigos Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo pareigas organizavimo" panaikinimo

2021-09-10 teikimas Nr. TR3-38(5.3E) Visagino savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. ĮV-E-359 "Dėl viešo konkurso į viešosios įstaigos Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo pareigas organizavimo nuostatų patvirtinimo" panaikinimo

2021-09-08 reikalavimas Nr. TR3-37(5.3E) Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo Nr. 12 nuostatų vykdymo"

2021-09-03 teikimas Nr. TR3-36(5.3E) Anykščių rajono savivaldybės tarybai "Dėl 2020-04-30 Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-TS-111 "Dėl Anykščių r. Traupio pagrindinės mokyklos reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų ir Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos - daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo"

2021-09-03 teikimas Nr. TR3-35(5.3E) Anykščių rajono savivaldybės tarybai "Dėl 2019-04-25 Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-TS-172 "Dėl Anykščių rajono Kurklių Stepono Kairio pagrindinės mokyklos reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų ir Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo"

2021-09-03 teikimas Nr. TR3-34(5.3E) Anykščių rajono savivaldybės tarybai "Dėl 2018-02-22 Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-TS-52 "Dėl Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos nuostatų patvirtinimo"

2021-09-03 teikimas Nr. TR3-33(5.3E) Anykščių rajono savivaldybės tarybai "Dėl 2018-01-25 Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-TS-22 "Dėl Anykščių Jono Biliūno gimnazijos nuostatų patvirtinimo"

2021-09-03 reikalavimas Nr. TR3-32(5.3E) Zarasų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatos įgyvendinimo"

2021-09-02 teikimas Nr. TR3-31(5.3E) Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Anykščių rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, nuomojančių socialinį būstą ar gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sąrašų tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašo pakeitimo"

2021-08-25 reikalavimas Nr. TR3-30(5.3E) Visagino savivaldybės tarybai "Dėl pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. D1-491, 15 punkto nuostatos vykdymo"

2021-07-02 reikalavimas Nr. TR3-29(5.3E) Panevėžio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-08-26 įsakymo Nr. D1-491 nuostatų vykdymo" 

2021-07-02 reikalavimas Nr. TR3-28(5.3E) Utenos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-08-26 įsakymo Nr. D1-491 nuostatų vykdymo" 

2021-06-30 teikimas Nr. TR3-27(5.3E) Visagino savivaldybės tarybai "Dėl seniūnaičių nuostatų pakeitimo" 

2021-06-17 teikimas Nr. TR3-26(5.3E) Zarasų rajono savivaldybės tarybai "Dėl seniūnaičių sueigos nuostatų pakeitimo" 

2021-06-08 reikalavimas Nr. TR3-25(5.3E) Zarasų rajono savivaldybės tarybai "Dėl pasiūlymų dėl saugomų teritorijų, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-08-26 įsakymu Nr. D1-491"Dėl pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo ir pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo nagrinėjimo komisijos sudarymo patvirtinimo", 15 punkto nuostatos vykdymo

2021-06-02 reikalavimas Nr. TR3-24(5.3E) Anykščių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punkto nuostatos įgyvendinimo" 

2021-06-02 teikimas Nr. TR3-23(5.3E) Visagino savivaldybės tarybai "Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2018-10-25 sprendimo Nr. TS-205" Dėl Visagino kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo" 

2021-05-10 teikimas Nr. TR3-22(5.3E) Panevėžio miesto savivaldybės tarybai "Dėl Panevėžio miesto savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos veiklos nuostatų pakeitimo" 

2021-04-30 teikimas Nr. TR3-21(5.3E) Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl leidimų išorinei reklamai įrengti išdavimo tvarkos aprašo 10 ir 26 punktų pakeitimo" 

2021-04-07 teikimas Nr. TR3-20(5.3E) Visagino savivaldybės tarybai "Dėl Visagino savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-04-01 teikimas Nr. TR3-19(5.3E) Panevėžio miesto savivaldybės tarybai "Dėl Panevėžio miesto savivaldybės etikos komisijos veiklos nuostatų pakeitimo" 

2021-04-01 teikimas Nr. TR3-18(5.3E) Ignalinos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Ignalinos rajono savivaldybės etikos komisijos nuostatų pakeitimo"

2021-03-15 teikimas Nr. TR3-17(5.3E) Utenos rajono savivaldybės merui "Dėl potvarkio panaikinimo" 

2021-03-10 teikimas Nr. TR3-16(5.3E) Zarasų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos veiklos nuostatų pakeitimo" 

2021-03-09 teikimas Nr. TR3-15(5.3E) Zarasų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo" 

2021-03-08 reikalavimas Nr. TR3-14(5.3E) Zarasų rajono savivaldybės tarybai " Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų vykdymo" 

2021-02-26 reikalavimas Nr. TR3-13(5.3E) Ignalinos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų vykdymo" 

2021-02-22 teikimas Nr. TR3-11(5.3E) Visagino savivaldybės tarybai "Dėl Visagino savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-02-12 teikimas Nr. TR3-10(5.3E) Molėtų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Moletų rajono savivaldybės seniūnaitijų seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-02-12 teikimas Nr. TR3-9(5.3E) Zarasų rajono savivaldybės tarybai "Dėl seniūnaičių rinkimų organizavimo bei seniūnaičių atšaukimo tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-02-12 teikimas Nr. TR3-8(5.3E) Utenos savivaldybės tarybai "Dėl Utenos rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-02-11 teikimas Nr. TR3-7(5.3E) Biržų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Biržų rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-02-11 teikimas Nr. TR3-6(5.3E) Rokiškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Rokiškio rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-02-11 teikimas Nr. TR3-5(5.3E) Kupiškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-02-11 teikimas Nr. TR3-4(5.3E) Pasvalio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Pasvalio rajono seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-02-11 teikimas Nr. TR3-3(5.3E) Panevėžio miesto savivaldybės tarybai "Dėl Panevėžio miesto seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo pakeitimo"

2021-02-01 reikalavimas Nr. TR3-2(5.3E) Panevėžio rajono savivaldybės tarybai "Dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų vykdymo" 

2021-01-13 teikimas Nr. TR3-1(5.3E) Rokiškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų pakeitimo" 


2020 metai


2020 m. gruodžio 7 d. teikimas Nr. TR3-41 Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. lapkričio 30 d. teikimas Nr. TR3-40 Zarasų rajono savivaldybės tarybai

2020 m. lapkričio 30 d. teikimas Nr. TR3-39 Zarasų rajono savivaldybės tarybai

2020 m. spalio 7 d. reikalavimas Nr. TR3-36 Visagino savivaldybės tarybai 

2020 m. rugsėjo 9 d. reikalavimas Nr. TR3-32 Anykščių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. rugpjūčio 31 d. teikimas Nr. TR3-31 Visagino savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugpjūčio 26 d. reikalavimas Nr. TR3-30 Visaginio savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugpjūčio 26 d. teikimas Nr. TR3-29 Molėtų rajono savivaldybės tarybai

2020 m. rugpjūčio 11 d. reikalavimas Nr. TR3-28 Visagino savivaldybės tarybai

2020 m. rugpjūčio 7 d. teikimas Nr. TR3-27 Visagino savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugpjūčio 7 d. reikalavimas Nr. TR3-26 Visagino savivaldybės tarybai

2020 m. liepos 31 d. teikimas Nr. TR3-25 Panevėžio miesto savivaldybės tarybai

2020 m. liepos 31 d. teikimas Nr. TR3-24 Ignalinos rajono savivaldybės tarybai

2020 m. liepos 31 d. teikimas Nr. TR3-23 Anykščių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. liepos 2 d. reikalavimas Nr. TR3-20 Molėtų rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 18 d. reikalavimas Nr. TR3-19 Rokiškio rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. birželio 18 d. reikalavimas Nr. TR3-18 Rokiškio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 18 d. reikalavimas Nr. TR3-17 Rokiškio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 17 d. teikimas Nr. TR3-16 Rokiškio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 3 d. reikalavimas Nr. TR3-10 Pasvalio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. kovo 2 d. teikimas Nr. TR3-9 Anykščių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 27 d. reikalavimas Nr. TR3-8 Rokiškio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 6 d. reikalavimas Nr. TR3-7 Panevėžio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 6 d. reikalavimas Nr. TR3-6 Kupiškio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 5 d. reikalavimas Nr. TR3-5 Zarasų rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 5 d. reikalavimas Nr. TR3-4 Molėtų rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 5 d. reikalavimas Nr. TR3-3 Ignalinos rajono savivaldybės tarybai

2020 m. sausio 7 d. teikimas Nr. TR3-1 Kupiškio rajono savivaldybės tarybai

TEIKIMAI (2019 metai Panevėžio apskr.)

2019 m. rugsėjo 12 d. teikimas Nr. T-2 (2.1)

2019 m. rugsėjo 9 d. teikimas Nr. T-1 (2.1)

REIKALAVIMAI (2019 metai Utenos apskr.)

2019 m. spalio 31 d. reikalavimas Nr. 10-29

2019 m. spalio 30 d. reikalavimas Nr. 10-28

2019 m. spalio 4 d. reikalavimas Nr. 10-24

2019 m. spalio 4 d. reikalavimas Nr. 10-23

2019 m. rugsėjo 27 d. reikalavimas Nr. 10-21

2019 m. rugsėjo 27 d. reikalavimas Nr. 10-20

2019 m. rugsėjo 27 d. reikalavimas Nr. 10-19

TEIKIMAI (2019 metai Utenos apksr.)

2019 m. lapkričio 7 d. teikimas Nr. 10-32

2019 m. lapkričio 7 d. teikimas Nr. 10-31

2019 m. spalio 11 d. teikimas Nr. 10-26

2019 m. spalio 11 d. teikimas Nr. 10-25

2019 m. rugsėjo 30 d. teikimas Nr. 10-22

TEIKIMAI IR REIKALAVIMAI (2022 metai)

2022-02-24 teikimas Nr. TR3-15(5.3E) Panevėžio miesto savivaldybės tarybai "Dėl Panevėžio miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų pakeitimo"

2022-02-24 teikimas Nr. TR3-14(5.3E) Panevėžio miesto savivaldybės tarybai "Dėl Panevėžio miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo"

2022-02-23 teikimas Nr. TR3-13(5.3E) Biržų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Biržų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų pakeitimo"                                                   

2022-02-01 reikalavimas Nr. TR3-10(5.3E) Rokiškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto veiklos programos patvirtinimo"

2022-01-17 Nr. teikimas TR3-7(5.3E) Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl asmeninės pagalbos teikimo tvarkos aprašo 21 ir 33 punktų pakeitimo"

2022-01-14 Nr. teikimas TR3-6(5.3E) Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Pasvalio rajono savivaldybės asmeninės pagalbos teikimo tvarkos aprašo 15 ir 22 punktų pakeitimo"

2022-01-14 teikimas Nr. TR3-5(5.3E) Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo Biržų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo 16, 23 ir 24 punktų pakeitimo"

2022-01-14 teikimas Nr. TR3-4(5.3E) Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl asmeninės pagalbos organizavimo Panevėžio miesto savivaldybėje tvarkos aprašo 8 punkto pakeitimo"  

2022-01-14 teikimas Nr. TR3-1(5.3E) Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl asmeninės pagalbos teikimo ir mokėjimo tvarkos aprašo 21 ir 33 punktų pakeitimo"


TEIKIMAI IR REIKALAVIMAI ( 2021 metai)

2021-12-08 teikimas Nr. TR3-52(5.3E) Biržų rajono savivaldybės merui ir administracijos direktoriui Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. ĮV-502 „Dėl valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo” tinkamo įgyvendinimo" 

2021-12-03 teikimas Nr. TR3-50(5.3E) Panevėžio rajono savivaldybės tarybai "Dėl 2019-02-20 Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-28 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo"

2021-11-04  teikimas Nr. TR3-47(5.3E) Kupiškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. Rugpjūčio 19 d. Sprendimo Nr. TS-225 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės turto investavimo ir viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės savininko kapitalo didinimo“ "

2021-10-15 teikimas Nr. TR3-44(5.3E) Panevėžio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T-197 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“"

2021-10-05 reikalavimas Nr. TR3-43(5.3E) Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo Nr. 567 nuostatų vykdymo"

2021-09-23 reikalavimas Nr. TR3-42(5.3E) Panevėžio miesto savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. DL-737 nuostatų vykdymo"

2021-09-08 reikalavimas Nr. TR3-37(5.3E) Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo Nr. 12 nuostatų vykdymo"

2021-07-02 reikalavimas Nr. TR3-29(5.3E) Panevėžio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-08-26 įsakymo Nr. D1-491 nuostatų vykdymo" 

2021-06-02 reikalavimas Nr. TR3-24(5.3E) Anykščių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punkto nuostatos įgyvendinimo" 

2021-05-10 teikimas Nr. TR3-22(5.3E) Panevėžio miesto savivaldybės tarybai "Dėl Panevėžio miesto savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos veiklos nuostatų pakeitimo" 

2021-04-01 teikimas Nr. TR3-19(5.3E) Panevėžio miesto savivaldybės tarybai "Dėl Panevėžio miesto savivaldybės etikos komisijos veiklos nuostatų pakeitimo" 

2021-02-11 teikimas Nr. TR3-7(5.3E) Biržų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Biržų rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-02-11 teikimas Nr. TR3-6(5.3E) Rokiškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Rokiškio rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-02-11 teikimas Nr. TR3-5(5.3E) Kupiškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-02-11 teikimas Nr. TR3-4(5.3E) Pasvalio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Pasvalio rajono seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-02-11 teikimas Nr. TR3-3(5.3E) Panevėžio miesto savivaldybės tarybai "Dėl Panevėžio miesto seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo pakeitimo"

2021-02-01 reikalavimas Nr. TR3-2(5.3E) Panevėžio rajono savivaldybės tarybai "Dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų vykdymo" 

2021-01-13 teikimas Nr. TR3-1(5.3E) Rokiškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų pakeitimo" 

TEIKIMAI IR REIKALAVIMAI ( 2020 metai)

2020 m. gruodžio 7 d. teikimas Nr. TR3-41 Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. liepos 31 d. teikimas Nr. TR3-25 Panevėžio miesto savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 18 d. reikalavimas Nr. TR3-19 Rokiškio rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. birželio 18 d. reikalavimas Nr. TR3-18 Rokiškio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 18 d. reikalavimas Nr. TR3-17 Rokiškio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 17 d. teikimas Nr. TR3-16 Rokiškio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 3 d. reikalavimas Nr. TR3-10 Pasvalio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 27 d. reikalavimas Nr. TR3-8 Rokiškio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 6 d. reikalavimas Nr. TR3-7 Panevėžio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 6 d. reikalavimas Nr. TR3-6 Kupiškio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. sausio 7 d. teikimas Nr. TR3-1 Kupiškio rajono savivaldybės tarybai

TEIKIMAI (2019 metai)

2019 m. rugsėjo 12 d. teikimas Nr. T-2 (2.1)

2019 m. rugsėjo 9 d. teikimas Nr. T-1 (2.1)

TEIKIMAI IR REIKALAVIMAI (2022 metai)

2022-03-07 teikimas Nr. TR3-19(5.3E) Zarasų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų pakeitimo"

2022-03-07 reikalavimas Nr. TR3-18(5.3E) Visagino savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo nuostatų vykdymo"

2022-03-07 reikalavimas Nr. TR3-17(5.3E) Zarasų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo nuostatų vykdymo"

2022-02-24 teikimas Nr. TR3-16(5.3E) Visagino savivaldybės tarybai "Dėl Visagino savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo"

2022-02-04 reikalavimas Nr. TR3-12(5.3E) Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl atstovavimo savivaldybei viešosiose įstaigose taisyklių patvirtinimo"

2022-02-04 teikimas Nr. TR3-11(5.3E) Utenos rajono savivaldybės tarybai "Dėl 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. TS-190 panaikinimo"

2022-01-31 teikimas Nr. TR3-9(5.3E) Ignalinos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo"

2022-01-31 teikimas Nr. TR3-8(5.3E) Ignalinos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų pakeitimo"                                              

2022-01-14 teikimas Nr. TR3-3(5.3E) Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo Ignalinos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo 19 ir 25 punktų pakeitimo"

2022-01-14 teikimas Nr. TR3-2(5.3E) Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1-AĮ-890 „Dėl asmeninės pagalbos teikimo organizavimo Anykščių rajono savivaldybėje ir asmeninės pagalbos teikimo organizavimo ir mokėjimo už asmeninę pagalbą Anykščių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 5.1 papunkčio pakeitimo"


TEIKIMAI IR REIKALAVIMAI (2021 metai)

2021-12-15 teikimas TR3-53(5.3E) Ignalinos rajono savivaldybės tarybai Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo  Nr. T-184 „Dėl savivaldybės tarybos nario įgaliojimų netekimo“ pakeitimo" 

2021-12-07 reikalavimas TR3-51(5.3E) Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl vartotojų aprūpinimo energija ir (ar) energijos ištekliais esant ekstremaliajai energetikos padėčiai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. sausio 13 d. nutarimu Nr. 12 „dėl vartotojų aprūpinimo energija ir (ar) energijos ištekliais esant ekstramaliajai energetikos padėčiai tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8.1 papunkčio vykdymo"

2021-11-26 teikimas Nr. TR3-49(5.3E) Visagino savivaldybės tarybai "Dėl 2020-04-16 Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-59 „Dėl Visagino savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Visagino savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo"                                                     

2021-11-05 teikimas Nr. TR3-48(5.3E) Zarasų rajono savivaldybės tarybai "Dėl 2017-04-28 Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-88 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo"

2021-10-15 reikalavimas Nr. TR3-46(5.3E) Visagino savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio 6 dalies nuostatos įgyvendinimo"

2021-10-15 teikimas Nr. TR3-45(5.3E) Visagino savivaldybės tarybai "Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimo  Nr. TS-103 „Dėl Visagino savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo"

2021-09-10 reikalavimas Nr. TR3-40(5.3E) Zarasų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo nuostatų įgyvendinimo"

2021-09-10 teikimas Nr. TR3-39(5.3E) Visagino savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. ĮV-E-364 "Dėl viešo konkurso į viešosios įstaigos Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo pareigas organizavimo" panaikinimo

2021-09-10 teikimas Nr. TR3-38(5.3E) Visagino savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. ĮV-E-359 "Dėl viešo konkurso į viešosios įstaigos Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo pareigas organizavimo nuostatų patvirtinimo" panaikinimo

2021-09-03 teikimas Nr. TR3-36(5.3E) Anykščių rajono savivaldybės tarybai "Dėl 2020-04-30 Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-TS-111 "Dėl Anykščių r. Traupio pagrindinės mokyklos reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų ir Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos - daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo"

2021-09-03 teikimas Nr. TR3-35(5.3E) Anykščių rajono savivaldybės tarybai "Dėl 2019-04-25 Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-TS-172 "Dėl Anykščių rajono Kurklių Stepono Kairio pagrindinės mokyklos reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų ir Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo"

2021-09-03 teikimas Nr. TR3-34(5.3E) Anykščių rajono savivaldybės tarybai "Dėl 2018-02-22 Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-TS-52 "Dėl Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos nuostatų patvirtinimo"

2021-09-03 teikimas Nr. TR3-33(5.3E) Anykščių rajono savivaldybės tarybai "Dėl 2018-01-25 Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-TS-22 "Dėl Anykščių Jono Biliūno gimnazijos nuostatų patvirtinimo"

2021-09-03 reikalavimas Nr. TR3-32(5.3E) Zarasų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatos įgyvendinimo"

2021-09-02 teikimas Nr. TR3-31(5.3E) Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Anykščių rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, nuomojančių socialinį būstą ar gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sąrašų tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašo pakeitimo"

2021-08-25 reikalavimas Nr. TR3-30(5.3E) Visagino savivaldybės tarybai "Dėl pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. D1-491, 15 punkto nuostatos vykdymo"

2021-07-02 reikalavimas Nr. TR3-28(5.3E) Utenos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-08-26 įsakymo Nr. D1-491 nuostatų vykdymo" 

2021-06-30 teikimas Nr. TR3-27(5.3E) Visagino savivaldybės tarybai "Dėl seniūnaičių nuostatų pakeitimo" 

2021-06-17 teikimas Nr. TR3-26(5.3E) Zarasų rajono savivaldybės tarybai "Dėl seniūnaičių sueigos nuostatų pakeitimo" 

2021-06-08 reikalavimas Nr. TR3-25(5.3E) Zarasų rajono savivaldybės tarybai "Dėl pasiūlymų dėl saugomų teritorijų, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-08-26 įsakymu Nr. D1-491"Dėl pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo ir pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo nagrinėjimo komisijos sudarymo patvirtinimo", 15 punkto nuostatos vykdymo

2021-06-02 teikimas Nr. TR3-23(5.3E) Visagino savivaldybės tarybai "Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2018-10-25 sprendimo Nr. TS-205" Dėl Visagino kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo" 

2021-04-30 teikimas Nr. TR3-21(5.3E) Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl leidimų išorinei reklamai įrengti išdavimo tvarkos aprašo 10 ir 26 punktų pakeitimo" 

2021-04-07 teikimas Nr. TR3-20(5.3E) Visagino savivaldybės tarybai "Dėl Visagino savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-04-01 teikimas Nr. TR3-18(5.3E) Ignalinos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Ignalinos rajono savivaldybės etikos komisijos nuostatų pakeitimo"

2021-03-15 teikimas Nr. TR3-17(5.3E) Utenos rajono savivaldybės merui "Dėl potvarkio panaikinimo" 

2021-03-10 teikimas Nr. TR3-16(5.3E) Zarasų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos veiklos nuostatų pakeitimo" 

2021-03-09 teikimas Nr. TR3-15(5.3E) Zarasų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo" 

2021-03-08 reikalavimas Nr. TR3-14(5.3E) Zarasų rajono savivaldybės tarybai " Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų vykdymo" 

2021-02-26 reikalavimas Nr. TR3-13(5.3E) Ignalinos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų vykdymo" 

2021-02-22 teikimas Nr. TR3-11(5.3E) Visagino savivaldybės tarybai "Dėl Visagino savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-02-12 teikimas Nr. TR3-10(5.3E) Molėtų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Moletų rajono savivaldybės seniūnaitijų seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-02-12 teikimas Nr. TR3-9(5.3E) Zarasų rajono savivaldybės tarybai "Dėl seniūnaičių rinkimų organizavimo bei seniūnaičių atšaukimo tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-02-12 teikimas Nr. TR3-8(5.3E) Utenos savivaldybės tarybai "Dėl Utenos rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašo pakeitimo" 

TEIKIMAI IR REIKALAVIMAI ( 2020 metai)

2020 m. lapkričio 30 d. teikimas Nr. TR3-40 Zarasų rajono savivaldybės tarybai

2020 m. lapkričio 30 d. teikimas Nr. TR3-39 Zarasų rajono savivaldybės tarybai

2020 m. spalio 7 d. reikalavimas Nr. TR3-36 Visagino savivaldybės tarybai 

2020 m. rugsėjo 9 d. reikalavimas Nr. TR3-32 Anykščių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. rugpjūčio 31 d. teikimas Nr. TR3-31 Visagino savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugpjūčio 26 d. reikalavimas Nr. TR3-30 Visaginio savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugpjūčio 26 d. teikimas Nr. TR3-29 Molėtų rajono savivaldybės tarybai

2020 m. rugpjūčio 11 d. reikalavimas Nr. TR3-28 Visagino savivaldybės tarybai

2020 m. rugpjūčio 7 d. teikimas Nr. TR3-27 Visagino savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugpjūčio 7 d. reikalavimas Nr. TR3-26 Visagino savivaldybės tarybai

2020 m. liepos 31 d. teikimas Nr. TR3-24 Ignalinos rajono savivaldybės tarybai

2020 m. liepos 31 d. teikimas Nr. TR3-23 Anykščių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. liepos 2 d. reikalavimas Nr. TR3-20 Molėtų rajono savivaldybės tarybai

2020 m. kovo 2 d. teikimas Nr. TR3-9 Anykščių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 5 d. reikalavimas Nr. TR3-5 Zarasų rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 5 d. reikalavimas Nr. TR3-4 Molėtų rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 5 d. reikalavimas Nr. TR3-3 Ignalinos rajono savivaldybės tarybai

REIKALAVIMAI (2019 metai)

2019 m. spalio 31 d. reikalavimas Nr. 10-29

2019 m. spalio 30 d. reikalavimas Nr. 10-28

2019 m. spalio 4 d. reikalavimas Nr. 10-24

2019 m. spalio 4 d. reikalavimas Nr. 10-23

2019 m. rugsėjo 27 d. reikalavimas Nr. 10-21

2019 m. rugsėjo 27 d. reikalavimas Nr. 10-20

2019 m. rugsėjo 27 d. reikalavimas Nr. 10-19

TEIKIMAI (2019 metai)

2019 m. lapkričio 7 d. teikimas Nr. 10-32

2019 m. lapkričio 7 d. teikimas Nr. 10-31

2019 m. spalio 11 d. teikimas Nr. 10-26

2019 m. spalio 11 d. teikimas Nr. 10-25

2019 m. rugsėjo 30 d. teikimas Nr. 10-22

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-07