Vyriausybės atstovo Klaipėdos ir Tauragės apskrityse teikimai ir reikalavimai

TEIKIMAI IR REIKALAVIMAI (2021 metai) 

2021-04-14 reikalavimas Nr. TR4-26(5.4E) Skuodo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 2 punkto įgyvendinimo" 

2021-03-25 teikimas Nr. TR4-25(5.4E) Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai " Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016-06-23 sprendimu Nr. T2-184, pakeitimo" 

2021-03-10 teikimas Nr. TR4-24(5.4E) Kretingos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-03-26 sprendimu Nr. T2-77, pakeitimo" 

2021-03-10 reikalavimas Nr. TR4-23(5.4E) Šilutės rajono savivaldybės tarybai "Dėl laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020-05-25 įsakymu Nr. A1-444, vykdymo"

2021-03-10 reikalavimas Nr. TR4-22(5.4E) Kretingos rajono savivaldybės tarybai "Dėl laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020-05-25 įsakymu Nr. A1-444, vykdymo" 

2021-03-10 teikimas Nr. TR4-21(5.4E) Neringos savivaldybės tarybai "Dėl Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Neringos savivaldybės tarybos 2020-08-27 sprendimo Nr. T1-115 1 punktu, pakeitimo" 

2021-03-10 teikimas Nr. TR4-20(5.4E) Palangos miesto savivaldybės tarybai "Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020-11-04 sprendimo Nr. T2-217 1 punktu, pakeitimo" 

2021-03-10 teikimas Nr. TR4-19(5.4E) Palangos miesto savivaldybės tarybai "Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatų, patvirtintų Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015-05-31 sprendimu Nr. T2-162, pakeitimo" 

2021-03-10 teikimas Nr. TR4-18(5.4E) Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai "Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos rajone nuostatų, patvirtintų Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimu Nr. T11-207, pakeitimo" 

2021-03-10 teikimas Nr. TR4-17(5.4E) Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai "Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste nuostatų, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-12-22 sprendimu Nr. T2-356, pakeitimo" 

2021-03-09 teikimas Nr. TR4-16(5.4E) Skuodo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021-01-28 sprendimu Nr. T9-13 "Dėl Skuodo rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-03-09 teikimas Nr. TR4-15(5.4E) Skuodo rajono savivaldybės tarybai "Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų, patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015-09-24 sprendimu Nr. T9-180, pakeitimo" 

2021-03-09 teikimas Nr. TR4-14(5.4E) Palangos miesto savivaldybės tarybai "Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Palangos miesto savivaldybbei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose iįdavimą nustatymo nuostatų, patvirtintų Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011-03-31 sprendimu Nr. T2-48, pakeitimo" 

2021-03-09 teikimas Nr. TR4-13(5.5E) Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2000-12-21 sprendimo Nr. 229 pakeitimo" 

2021-03-09 teikimas Nr. TR4-12(5.4E) Šilutės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, patvirtintų Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-12-19 sprendimu Nr. T1-207, pakeitimo" 

2021-03-09 teikimas Nr. TR4-11(5.4E) Kretingos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, patvirtintų Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-12-18 sprendimu Nr. T2-378, pakeitimo" 

2021-03-08 teikimas Nr. TR4-9(5.4E) Šilutės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-10-29 sprendimo Nr. T1-118 1 punktu, pakeitimo" 

2021-03-04 reikalavimas Nr. TR4-8(5.4E) Šilutės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-03-04 reikalavimas Nr. TR4-7(5.4E) Skuodo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-03-04 reikalavimas Nr. TR5-6(5.4E) Palangos miesto savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-03-04 reikalavimas Nr. TR4-5(5.4E) Kretingos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-03-04 reikalavimas Nr. TR4-4(5.4E) Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-01-06 teikimas Nr. TR4-1 (5.4E) Skuodo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Skuodo rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020-02-27 sprendimo Nr. T9-45 1 punktu, pakeitimo" 

TEIKIMAI IR REIKALAVIMAI (2020 metai) 

2020 m. gruodžio 7 d. teikimas Nr. TR4-54 Šilutės rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. gruodžio 7 d. reikalavimas Nr. TR4-53 Šilutės rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. gruodžio 7 d. teikimas Nr. TR4-52 Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui 

2020 m. gruodžio 7 d. teikimas Nr. TR4-51 Kretingos rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. gruodžio 7 d. teikimas Nr. TR4-50 Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. gruodžio 7 d. reikalavimas Nr. TR4-49 Kretingos rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. spalio 21 d. reikalavimas Nr. TR4-42 Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. spalio 21 d. reikalavimas Nr. TR4-41 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. spalio 12 d. teikimas Nr. TR4-40 Palangos miesto savivaldybės tarybai

2020 m. liepos 30 d. reikalavimas Nr. TR4-33 Palangos miesto savivaldybės tarybai

2020 m. liepos 30 d. teikimas Nr. TR4-32 Palangos miesto savivaldybės tarybai

2020 m. liepos 20 d. reikalavimas Nr. TR4-31 Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. liepos 20 d. reikalavimas Nr. TR4-30 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. liepos 20 d. teikimas Nr. TR4-29 Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. liepos 20 d. teikimas Nr. TR4-28 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. liepos 10 d. teikimas Nr. TR4-27 Šilutės rajono savivaldybės tarybai

2020 m. liepos 10 d. teikimas Nr. TR4-26 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai

2020 m. balandžio 10 d. teikimas Nr. TR4-24 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. vasario 7 d. teikimas Nr. TR4-23 Skuodo rajono savivaldybės tarybai

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-19 Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui 

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-18 Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-17 Neringos savivaldybės administracijos direktoriui 

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-16 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui 

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-15 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui 

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-14 Palangos miesto savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-13 Skuodo rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-12 Skuodo rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-11 Skuodo rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 9 teikimas Nr. TR4-10 Neringos savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-9 Palangos miesto savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 9 teikimas Nr. TR4-8 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-7 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-6 Šilutės rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-5 Skuodo rajono savivaldybės tarybai

2020 m. sausio 9 teikimas Nr. TR4-4 Neringos savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 9 teikimas Nr. TR4-3 Kretingos rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 9 teikimas Nr. TR4-2 Palangos miesto savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-1 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai

REIKALAVIMAI (2019 metai)

2019 m. rugpjūčio 30 d. reikalavimas Nr. (5.1)-TR-3

2019 m. rugpjūčio 29 d. reikalavimas Nr. (5.1)-TR-2

2019 m. liepos 5 d. reikalavimas Nr. (5.1)-TR-1

 

TEIKIMAI IR REIKALAVIMAI ( 2021 metai) 

2021-03-08 reikalavimas Nr. TR4-10(5.4E) Pagėgių savivaldybės tarybai "Dėl kapinių sąrašų sudarymo reikalavimų ir skelbimo savivaldybių interneto svetainėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-11-19 nutarimu Nr. 1207 "Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo", 6 punkto vykdymo" 

2021-01-11 teikimas Nr. TR4-3 (5.4E) Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-01-05 įsakymo Nr. DĮV-3 "Dėl prastovos skelbimo Šilalės rajono savivaldybės uždarosiose akcinėse bendrovėse""

2021-01-11 teikimas Nr. TR4-2 (5.4E)  Šilalės rajono savivaldybės merui "Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2021-01-05 potvarkio Nr. T3-2 "Dėl prastovos skelbimo Šilalės savivaldybės biudžetinėse įstaigose""

TEIKIMAI IR REIKALAVIMAI ( 2020 metai) 

2020 m. gruodžio 2 d. teikimas Nr. TR4-48 Pagėgių savivaldybės tarybai

2020 m. gruodžio 2 d. teikimas Nr. TR4-47 Pagėgių savivaldybės tarybai

2020 m. lapkričio 27 d. teikimas Nr. TR4-46 Šilalės rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. lapkričio 27 d. teikimas Nr. TR4-45 Jurbarko rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. lapkričio 19 d. teikimas Nr. TR4-44 Tauragės rajono savivaldybės tarybai

2020 m. spalio 21 d. reikalavimas Nr. TR4-43 Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugpjūčio 13 d. teikimas Nr. TR4-39 Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugpjūčio 13 d. teikimas Nr. TR4-38 Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugpjūčio 13 d. teikimas Nr. TR4-37 Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugpjūčio 13 d. reikalavimas Nr. TR4-36 Jurbarko savivaldybės tarybai

2020 m. rugpjūčio 13 d. reikalavimas Nr. TR4-35 Tauragės rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. rugpjūčio 13 d. reikalavimas Nr. TR4-34 Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. balandžio 21 d. teikimas Nr. TR4-25 Jurbarko rajono savivaldybės tarybai

2020 m. sausio 10 d. teikimas Nr. TR4-22 Pagėgių savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 10 d. teikimas Nr. TR4-21 Šilalės rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 10 d. teikimas Nr. TR4-20 Jurbarko rajono savivaldybės tarybai 

REIKALAVIMAI (2019 metai)

2019 m. lapkričio 13 d. reikalavimas Nr. 6-6

2019 m. spalio 22 d. reikalavimas Nr. 6-4

2019 m. spalio 22 d. reikalavimas Nr. 6-3

TEIKIMAI (2019 metai) 

2019 m. lapkričio 4 d. teikimas Nr. 6-5

2019 m. spalio 15 d. teikimas Nr. 6-2

2019 m. liepos 17 d. teikimas Nr. 6-1

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-23