Vyriausybės atstovo Klaipėdos ir Tauragės apskrityse teikimai ir reikalavimai

2022 metai


2022-05-10 teikimas Nr. TR4-11(5.4E) Pagėgių savivaldybės tarybai "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T-55 ,,Dėl Virginijaus Komskio atleidimo iš Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų“ 3 punkto panaikinimo"

2022-04-07 teikimas Nr.TR4-10(5.4E) Tauragės rajono savivaldybės tarybai "Dėl priėmimo į Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. 1-47, pakeitimo"

2022-03-22 teikimas Nr. TR4-9(5.4E) Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. DĮV-1080 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“"

2022-03-22 teikimas Nr. TR4-8(5.4E) Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. O1-1235 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Jurbarko rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“"

2022-03-14 reikalavimas Nr. TR4-7(5.4E) Šilalės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio 6 dalies, 14 straipsnio 3 dalies ir 16 straipsnio 2 dalies 7 punkto įgyvendinimo"

2022-03-14 reikalavimas Nr. TR4-6(5.4E) Šilalės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 punkto ir 16 straipsnio 2 dalies 7 punkto įgyvendinimo"

2022-02-28 reikalavimas Nr. TR4-5(5.4E) Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl atstovavimo savivaldybei viešosiose įstaigose taisyklių patvirtinimo"

2022-01-12 reikalavimas Nr. TR4-4(5.4E) Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 1 punktu, 9.1 ir 9.4 papunkčių įgyvendinimo"

2022-01-11 reikalavimas Nr. TR4-3(5.4E) Neringos savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 1 punktu, 9.1 ir 9.4 papunkčių įgyvendinimo"

2022-01-11 reikalavimas Nr. TR4-2(5.4E) Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 1 punktu, 9.1 papunkčio įgyvendinimo"

2022-01-11 reikalavimas Nr. TR4-1(5.4E) Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 1 punktu, 9.4 papunkčio įgyvendinimo


TEIKIMAI IR REIKALAVIMAI (2021 metai) 

2021-12-29 teikimas Nr. TR4-83(5.4E) Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai "Dėl želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021-11-25 sprendimu Nr. T2-255, pakeitimo"

2021-12-29 teikimas Nr. TR4-82(5.4E) Pagėgių savivaldybės tarybai "Dėl Pagėgių savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Pagėgių savivaldybės tarybos 2020-05-28 sprendimo Nr. T-84 1 punktu, pakeitimo"

2021-12-29 teikimas Nr. TR4-81(5.4E) Tauragės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Tauragės rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017-05-17 sprendimo Nr. 1-180 1 punktu, pakeitimo"

2021-12-29 teikimas Nr. TR4-80(5.4E) Kretingos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019-09-26 sprendimo Nr. T2-284 1 punktu, pakeitimo"

2021-12-15 teikimas Nr. TR4-79(5.4E) Šilalės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019-11-29 sprendimo Nr. T1- 262 “Dėl Šilalės rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo" 

2021-12-15 teikimas Nr. TR4-78(5.4E) Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai  "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020-02-27 sprendimo Nr. T2-38 1 punktu, pakeitimo"

2021-12-15 teikimas Nr. TR4-77(5.4E) Palangos miesto savivaldybės tarybai "Dėl Palangos miesto savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešojo konkurso būdu ir be konkurso organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019-12-19 sprendimo Nr. T2-246 1.1 papunkčiu, pakeitimo"

2021-12-15 teikimas Nr. TR4-76(5.4E) Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021-05-27 sprendimo Nr. T11-163 1 punktu, pakeitimo"

2021-12-15 teikimas Nr. TR4-75(5.4E) Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020-04-09 sprendimo Nr. T2-54 1 punktu, pakeitimo"

2021-12-08 reikalavimas Nr. TR4-74(5.4E) Pagėgių savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punkto, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalies 2 punkto įgyvendinimo ir dėl šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“, 24.2 papunkčio vykdymo"

2021-10-08 reikalavimas Nr. TR4-73(5.4E) Tauragės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 6 punkto nuostatų įgyvendinimo"

2021-10-08 reikalavimas Nr. TR4-72(5.4E) Skuodo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 6 punkto nuostatų įgyvendinimo"

2021-08-11 teikimas Nr. TR4-71(5.4E) Šilalės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-27 "Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo"

2021-07-19 reikalavimas Nr. TR4-70(5.4E) Kretingos rajono savivaldybės tarybai " Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-08-26 įsakymo Nr. D1-491 nuostatų vykdymo"

2021-07-19 reikalavimas Nr. TR4-69(5.4E) Palangos miesto savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-08-26 įsakymo Nr. D1-491 nuostatų vykdymo" -

2021-07-19 reikalavimas Nr. TR4-68(5.4E) Tauragės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-08-26 įsakymo Nr. D1-491 nuostatų vykdymo" 

2021-07-16 teikimas Nr. TR4-67(5.4E) Jurbarko rajono savivaldybės tarybai "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimo Nr. T2-338" Dėl Jurbarkos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos", pakeitimo" 

2021-07-16 teikimas Nr. TR4-66(5.4E) Tauragės rajono savivaldybės tarybai " Dėl Tauragės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017-05-17 sprendimu Nr. 1-179, pakeitimo" 

2021-07-16 teikimas Nr. TR4-65(5.4E) Tauragės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Tauragės rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai naudotis tvarkos aprašo, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019-09-18 sprendimu Nr. 1-315, pakeitimo" 

2021-07-16 teikimas Nr. TR4-64(5.4E) Neringos savivaldybės tarybai "Dėl Neringos savivaldybės administracijos struktūros, patvirtintos Neringos savivaldybės tarybos 2021-03-25 sprendimu Nr. T1-56 2 punktu, pakeitimo" 

2021-06-11 reikalavimas Nr. TR4-63(5.4E) Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui " Dėl Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 2 punkto įgyvendinimo ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-636, 12, 14, 15, 18 ir 31 punkto" 

2021-06-11 reikalavimas Nr. TR4-62(5.4E) Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 2 punkto įgyvendinimo ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-636, 12, 14, 15, 18 ir 31 punkto" 

2021-06-07 reikalavimas Nr. TR4-61(5.4E) Jurbarko rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 2 punkto įgyvendinimo" 

2021-06-02 teikimas Nr. TR4-59(5.4E) Jurbarko rajono savivaldybės tarybai "Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės įstatų, patvirtintų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimu Nr. T2-162, pakeitimo" 

2021-06-02 teikimas Nr. TR4-58(5.4E) Jurbarko rajono savivaldybės tarybai "Dėl viešosios įstaigos Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų, patvirtintų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015-12-17 sprendimu Nr. T2-346, pakeitimo" 

2021-06-02 teikimas Nr. TR4-57(5.4E) Jurbarko rajono savivaldybės tarybai "Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų, patvirtintų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimu Nr. T2-166, pakeitimo" 

2021-06-02 teikimas Nr. TR4-56(5.4E) Jurbarko rajono savivaldybės tarybai "Dėl viešosios įstaigos Seredžiaus ambulatorijos įstatų, patvirtintų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015-11-26 sprendimu Nr. T2-309, pakeitimo" 

2021-06-02 teikimas Nr. TR4-55(5.4E) Jurbarko rajono savivaldybės tarybai "Dėl viešosios įstaigos Šimkaičių ambulatorijos įstatų, patvirtintų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015-11-26 sprendimu Nr. T2-310, pakeitimo" 

2021-05-31 teikimas Nr. TR4-53(5.4E) Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos aprašo pakeitimo" 

2021-05-13 teikimas Nr. TR4-52(5.4E) Jurbarko rajono savivaldybės tarybai "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimo Nr. T2-26 "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" 

2021-05-13 teikimas Nr. TR4-51(5.4E) Tauragės rajono savivaldybės tarybai " Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019-06-05 sprendimo Nr. 1-198 "Dėl Tauragės rajono savivaldybės etikos komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" 

2021-05-13 teikimas Nr. TR4-50(5.4E) Neringos savivaldybės tarybai "Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2019-10-31 sprendimo Nr. T1-162 "Dėl Neringos savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" 

2021-05-13 teikimas Nr. TR4-49(5.4E) Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016-03-31 sprendimo Nr. T2-91 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" 

2021-05-12 teikimas Nr. TR4-48(5.4E) Jurbarko rajono savivaldybės tarybai "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimo Nr. T2-219 "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" 

2021-05-12 teikimas Nr. TR4-47(5.4E) Tauragės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019-06-05 sprendimo Nr. 1-197 "Dėl Tauragės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" 

2021-05-12 teikimas Nr. TR4-46(5.4E) Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-07-31 sprendimo Nr. T2-209 "Dėl antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo"

2021-05-11 teikimas Nr. TR4-45(5.4E) Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokejimo sistemos aprašo pakeitimo" 

2021-05-11 teikimas Nr. TR4-44(5.4E) Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos pakeitimo" 

2021-05-11 teikimas Nr. TR4-43(5.4E) Jurbarko rajono savivaldybės tarybai "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimu Nr. T2-73 patvirtintos Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos pakeitimo"

2021-05-11 teikimas Nr. TR4-42(5.4E) Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorei "Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-06-18 įsakymo Nr. 5-648 "Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" 

2021-05-11 teikimas Nr. TR4-41(5.4E) Tauragės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017-04-10 sprendimu Nr. 1-94 patvirtintos Tauragės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo) vadovų darbo apmokėjimo sistemos pakeitimo" 

2021-05-07 teikimas Nr. TR4-40(5.4E) Tauragės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2013-03-27 sprendimu Nr. 1-637 patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-05-07 teikimas Nr. TR4-39 (5.4E) Palangos miesto savivaldybės tarybai " Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013-06-06 sprendimu Nr. T2-147 patvirtinto Palangos miesto savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo pakeitimo"

2021-05-07 teikimas Nr. TR4-38(5.4E) Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017-02-23  sprendimu Nr. T11-60 patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo pakeitimo"

2021-05-07 teikimas Nr. TR4-37(5.4E) Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013-01-31 sprendimu Nr. T2-4 patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-05-07 teikimas Nr. TR4-36(5.4E) Skuodo radjono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl viešosios įstaigos Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų, patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-10-02 įsakymu Nr. A1-710, pakeitimo" 

2021-05-05 teikimas Nr. TR4-35(5.4E) Palangos miesto savivaldybės tarybai "Dėl viešosios įstaigos Palangos asmens sveikatos pirežiūros centro įstatų, patvirtintų Palangos miesto savivaldybės tarybos 2010-09-30 sprendimu Nr. T2-275, pakeitimo" 

2021-05-05 teikimas Nr. TR4-34(5.4E) Kretingos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų, patvirtintų Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016-02-25 sprendimu Nr. T2-58, pakeitimo" 

2021-05-05 teikimas Nr. TR4-33(5.4E) Kretingos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų, patvirtintų Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016-02-25 sprendimu Nr. T2-59, pakeitimo" 

2021-05-05 teikimas Nr. TR4-32(5.4E) Kretingos rajono savivaldybės tarybai " Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro įstatų, patvirtintų Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015-12-17 sprendimu Nr. T2-323, pakeitimo" 

2021-05-04 teikimas Nr. TR4-31(5.4E) Skuodo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Skuodo rajono savivaldybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, tvarkos aprašo, patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020-02-27 sprendimu Nr. T9-47, pakeitimo" 

2021-05-04 teikimas Nr. TR4-30(5.4E) Skuodo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Skuodo rajono savivaldybės turto, perduodamo valdyti ir naudoti pagal panaudos sutartis, tvarkos aprašo, patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020-02-27 sprendimu Nr. T9-48, pakeitimo" 

2021-05-04 teikimas Nr. TR4-29(5.4E) Skuodo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Skuodo rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020-02-27 sprendimu Nr. T9-44, pakeitimo" 

2021-05-03 teikimas Nr. TR4-28(5.4E) Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019-11-28 sprendimu Nr. T11-374, pakeitimo" 

2021-05-03 reikalavimas Nr. TR4-27(5.4E) Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai " Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 3 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-04-14 reikalavimas Nr. TR4-26(5.4E) Skuodo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 2 punkto įgyvendinimo" 

2021-03-25 teikimas Nr. TR4-25(5.4E) Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai " Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016-06-23 sprendimu Nr. T2-184, pakeitimo" 

2021-03-10 teikimas Nr. TR4-24(5.4E) Kretingos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-03-26 sprendimu Nr. T2-77, pakeitimo" 

2021-03-10 reikalavimas Nr. TR4-23(5.4E) Šilutės rajono savivaldybės tarybai "Dėl laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020-05-25 įsakymu Nr. A1-444, vykdymo"

2021-03-10 reikalavimas Nr. TR4-22(5.4E) Kretingos rajono savivaldybės tarybai "Dėl laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020-05-25 įsakymu Nr. A1-444, vykdymo" 

2021-03-10 teikimas Nr. TR4-21(5.4E) Neringos savivaldybės tarybai "Dėl Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Neringos savivaldybės tarybos 2020-08-27 sprendimo Nr. T1-115 1 punktu, pakeitimo" 

2021-03-10 teikimas Nr. TR4-20(5.4E) Palangos miesto savivaldybės tarybai "Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020-11-04 sprendimo Nr. T2-217 1 punktu, pakeitimo" 

2021-03-10 teikimas Nr. TR4-19(5.4E) Palangos miesto savivaldybės tarybai "Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatų, patvirtintų Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015-05-31 sprendimu Nr. T2-162, pakeitimo" 

2021-03-10 teikimas Nr. TR4-18(5.4E) Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai "Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos rajone nuostatų, patvirtintų Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimu Nr. T11-207, pakeitimo" 

2021-03-10 teikimas Nr. TR4-17(5.4E) Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai "Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste nuostatų, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-12-22 sprendimu Nr. T2-356, pakeitimo" 

2021-03-09 teikimas Nr. TR4-16(5.4E) Skuodo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021-01-28 sprendimu Nr. T9-13 "Dėl Skuodo rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-03-09 teikimas Nr. TR4-15(5.4E) Skuodo rajono savivaldybės tarybai "Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų, patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015-09-24 sprendimu Nr. T9-180, pakeitimo" 

2021-03-09 teikimas Nr. TR4-14(5.4E) Palangos miesto savivaldybės tarybai "Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Palangos miesto savivaldybbei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose iįdavimą nustatymo nuostatų, patvirtintų Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011-03-31 sprendimu Nr. T2-48, pakeitimo" 

2021-03-09 teikimas Nr. TR4-13(5.5E) Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2000-12-21 sprendimo Nr. 229 pakeitimo" 

2021-03-09 teikimas Nr. TR4-12(5.4E) Šilutės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, patvirtintų Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-12-19 sprendimu Nr. T1-207, pakeitimo" 

2021-03-09 teikimas Nr. TR4-11(5.4E) Kretingos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, patvirtintų Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-12-18 sprendimu Nr. T2-378, pakeitimo" 

2021-03-08 reikalavimas Nr. TR4-10(5.4E) Pagėgių savivaldybės tarybai "Dėl kapinių sąrašų sudarymo reikalavimų ir skelbimo savivaldybių interneto svetainėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-11-19 nutarimu Nr. 1207 "Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo", 6 punkto vykdymo" 

2021-03-08 teikimas Nr. TR4-9(5.4E) Šilutės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-10-29 sprendimo Nr. T1-118 1 punktu, pakeitimo" 

2021-03-04 reikalavimas Nr. TR4-8(5.4E) Šilutės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-03-04 reikalavimas Nr. TR4-7(5.4E) Skuodo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-03-04 reikalavimas Nr. TR5-6(5.4E) Palangos miesto savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-03-04 reikalavimas Nr. TR4-5(5.4E) Kretingos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-03-04 reikalavimas Nr. TR4-4(5.4E) Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-01-11 teikimas Nr. TR4-3(5.4E) Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-01-05 įsakymo Nr. DĮV-3 "Dėl prastovos skelbimo Šilalės rajono savivaldybės uždarosiose akcinėse bendrovėse""

2021-01-11 teikimas Nr. TR4-2 (5.4E)  Šilalės rajono savivaldybės merui "Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2021-01-05 potvarkio Nr. T3-2 "Dėl prastovos skelbimo Šilalės savivaldybės biudžetinėse įstaigose""

2021-01-06 teikimas Nr. TR4-1 (5.4E) Skuodo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Skuodo rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020-02-27 sprendimo Nr. T9-45 1 punktu, pakeitimo" 


2020 metai


2020 m. gruodžio 7 d. teikimas Nr. TR4-54 Šilutės rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. gruodžio 7 d. reikalavimas Nr. TR4-53 Šilutės rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. gruodžio 7 d. teikimas Nr. TR4-52 Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui 

2020 m. gruodžio 7 d. teikimas Nr. TR4-51 Kretingos rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. gruodžio 7 d. teikimas Nr. TR4-50 Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. gruodžio 7 d. reikalavimas Nr. TR4-49 Kretingos rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. gruodžio 2 d. teikimas Nr. TR4-48 Pagėgių savivaldybės tarybai

2020 m. gruodžio 2 d. teikimas Nr. TR4-47 Pagėgių savivaldybės tarybai

2020 m. lapkričio 27 d. teikimas Nr. TR4-46 Šilalės rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. lapkričio 27 d. teikimas Nr. TR4-45 Jurbarko rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. lapkričio 19 d. teikimas Nr. TR4-44 Tauragės rajono savivaldybės tarybai

2020 m. spalio 21 d. reikalavimas Nr. TR4-43 Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. spalio 21 d. reikalavimas Nr. TR4-42 Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. spalio 21 d. reikalavimas Nr. TR4-41 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. spalio 12 d. teikimas Nr. TR4-40 Palangos miesto savivaldybės tarybai

2020 m. rugpjūčio 13 d. teikimas Nr. TR4-39 Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugpjūčio 13 d. teikimas Nr. TR4-38 Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugpjūčio 13 d. teikimas Nr. TR4-37 Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugpjūčio 13 d. reikalavimas Nr. TR4-36 Jurbarko savivaldybės tarybai

2020 m. rugpjūčio 13 d. reikalavimas Nr. TR4-35 Tauragės rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. rugpjūčio 13 d. reikalavimas Nr. TR4-34 Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. liepos 30 d. reikalavimas Nr. TR4-33 Palangos miesto savivaldybės tarybai

2020 m. liepos 30 d. teikimas Nr. TR4-32 Palangos miesto savivaldybės tarybai

2020 m. liepos 20 d. reikalavimas Nr. TR4-31 Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. liepos 20 d. reikalavimas Nr. TR4-30 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. liepos 20 d. teikimas Nr. TR4-29 Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. liepos 20 d. teikimas Nr. TR4-28 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. liepos 10 d. teikimas Nr. TR4-27 Šilutės rajono savivaldybės tarybai

2020 m. liepos 10 d. teikimas Nr. TR4-26 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai

2020 m. balandžio 21 d. teikimas Nr. TR4-25 Jurbarko rajono savivaldybės tarybai

2020 m. balandžio 10 d. teikimas Nr. TR4-24 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. vasario 7 d. teikimas Nr. TR4-23 Skuodo rajono savivaldybės tarybai

2020 m. sausio 10 d. teikimas Nr. TR4-22 Pagėgių savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 10 d. teikimas Nr. TR4-21 Šilalės rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 10 d. teikimas Nr. TR4-20 Jurbarko rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-19 Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui 

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-18 Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-17 Neringos savivaldybės administracijos direktoriui 

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-16 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui 

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-15 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui 

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-14 Palangos miesto savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-13 Skuodo rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-12 Skuodo rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-11 Skuodo rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 9 teikimas Nr. TR4-10 Neringos savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-9 Palangos miesto savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 9 teikimas Nr. TR4-8 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-7 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-6 Šilutės rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-5 Skuodo rajono savivaldybės tarybai

2020 m. sausio 9 teikimas Nr. TR4-4 Neringos savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 9 teikimas Nr. TR4-3 Kretingos rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 9 teikimas Nr. TR4-2 Palangos miesto savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-1 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai


REIKALAVIMAI (2019 metai Klaipėdos apskr.)

2019 m. rugpjūčio 30 d. reikalavimas Nr. (5.1)-TR-3

2019 m. rugpjūčio 29 d. reikalavimas Nr. (5.1)-TR-2

2019 m. liepos 5 d. reikalavimas Nr. (5.1)-TR-1

REIKALAVIMAI (2019 metai Tauragės apskr.)

2019 m. lapkričio 13 d. reikalavimas Nr. 6-6

2019 m. spalio 22 d. reikalavimas Nr. 6-4

2019 m. spalio 22 d. reikalavimas Nr. 6-3

TEIKIMAI (2019 metai Tauragės apskr.) 

2019 m. lapkričio 4 d. teikimas Nr. 6-5

2019 m. spalio 15 d. teikimas Nr. 6-2

2019 m. liepos 17 d. teikimas Nr. 6-1

TEIKIMAI IR REIKALAVIMAI (2022 metai) 

2022-02-28 reikalavimas Nr. TR4-5(5.4E) Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl atstovavimo savivaldybei viešosiose įstaigose taisyklių patvirtinimo"

2022-01-11 reikalavimas Nr. TR4-3(5.4E) Neringos savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 1 punktu, 9.1 ir 9.4 papunkčių įgyvendinimo"

2022-01-11 reikalavimas Nr. TR4-2(5.4E) Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 1 punktu, 9.1 papunkčio įgyvendinimo"

2022-01-11 reikalavimas Nr. TR4-1(5.4E) Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 1 punktu, 9.4 papunkčio įgyvendinimo


TEIKIMAI IR REIKALAVIMAI (2021 metai) 

2021-12-29 teikimas Nr. TR4-83(5.4E) Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai "Dėl želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021-11-25 sprendimu Nr. T2-255, pakeitimo"

2021-12-29 teikimas Nr. TR4-80(5.4E) Kretingos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019-09-26 sprendimo Nr. T2-284 1 punktu, pakeitimo"

2021-12-15 teikimas Nr. TR4-78(5.4E) Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai  "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020-02-27 sprendimo Nr. T2-38 1 punktu, pakeitimo"

2021-12-15 teikimas Nr. TR4-77(5.4E) Palangos miesto savivaldybės tarybai "Dėl Palangos miesto savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešojo konkurso būdu ir be konkurso organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019-12-19 sprendimo Nr. T2-246 1.1 papunkčiu, pakeitimo"

2021-12-15 teikimas Nr. TR4-76(5.4E) Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021-05-27 sprendimo Nr. T11-163 1 punktu, pakeitimo"

2021-12-15 teikimas Nr. TR4-75(5.4E) Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020-04-09 sprendimo Nr. T2-54 1 punktu, pakeitimo"

2021-10-08 reikalavimas Nr. TR4-72(5.4E) Skuodo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 6 punkto nuostatų įgyvendinimo"

2021-07-19 reikalavimas Nr. TR4-70(5.4E) Kretingos rajono savivaldybės tarybai " Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-08-26 įsakymo Nr. D1-491 nuostatų vykdymo"

2021-07-19 reikalavimas Nr. TR4-69(5.4E) Palangos miesto savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-08-26 įsakymo Nr. D1-491 nuostatų vykdymo" -

2021-07-16 teikimas Nr. TR4-64(5.4E) Neringos savivaldybės tarybai "Dėl Neringos savivaldybės administracijos struktūros, patvirtintos Neringos savivaldybės tarybos 2021-03-25 sprendimu Nr. T1-56 2 punktu, pakeitimo" 

2021-05-13 teikimas Nr. TR4-50(5.4E) Neringos savivaldybės tarybai "Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2019-10-31 sprendimo Nr. T1-162 "Dėl Neringos savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" 

2021-05-13 teikimas Nr. TR4-49(5.4E) Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016-03-31 sprendimo Nr. T2-91 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" 

2021-05-12 teikimas Nr. TR4-46(5.4E) Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-07-31 sprendimo Nr. T2-209 "Dėl antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo"

2021-05-07 teikimas Nr. TR4-39 (5.4E) Palangos miesto savivaldybės tarybai " Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013-06-06 sprendimu Nr. T2-147 patvirtinto Palangos miesto savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo pakeitimo"

2021-05-07 teikimas Nr. TR4-38(5.4E) Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017-02-23  sprendimu Nr. T11-60 patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo pakeitimo"

2021-05-07 teikimas Nr. TR4-37(5.4E) Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013-01-31 sprendimu Nr. T2-4 patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-05-07 teikimas Nr. TR4-36(5.4E) Skuodo radjono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl viešosios įstaigos Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų, patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-10-02 įsakymu Nr. A1-710, pakeitimo" 

2021-05-05 teikimas Nr. TR4-35(5.4E) Palangos miesto savivaldybės tarybai "Dėl viešosios įstaigos Palangos asmens sveikatos pirežiūros centro įstatų, patvirtintų Palangos miesto savivaldybės tarybos 2010-09-30 sprendimu Nr. T2-275, pakeitimo" 

2021-05-05 teikimas Nr. TR4-34(5.4E) Kretingos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų, patvirtintų Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016-02-25 sprendimu Nr. T2-58, pakeitimo" 

2021-05-05 teikimas Nr. TR4-33(5.4E) Kretingos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų, patvirtintų Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016-02-25 sprendimu Nr. T2-59, pakeitimo" 

2021-05-05 teikimas Nr. TR4-32(5.4E) Kretingos rajono savivaldybės tarybai " Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro įstatų, patvirtintų Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015-12-17 sprendimu Nr. T2-323, pakeitimo" 

2021-05-04 teikimas Nr. TR4-31(5.4E) Skuodo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Skuodo rajono savivaldybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, tvarkos aprašo, patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020-02-27 sprendimu Nr. T9-47, pakeitimo" 

2021-05-04 teikimas Nr. TR4-30(5.4E) Skuodo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Skuodo rajono savivaldybės turto, perduodamo valdyti ir naudoti pagal panaudos sutartis, tvarkos aprašo, patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020-02-27 sprendimu Nr. T9-48, pakeitimo" 

2021-05-04 teikimas Nr. TR4-29(5.4E) Skuodo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Skuodo rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020-02-27 sprendimu Nr. T9-44, pakeitimo" 

2021-05-03 teikimas Nr. TR4-28(5.4E) Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019-11-28 sprendimu Nr. T11-374, pakeitimo" 

2021-05-03 reikalavimas Nr. TR4-27(5.4E) Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai " Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 3 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-04-14 reikalavimas Nr. TR4-26(5.4E) Skuodo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 2 punkto įgyvendinimo" 

2021-03-25 teikimas Nr. TR4-25(5.4E) Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai " Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016-06-23 sprendimu Nr. T2-184, pakeitimo" 

2021-03-10 teikimas Nr. TR4-24(5.4E) Kretingos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-03-26 sprendimu Nr. T2-77, pakeitimo" 

2021-03-10 reikalavimas Nr. TR4-23(5.4E) Šilutės rajono savivaldybės tarybai "Dėl laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020-05-25 įsakymu Nr. A1-444, vykdymo"

2021-03-10 reikalavimas Nr. TR4-22(5.4E) Kretingos rajono savivaldybės tarybai "Dėl laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020-05-25 įsakymu Nr. A1-444, vykdymo" 

2021-03-10 teikimas Nr. TR4-21(5.4E) Neringos savivaldybės tarybai "Dėl Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Neringos savivaldybės tarybos 2020-08-27 sprendimo Nr. T1-115 1 punktu, pakeitimo" 

2021-03-10 teikimas Nr. TR4-20(5.4E) Palangos miesto savivaldybės tarybai "Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020-11-04 sprendimo Nr. T2-217 1 punktu, pakeitimo" 

2021-03-10 teikimas Nr. TR4-19(5.4E) Palangos miesto savivaldybės tarybai "Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatų, patvirtintų Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015-05-31 sprendimu Nr. T2-162, pakeitimo" 

2021-03-10 teikimas Nr. TR4-18(5.4E) Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai "Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos rajone nuostatų, patvirtintų Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimu Nr. T11-207, pakeitimo" 

2021-03-10 teikimas Nr. TR4-17(5.4E) Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai "Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste nuostatų, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-12-22 sprendimu Nr. T2-356, pakeitimo" 

2021-03-09 teikimas Nr. TR4-16(5.4E) Skuodo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021-01-28 sprendimu Nr. T9-13 "Dėl Skuodo rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-03-09 teikimas Nr. TR4-15(5.4E) Skuodo rajono savivaldybės tarybai "Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų, patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015-09-24 sprendimu Nr. T9-180, pakeitimo" 

2021-03-09 teikimas Nr. TR4-14(5.4E) Palangos miesto savivaldybės tarybai "Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Palangos miesto savivaldybbei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose iįdavimą nustatymo nuostatų, patvirtintų Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011-03-31 sprendimu Nr. T2-48, pakeitimo" 

2021-03-09 teikimas Nr. TR4-13(5.5E) Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2000-12-21 sprendimo Nr. 229 pakeitimo" 

2021-03-09 teikimas Nr. TR4-12(5.4E) Šilutės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, patvirtintų Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-12-19 sprendimu Nr. T1-207, pakeitimo" 

2021-03-09 teikimas Nr. TR4-11(5.4E) Kretingos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, patvirtintų Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-12-18 sprendimu Nr. T2-378, pakeitimo" 

2021-03-08 teikimas Nr. TR4-9(5.4E) Šilutės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-10-29 sprendimo Nr. T1-118 1 punktu, pakeitimo" 

2021-03-04 reikalavimas Nr. TR4-8(5.4E) Šilutės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-03-04 reikalavimas Nr. TR4-7(5.4E) Skuodo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-03-04 reikalavimas Nr. TR5-6(5.4E) Palangos miesto savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-03-04 reikalavimas Nr. TR4-5(5.4E) Kretingos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-03-04 reikalavimas Nr. TR4-4(5.4E) Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-01-06 teikimas Nr. TR4-1 (5.4E) Skuodo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Skuodo rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020-02-27 sprendimo Nr. T9-45 1 punktu, pakeitimo" 

TEIKIMAI IR REIKALAVIMAI (2020 metai) 

2020 m. gruodžio 7 d. teikimas Nr. TR4-54 Šilutės rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. gruodžio 7 d. reikalavimas Nr. TR4-53 Šilutės rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. gruodžio 7 d. teikimas Nr. TR4-52 Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui 

2020 m. gruodžio 7 d. teikimas Nr. TR4-51 Kretingos rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. gruodžio 7 d. teikimas Nr. TR4-50 Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. gruodžio 7 d. reikalavimas Nr. TR4-49 Kretingos rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. spalio 21 d. reikalavimas Nr. TR4-42 Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. spalio 21 d. reikalavimas Nr. TR4-41 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. spalio 12 d. teikimas Nr. TR4-40 Palangos miesto savivaldybės tarybai

2020 m. liepos 30 d. reikalavimas Nr. TR4-33 Palangos miesto savivaldybės tarybai

2020 m. liepos 30 d. teikimas Nr. TR4-32 Palangos miesto savivaldybės tarybai

2020 m. liepos 20 d. reikalavimas Nr. TR4-31 Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. liepos 20 d. reikalavimas Nr. TR4-30 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. liepos 20 d. teikimas Nr. TR4-29 Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. liepos 20 d. teikimas Nr. TR4-28 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. liepos 10 d. teikimas Nr. TR4-27 Šilutės rajono savivaldybės tarybai

2020 m. liepos 10 d. teikimas Nr. TR4-26 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai

2020 m. balandžio 10 d. teikimas Nr. TR4-24 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. vasario 7 d. teikimas Nr. TR4-23 Skuodo rajono savivaldybės tarybai

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-19 Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui 

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-18 Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-17 Neringos savivaldybės administracijos direktoriui 

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-16 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui 

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-15 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui 

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-14 Palangos miesto savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-13 Skuodo rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-12 Skuodo rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-11 Skuodo rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 9 teikimas Nr. TR4-10 Neringos savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-9 Palangos miesto savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 9 teikimas Nr. TR4-8 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-7 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-6 Šilutės rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-5 Skuodo rajono savivaldybės tarybai

2020 m. sausio 9 teikimas Nr. TR4-4 Neringos savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 9 teikimas Nr. TR4-3 Kretingos rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 9 teikimas Nr. TR4-2 Palangos miesto savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-1 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai

REIKALAVIMAI (2019 metai)

2019 m. rugpjūčio 30 d. reikalavimas Nr. (5.1)-TR-3

2019 m. rugpjūčio 29 d. reikalavimas Nr. (5.1)-TR-2

2019 m. liepos 5 d. reikalavimas Nr. (5.1)-TR-1

 

TEIKIMAI IR REIKALAVIMAI (2022 metai)

2022-03-22 teikimas Nr. TR4-9(5.4E) Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. DĮV-1080 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“"

2022-03-22 teikimas Nr. TR4-8(5.4E) Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. O1-1235 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Jurbarko rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“"

2022-03-14 reikalavimas Nr. TR4-7(5.4E) Šilalės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio 6 dalies, 14 straipsnio 3 dalies ir 16 straipsnio 2 dalies 7 punkto įgyvendinimo"

2022-03-14 reikalavimas Nr. TR4-6(5.4E) Šilalės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 punkto ir 16 straipsnio 2 dalies 7 punkto įgyvendinimo"

2022-01-12 reikalavimas Nr. TR4-4(5.4E) Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 1 punktu, 9.1 ir 9.4 papunkčių įgyvendinimo"


TEIKIMAI IR REIKALAVIMAI ( 2021 metai) 

2021-12-29 teikimas Nr. TR4-82(5.4E) Pagėgių savivaldybės tarybai "Dėl Pagėgių savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Pagėgių savivaldybės tarybos 2020-05-28 sprendimo Nr. T-84 1 punktu, pakeitimo"

2021-12-29 teikimas Nr. TR4-81(5.4E) Tauragės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Tauragės rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017-05-17 sprendimo Nr. 1-180 1 punktu, pakeitimo"

2021-12-15 teikimas Nr. TR4-79(5.4E) Šilalės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019-11-29 sprendimo Nr. T1- 262 “Dėl Šilalės rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo" 

2021-12-08 reikalavimas Nr. TR4-74(5.4E) Pagėgių savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punkto, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalies 2 punkto įgyvendinimo ir dėl šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“, 24.2 papunkčio vykdymo"

2021-10-08 reikalavimas Nr. TR4-73(5.4E) Tauragės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 6 punkto nuostatų įgyvendinimo"

2021-08-11 teikimas Nr. TR4-71(5.4E) Šilalės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-27 "Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo"

2021-07-19 reikalavimas Nr. TR4-68(5.4E) Tauragės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-08-26 įsakymo Nr. D1-491 nuostatų vykdymo" 

2021-07-16 teikimas Nr. TR4-67(5.4E) Jurbarko rajono savivaldybės tarybai "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimo Nr. T2-338" Dėl Jurbarkos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos", pakeitimo" 

2021-07-16 teikimas Nr. TR4-66(5.4E) Tauragės rajono savivaldybės tarybai " Dėl Tauragės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017-05-17 sprendimu Nr. 1-179, pakeitimo" 

2021-07-16 teikimas Nr. TR4-65(5.4E) Tauragės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Tauragės rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai naudotis tvarkos aprašo, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019-09-18 sprendimu Nr. 1-315, pakeitimo" 

2021-06-11 reikalavimas Nr. TR4-63(5.4E) Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui " Dėl Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 2 punkto įgyvendinimo ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-636, 12, 14, 15, 18 ir 31 punkto" 

2021-06-11 reikalavimas Nr. TR4-62(5.4E) Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 2 punkto įgyvendinimo ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-636, 12, 14, 15, 18 ir 31 punkto" 

2021-06-07 reikalavimas Nr. TR4-61(5.4E) Jurbarko rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 2 punkto įgyvendinimo" 

2021-06-02 teikimas Nr. TR4-59(5.4E) Jurbarko rajono savivaldybės tarybai "Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės įstatų, patvirtintų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimu Nr. T2-162, pakeitimo" 

2021-06-02 teikimas Nr. TR4-58(5.4E) Jurbarko rajono savivaldybės tarybai "Dėl viešosios įstaigos Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų, patvirtintų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015-12-17 sprendimu Nr. T2-346, pakeitimo" 

2021-06-02 teikimas Nr. TR4-57(5.4E) Jurbarko rajono savivaldybės tarybai "Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų, patvirtintų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimu Nr. T2-166, pakeitimo" 

2021-06-02 teikimas Nr. TR4-56(5.4E) Jurbarko rajono savivaldybės tarybai "Dėl viešosios įstaigos Seredžiaus ambulatorijos įstatų, patvirtintų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015-11-26 sprendimu Nr. T2-309, pakeitimo" 

2021-06-02 teikimas Nr. TR4-55(5.4E) Jurbarko rajono savivaldybės tarybai "Dėl viešosios įstaigos Šimkaičių ambulatorijos įstatų, patvirtintų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015-11-26 sprendimu Nr. T2-310, pakeitimo" 

2021-05-31 teikimas Nr. TR4-53(5.4E) Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos aprašo pakeitimo" 

2021-05-13 teikimas Nr. TR4-52(5.4E) Jurbarko rajono savivaldybės tarybai "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimo Nr. T2-26 "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" 

2021-05-13 teikimas Nr. TR4-50(5.4E) Tauragės rajono savivaldybės tarybai " Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019-06-05 sprendimo Nr. 1-198 "Dėl Tauragės rajono savivaldybės etikos komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" 

2021-05-12 teikimas Nr. TR4-48(5.4E) Jurbarko rajono savivaldybės tarybai "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimo Nr. T2-219 "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" 

2021-05-12 teikimas Nr. TR4-47(5.4E) Tauragės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019-06-05 sprendimo Nr. 1-197 "Dėl Tauragės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" 

2021-05-11 teikimas Nr. TR4-45(5.4E) Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokejimo sistemos aprašo pakeitimo" 

2021-05-11 teikimas Nr. TR4-44(5.4E) Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos pakeitimo" 

2021-05-11 teikimas Nr. TR4-43(5.4E) Jurbarko rajono savivaldybės tarybai "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimu Nr. T2-73 patvirtintos Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos pakeitimo"

2021-05-11 teikimas Nr. TR4-42(5.4E) Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorei "Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-06-18 įsakymo Nr. 5-648 "Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" 

2021-05-11 teikimas Nr. TR4-41(5.4E) Tauragės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017-04-10 sprendimu Nr. 1-94 patvirtintos Tauragės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo) vadovų darbo apmokėjimo sistemos pakeitimo" 

2021-05-07 teikimas Nr. TR4-40(5.4E) Tauragės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2013-03-27 sprendimu Nr. 1-637 patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-03-08 reikalavimas Nr. TR4-10(5.4E) Pagėgių savivaldybės tarybai "Dėl kapinių sąrašų sudarymo reikalavimų ir skelbimo savivaldybių interneto svetainėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-11-19 nutarimu Nr. 1207 "Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo", 6 punkto vykdymo" 

2021-01-11 teikimas Nr. TR4-3 (5.4E) Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-01-05 įsakymo Nr. DĮV-3 "Dėl prastovos skelbimo Šilalės rajono savivaldybės uždarosiose akcinėse bendrovėse""

2021-01-11 teikimas Nr. TR4-2 (5.4E)  Šilalės rajono savivaldybės merui "Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2021-01-05 potvarkio Nr. T3-2 "Dėl prastovos skelbimo Šilalės savivaldybės biudžetinėse įstaigose""

TEIKIMAI IR REIKALAVIMAI ( 2020 metai) 

2020 m. gruodžio 2 d. teikimas Nr. TR4-48 Pagėgių savivaldybės tarybai

2020 m. gruodžio 2 d. teikimas Nr. TR4-47 Pagėgių savivaldybės tarybai

2020 m. lapkričio 27 d. teikimas Nr. TR4-46 Šilalės rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. lapkričio 27 d. teikimas Nr. TR4-45 Jurbarko rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. lapkričio 19 d. teikimas Nr. TR4-44 Tauragės rajono savivaldybės tarybai

2020 m. spalio 21 d. reikalavimas Nr. TR4-43 Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugpjūčio 13 d. teikimas Nr. TR4-39 Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugpjūčio 13 d. teikimas Nr. TR4-38 Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugpjūčio 13 d. teikimas Nr. TR4-37 Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugpjūčio 13 d. reikalavimas Nr. TR4-36 Jurbarko savivaldybės tarybai

2020 m. rugpjūčio 13 d. reikalavimas Nr. TR4-35 Tauragės rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. rugpjūčio 13 d. reikalavimas Nr. TR4-34 Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. balandžio 21 d. teikimas Nr. TR4-25 Jurbarko rajono savivaldybės tarybai

2020 m. sausio 10 d. teikimas Nr. TR4-22 Pagėgių savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 10 d. teikimas Nr. TR4-21 Šilalės rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 10 d. teikimas Nr. TR4-20 Jurbarko rajono savivaldybės tarybai 

REIKALAVIMAI (2019 metai)

2019 m. lapkričio 13 d. reikalavimas Nr. 6-6

2019 m. spalio 22 d. reikalavimas Nr. 6-4

2019 m. spalio 22 d. reikalavimas Nr. 6-3

TEIKIMAI (2019 metai) 

2019 m. lapkričio 4 d. teikimas Nr. 6-5

2019 m. spalio 15 d. teikimas Nr. 6-2

2019 m. liepos 17 d. teikimas Nr. 6-1

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-10