Vyriausybės atstovo Kauno ir Marijampolės apskrityse teikimai ir reikalavimai

2022 metai


2022-06-01 reikalavimas Nr. TR2-22(5.2E) Kauno miesto savivaldybės tarybai "Dėl paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo įgyvendinimo"

2022-05-31 reikalavimas Nr. TR2-21(5.2E) Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybai "Dėl paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo įgyvendinimo"

2022-05-31 reikalavimas Nr. TR2-20(5.2E) Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai "Dėl paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo įgyvendinimo"

2022-05-31 reikalavimas Nr. TR2-19(5.2E) Marijampolės savivaldybės tarybai "Dėl paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo įgyvendinimo"

2022-05-13 teikimas Nr. TR2-18(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės administracijos "Dėl Jonavos rajono savivaldybės administracijos darbo apmokėjimo sistemos pakeitimo"

2022-05-10 reikalavimas Nr. TR2-17(5.2E) Prienų rajono savivaldybės tarybai "Dėl paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo įgyvendinimo"

2022-05-06 teikimas Nr. TR2-16(5.2E) Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl vietinių kelių ir gatvių tiesimo ir taisymo gyventojų lėšomis tvarkos panaikinimo"

2022-05-03 teikimas Nr. TR2-15(5.2E) Prienų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Prienų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų tvarkos aprašo 5, 10, 11, 14 ir 19 punktų pakeitimo"

2022-04-28 teikimas Nr. TR2-14(5.2E) Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Kazlų rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. AT-584 „Dėl Kazlų rūdos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos sudarymo ir Kazlų rūdos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos nuostatų patvirtinimo“ panaikinimo"

2022-04-28 reikalavimas Nr. TR2-13(5.2E) Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punkto įgyvendinimo"

2022-04-28 reikalavimas Nr. TR2-12(5.2E) Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkto įgyvendinimo"

2022-04-27 teikimas Nr. TR2-11(5.2E) Birštono savivaldybės tarybai "Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. TS-195 “Dėl Birštono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo” pakeitimo"

2022-04-04 teikimas Nr. TR2-10(5.2E) Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybai Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. V17E-179 “Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo” pakeitimo"

2022-04-01 teikimas Nr. TR2-9(5.2E) Raseinių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 18 d. sprendimo Nr. TS-257 “Dėl Raseinių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo” pakeitimo"

2022-04-01 reikalavimas Nr. TR2-8(5.2E) Raseinių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punkto įgyvendinimo"

 2022-03-15  teikimas Nr. TR2-7(5.2E) Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. A - 130 "Dėl Sangrūdos seniūnijos veiklos nuostatų ir pareigybių aprašymų tvirtinimo" 1 punkto

 2022-03-14  teikimas Nr. TR2-6(5.2E) Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. A - 132 "Dėl Akmenynų seniūnijos veiklos nuostatų ir pareigybių aprašymų tvirtinimo" 1 punkto"

2022-03-14  teikimas Nr. TR2-5(5.2E) Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. AL-226 "Dėl Kalvarijos seniūnijos veiklos nuostatų ir pareigybių aprašymų tvirtinimo" 1 punkto"

2022-03-14  teikimas Nr. TR2-4(5.2E) Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. A – 131 "Dėl Liubavo seniūnijos veiklos nuostatų ir pareigybių aprašymų tvirtinimo" 1 punkto"

2022-02-18 teikimas Nr. TR2-3(5.2E) Prienų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų 6.2 papunkčio ir 47 punktų nuostatų pakeitimo"

2022-01-17 teikimas Nr. TR2-2(5.2E) Birštono savivaldybės tarybai "Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. TS-24 1 punktu patvirtintų Birštono savivaldybės teritorijų, kuriose nėra centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų, nuotekų tvarkymo taisyklių pakeitimo"

2022-01-10 teikimas Nr. TR2-1(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr.LTS-240 patvirtinto Jonavos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo pakeitimo"


2021 metai


2021-12-16 teikimas Nr. TR2-59(5.2E) Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. ĮS-3794  2 punktu patvirtinto ekonomikos skyriaus vyriausiojo specialisto  (A2 lygis) pareigybės aprašymo 6.8 papunkčio pakeitimo ar panaikinimo"

2021-12-01 reikalavimas Nr. TR2-58(5.2E) Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 2 punkto įgyvendinimo ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636, 12, 14, 15, 18, ir 31 punktų vykdymo"

2021-12-01 reikalavimas Nr. TR2-57(5.2E) Birštono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 2 punkto įgyvendinimo ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636, 12, 14, 15, 18, ir 31 punktų vykdymo

2021-11-18 reikalavimas Nr. TR2-56(5.2E) Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 2, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 straipsnių ir dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 341, 351 straipsniais ir priedu įstatymo įgyvendinimo"

2021-11-16 reikalavimas Nr. TR2-55(5.2E) Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl vartotojų aprūpinimo energija ir (ar) energijos ištekliais esant ekstremaliajai energetikos padėčiai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. sausio 13 d. nutarimu Nr. 12, 8.1 papunkčio vykdymo"

2021-11-15 reikalavimas Nr. TR2-54(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl vartotojų aprūpinimo energija ir (ar) energijos ištekliais esant ekstremaliajai energetikos padėčiai tvarkos aprašo 8.1 papunkčio vykdymo"

2021-11-11 teikimas Nr. TR2-53(5.2E) Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl asmeninės pagalbos paslaugos teikimo ir organizavimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašo 16, 19 ir 26 punktų pakeitimo"

2021-11-03 teikimas Nr. TR2-52(5.2E) Birštono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl asmeninės pagalbos organizavimo ir mokėjimo už asmeninę pagalbą Birštono savivaldybėje tvarkos aprašo pakeitimo"

2021-11-03 reikalavimas Nr. TR2-51(5.2E) Kauno miesto savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies nuostatų įgyvendinimo"

2021-10-12 teikimas Nr. TR2-50(5.2E) Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos nuostatų pakeitimo"

2021-10-07 reikalavimas Nr.TR2-49(5.2E) Birštono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. DL-491 „Dėl pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo ir pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo nagrinėjimo komisijos sudarymo patvirtinimo“ nuostatų įgyvendinimo"

2021-10-06 teikimas Nr. TR2-48(5.2E) Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos organizavimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo  pakeitimo"

2021-10-01 teikimas Nr. TR2-47(5.2E)  Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. B-ĮV-1064 3 punkto ir asmeninės pagalbos poreikio nustatymo, teikimo ir mokėjimo už asmeninę pagalbą Vilkaviškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo 11 ir 14 punktų  pakeitimo"

2021-10-01 teikimas Nr. TR2-46(5.2E) Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Prienų rajono savivaldybės asmeninės pagalbos teikimo ir mokėjimo už asmeninę pagalbą tvarkos aprašo  pakeitimo"

2021-10-01 teikimas Nr. TR2-45(5.2E) Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Kėdainių rajono savivaldybės asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tvarkos aprašo 10 ir 12 punktų pakeitimo"    

2021-10-01 teikimas Nr. TR2-44(5.2E) Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos organizavimo tvarkos aprašo pakeitimo"

2021-10-01 teikimas Nr. TR2-43(5.2E) Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. ĮS-2809 3 punkto pripažinimo netekusiu galios"

2021-10-01 teikimas Nr. TR2-42(5.2E) Kalvarijos savivaldybės tarybai "Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T-133 (1.5E) pakeitimo arba pripažinimo netekusiu galios"

2021-10-01 reikalavimas Nr. TR2-41(5.2E) Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 2, 16, 18 ir 201 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 251 straipsniu įgyvendinimo"
2021-10-01 reikalavimas Nr. TR2-40(5.2E) Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 2, 16, 18 ir 201 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 251 straipsniu įgyvendinimo"

2021-10-01 reikalavimas Nr. TR2-39(5.2E) Birštono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 2, 16, 18 ir 201 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 251 straipsniu įgyvendinimo"

2021-10-01 reikalavimas Nr. TR2-38(5.2E) Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 2, 16, 18 ir 201 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 251 straipsniu įgyvendinimo"

2021-10-01 reikalavimas Nr. TR2-37(5.2E) Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 2, 16, 18 ir 201 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 251 straipsniu įgyvendinimo"

2021-09-22 reikalavimas Nr. TR2-36(5.2E) Kauno miesto savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. DL-491 „Dėl pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo ir pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo nagrinėjimo komisijos sudarymo patvirtinimo“ nuostatų įgyvendinimo"

2021-09-06 teikimas Nr. TR2-35(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos organizavimo tvarkos aprašo pakeitimo"

2021-06-23 teikimas Nr. TR2-34(5.2E) Prienų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimo Nr. T3-182 1 punkto pakeitimo ar pripažinimo netekusiu galios" 

2021-06-10 teikimas Nr. TR2-33(5.2E) Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai "Dėl Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos nuostatų, patvirtintų Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021-05-31 sprendimu Nr. TS-147, pakeitimo" 

2021-06-01 reikalavimas Nr. TR2-32(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo 8 straipsnio 2 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-05-26 teikimas Nr. TR2-31(5.2E) Birštono savivaldybės merei "Dėl Birštono savivaldybės mero 2021-05-10 potvarkio Nr. MV-11 pakeitimo" 

2021-05-04 teikimas Nr. TR2-30(5.2E) Kalvarijos savivaldybės tarybai "Dėl Kalvarijos savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-04-28 reikalavimas Nr. TR2-29(5.2E) Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai "Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 2, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 33, 34, 35, 38 straipsnių ir dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 34-1, 35-1 straipsniais ir priedu įstatymo įgyvendinimo" 

2021-04-08 teikimas Nr. TR2-28(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės tarybai "Dėl savivaldybės gyventojų apklausos tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-04-08 teikimas Nr. TR2-27(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės tarybai "Dėl savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-03-31 teikimas Nr. TR2-26(5.2E) Raseinių rajono savivaldybės tarybai "Dėl savivaldybės tarybos 2021-03-25 sprendimo Nr. TS-75 pakeitimo" 

2021-03-30 teikimas Nr. TR2-25(5.2E) Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai "Dėl seniūnaičių rinkimų organizavimo ir atšaukimo Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo, patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2019-05-15 sprendimu Nr. TS-107, pakeitimo" 

2021-03-23 teikimas Nr. TR2-24(5.2E) Birštono savivaldybės tarybai " Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2019-03-29 sprendimo Nr. TS-38 "Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) Birštono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo ir kai kurių Birštono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios" 

2021-03-15 teikimas Nr. TR2-23(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės tarybai "Dėl savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo" 

2021-03-09 teikimas Nr. TR2-22(5.2E) Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai "Dėl priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklas tvarkos aprašo, patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-11-30 sprendimu Nr. TS-279, pakeitimo" 

2021-03-05 teikimas Nr. TR2-21(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės tarybai " Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-03-04 reikalavimas Nr. TR2-20(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės tarybai "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą grąžinimo tvarkos nustatymo" 

2021-03-01 teikimas Nr. TR2-19(5.2E) Birštono savivaldybės tarybai " Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2012-08-24 sprendimo Nr. TS-136"Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Birštono kurorto viešąja infrastruktūra" pakeitimo" 

2021-03-01 teikimas Nr. TR2-18(5.2E) Birštono savivaldybės tarybai "Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2007-09-24 sprendimo Nr. TS-146" Dėl vietinės rinkliavos už žemės kasinėjimo darbus ir eismo uždraudimą arba apribojimą" pakeitimo" 

2021-02-26 teikimas Nr. TR2-17(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės tarybai "Dėl savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų pakeitimo" 

2021-02-26 teikimas Nr. TR2-16(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės tarybai "Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų pakeitimo" 

2021-02-26 teikimas Nr. TR2-15(5.2E) Kauno miesto savivaldybės tarybai "Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-07-23 sprendimo Nr. T-335 "Dėl Kauno miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 

2021-02-25 teikimas Nr. TR2-14(5.2E) Birštono savivaldybės tarybai "Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimo Nr. TS-136 "Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Birštono savivaldybės teritorijoje išdavimą""

2021-02-19 teikimas Nr. TR2-13(5.2E) Birštono savivaldybės tarybai " Dėl Birštono savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo, patvirtinto Birštono savivaldybės tarybos 2017-04-24 sprendimu Nr. TS-80, pakeitimo" 

2021-02-04 reikalavimas Nr. TR2-12(5.2E) Kėdainių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-02-03 reikalavimas Nr. TR2-11(5.2E) Marijampolės savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 174 straipsnio 3 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-01-28 reikalavimas Nr. TR2-10(5.2E) Kauno rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-01-26 teikimas Nr. TR2-9(5.2E) Prienų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Prienų rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtintų 2017-12-21 sprendimu Nr. T3-304 pakeitimo" 

2021-01-26 teikimas Nr. TR2-8(5.2E) Prienų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Prienų rajono savivaldybės seniūnaičių tvarkos aprašo, patvirtinto Pirenų rajono savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimu Nr. T3-160, pakeitimo" 

2021-01-21 reikalavimas Nr. TR2-7(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 7 straipsnio 4 dalies nuostatų įgyvendinimo"

2021-01-21 reikalavimas Nr. TR2-6(5.2E) Prienų rajono savivaldybės tarybai " Dėl Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo Nr. XIII-1774 8 straipsnio pakeitimo įstatymo įgyvendinimo" 

2021-01-21 reikalavimas Nr. TR2-5(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-01-15 reikalavimas Nr. TR2-4(5.2E) Birštono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 45 straipsnio 7 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-01-15 reikalavimas Nr. TR2-3(5.2E) Birštono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo"

2021-01-15 reikalavimas Nr. TR2-2(5.2E) Kauno miesto savivaldybės tarybai " Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo"

2021-01-12 teikimas Nr. TR2-1(5.2E) Prienų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020-08-27 sprendimo Nr. T3-208 2.1 papunkčio nuostatos pakeitimo" 


2020 metai


2020 m. gruodžio 2 d. reikalavimas Nr. TR2-53 Kauno miesto savivaldybės tarybai

2020 m. gruodžio 1 d. reikalavimas Nr. TR2-52 Kauno rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. lapkričio 11 d. teikimas Nr. TR2-51 Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. lapkričio 11 d. teikimas Nr. TR2-50 Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. spalio 29 d. reikalavimas Nr. TR2-49 Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai

2020 m. spalio 28 d. reikalavimas Nr. TR2-48 Kauno miesto savivaldybės tarybai

2020 m. spalio 27 d. reikalavimas Nr. TR2-47 Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai

2020 m. spalio 27 d. reikalavimas Nr. TR2-46 Marijampolės savivaldybės tarybai

2020 m. spalio 22 d. teikimas Nr. TR2-45 Jonavos savivaldybės tarybai

2020 m. spalio 14 d. reikalavimas Nr. TR2-44 Kauno rajono savivaldybės tarybai

2020 m. spalio 2 d. reikalavimas Nr. TR2-43 Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriui 

2020 m. spalio 2 d. reikalavimas Nr. TR2-42 Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. spalio 2 d. reikalavimas Nr. TR2-41 Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugsėjo 30 d. teikimas Nr. TR2-40 Prienų rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. rugsėjo 29 d. reikalavimas Nr. TR2-38 Kalvarijos savivaldybės tarybai

2020 m. rugsėjo 28 d. teikimas Nr. TR2-37 Birštono savivaldybės tarybai

2020 m. rugsėjo 23 d. teikimas Nr. TR2-36 Birštono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. rugsėjo 21 d. reikalavimas Nr. TR2-35 Prienų rajono savivaldybės tarybai

2020 m. rugsėjo 21 d. reikalavimas Nr. TR2-34 Birštono savivaldybės tarybai

2020 m. rugsėjo 21 d. teikimas Nr. TR2-33 Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugsėjo 17 d. reikalavimas Nr. TR-32 Kauno rajono savivaldybės tarybai

2020 m. rugsėjo 16 d. reikalavimas Nr. TR2-31 Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugsėjo 15 d. reikalavimas Nr. TR2-29 Šakių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. rugsėjo 15 d. reikalavimas Nr. TR2-28 Šakių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. rugsėjo 15 d. teikimas Nr. TR2-27 Šakių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. rugsėjo 8 d. reikalavimas Nr. TR2-26 Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugpjūčio 31 d. reikalavimas Nr. TR2-25 Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugpjūčio 25 d. reikalavimas Nr. TR2-24 Birštono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. rugpjūčio 25 d. reikalavimas Nr. TR2-23 Birštono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. rugpjūčio 11 d. teikimas Nr. TR2-22 Kalvarijos savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 30 d. reikalavimas Nr. TR2-21 Kalvarijos savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 8 d. reikalavimas Nr. TR2-20 Birštono savivaldybės tarybai

2020 m. gegužės 28 d. reikalavimas Nr. TR2-19 Kauno rajono savivaldybės tarybai

2020 m. gegužės 19 d. reikalavimas Nr. TR-2-18 Birštono savivaldybės merei

2020 m. gegužės 14 d. reikalavimas Nr. TR2-17 Marijampolės savivaldybės tarybai

2020 m. gegužės 14 d. reikalavimas Nr. TR2-16 Marijampolės savivaldybės tarybai

2020 m. gegužės 14 d. reikalavimas Nr. TR2-15 Marijampolės savivaldybės tarybai

2020 m. gegužės 12 d. reikalavimas Nr. TR2-14 Birštono savivaldybės tarybai

2020 m. gegužės 11 d. teikimas Nr. TR2-13 Birštono savivaldybės tarybai

2020 m. gegužės 7 d. teikimas Nr. TR2-12 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. balandžio 29 d. teikimas Nr. TR2-11 Jonavos rajono savivaldybės tarybai

2020 m. balandžio 27 d. teikimas Nr. TR2-10 Kėdainių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. balandžio 3 d. teikimas Nr. TR2-9 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui 

2020 m. balandžio 3 d. teikimas Nr. TR2-8 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. kovo 12 d. reikalavimas Nr. TR2-7 Šakių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. kovo 3 d. reikalavimas Nr. TR2-6 Kėdainių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. kovo 3 d. reikalavimas Nr. TR2-5 Kėdainių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 25 d. reikalavimas Nr. TR2-4 Raseinių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 21 d. teikimas Nr. TR2-3 Raseinių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. sausio 7 d. reikalavimas Nr. TR2-2 Jonavos rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 6 d. reikalavimas Nr. TR2-1 Raseinių rajono savivaldybės tarybai 

REIKALAVIMAI (Marijampolės apskr.)

2019 m. spalio 11 d. reikalavimas Nr. R-4 (1.5) 

2019 m. spalio 10 d. reikalavimas Nr. R-3 (1.5) 

2019 m. rugsėjo 23 d. reikalavimas Nr. R-2 (1.5) 

2019 m. rugpjūčio 22 d. reikalavimas Nr. R-1 (1.5)

TEIKIMAI (Marijampolės apskr.)

2019 m. rugsėjo 6 d. teikimas Nr. T-1 (1.3)

REIKALAVIMAI (2019 metai Kauno apskr.) 

2019 m. spalio 9 d. reikalavimas Nr. 8-11

2019 m. spalio 9 d. reikalavimas Nr. 8-10

2019 m. spalio 2 d. reikalavimas Nr. 8-9

2019 m. rugsėjo 24 d. reikalavimas Nr. 8-8

2019 m. rugsėjo 3 d. reikalavimas Nr. 8-7

2019 m. rugsėjo 3 d. reikalavimas Nr. 8-6

2019 m. rugsėjo 3 d. reikalavimas Nr. 8-5

2019 m. rugpjūčio 20 d. reikalavimas Nr. 8-4

2019 m. rugpjūčio 19 d. reikalavimas Nr. 8-3

2019 m. rugpjūčio 12 d. reikalavimas Nr. 8-2

2019 m. rugpjūčio 7 d. reikalavimas Nr. 8-1

TEIKIMAI (2019 metai Kauno apskr.) 

2019 m. gruodžio 19 d. teikimas Nr. 7-9

2019 m. gruodžio 9 d. teikimas Nr. 7-8

2019 m. lapkričio 26 d. teikimas Nr. 7-7

2019 m. lapkričio 7 d. teikimas Nr. 7-6

2019 m. spalio 25 d. teikimas Nr. 7-5

2019 m. spalio 9 d. teikimas Nr. 7-4

2019 m. spalio 9 d. teikimas Nr. 7-3

2019 m. rugsėjo 9 d. teikimas Nr. 7-2

2019 m. rugpjūčio 2 d. reikalavimas Nr. 7-1

TEIKIMAI IR REIKALAVIMAI (2022 metai)

2022-02-18 teikimas Nr. TR2-3(5.2E) Prienų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų 6.2 papunkčio ir 47 punktų nuostatų pakeitimo"

2022-01-17 teikimas Nr. TR2-2(5.2E) Birštono savivaldybės tarybai "Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. TS-24 1 punktu patvirtintų Birštono savivaldybės teritorijų, kuriose nėra centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų, nuotekų tvarkymo taisyklių pakeitimo"

2022-01-10 teikimas Nr. TR2-1(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr.LTS-240 patvirtinto Jonavos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo pakeitimo"


TEIKIMAI IR REIKALAVIMAI (2021 metai)

2021-12-16 teikimas Nr. TR2-59(5.2E) Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. ĮS-3794  2 punktu patvirtinto ekonomikos skyriaus vyriausiojo specialisto  (A2 lygis) pareigybės aprašymo 6.8 papunkčio pakeitimo ar panaikinimo"

2021-12-01 reikalavimas Nr. TR2-57(5.2E) Birštono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 2 punkto įgyvendinimo ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636, 12, 14, 15, 18, ir 31 punktų vykdymo

2021-11-16 reikalavimas Nr. TR2-55(5.2E) Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl vartotojų aprūpinimo energija ir (ar) energijos ištekliais esant ekstremaliajai energetikos padėčiai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. sausio 13 d. nutarimu Nr. 12, 8.1 papunkčio vykdymo"

2021-11-15 reikalavimas Nr. TR2-54(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl vartotojų aprūpinimo energija ir (ar) energijos ištekliais esant ekstremaliajai energetikos padėčiai tvarkos aprašo 8.1 papunkčio vykdymo"

2021-11-11 teikimas Nr. TR2-53(5.2E) Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl asmeninės pagalbos paslaugos teikimo ir organizavimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašo 16, 19 ir 26 punktų pakeitimo"

2021-11-03 teikimas Nr. TR2-52(5.2E) Birštono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl asmeninės pagalbos organizavimo ir mokėjimo už asmeninę pagalbą Birštono savivaldybėje tvarkos aprašo pakeitimo"

2021-11-03 reikalavimas Nr. TR2-51(5.2E) Kauno miesto savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies nuostatų įgyvendinimo"

2021-10-07 reikalavimas Nr.TR2-49(5.2E) Birštono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. DL-491 „Dėl pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo ir pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo nagrinėjimo komisijos sudarymo patvirtinimo“ nuostatų įgyvendinimo"

2021-10-06 teikimas Nr. TR2-48(5.2E) Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos organizavimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo  pakeitimo"

2021-10-01 teikimas Nr. TR2-46(5.2E) Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Prienų rajono savivaldybės asmeninės pagalbos teikimo ir mokėjimo už asmeninę pagalbą tvarkos aprašo  pakeitimo"

2021-10-01 teikimas Nr. TR2-45(5.2E) Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Kėdainių rajono savivaldybės asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tvarkos aprašo 10 ir 12 punktų pakeitimo"    

2021-10-01 teikimas Nr. TR2-44(5.2E) Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos organizavimo tvarkos aprašo pakeitimo"

2021-10-01 teikimas Nr. TR2-43(5.2E) Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. ĮS-2809 3 punkto pripažinimo netekusiu galios"

2021-10-01 reikalavimas Nr. TR2-41(5.2E) Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 2, 16, 18 ir 201 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 251 straipsniu įgyvendinimo"

2021-10-01 reikalavimas Nr. TR2-39(5.2E) Birštono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 2, 16, 18 ir 201 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 251 straipsniu įgyvendinimo"

2021-09-22 reikalavimas Nr. TR2-36(5.2E) Kauno miesto savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. DL-491 „Dėl pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo ir pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo nagrinėjimo komisijos sudarymo patvirtinimo“ nuostatų įgyvendinimo"

2021-09-06 teikimas Nr. TR2-35(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos organizavimo tvarkos aprašo pakeitimo"

2021-06-23 teikimas Nr. TR2-34(5.2E) Prienų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimo Nr. T3-182 1 punkto pakeitimo ar pripažinimo netekusiu galios" 

2021-06-01 reikalavimas Nr. TR2-32(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo 8 straipsnio 2 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-05-26 teikimas Nr. TR2-31(5.2E) Birštono savivaldybės merei "Dėl Birštono savivaldybės mero 2021-05-10 potvarkio Nr. MV-11 pakeitimo" 

2021-04-08 teikimas Nr. TR2-28(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės tarybai "Dėl savivaldybės gyventojų apklausos tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-04-08 teikimas Nr. TR2-27(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės tarybai "Dėl savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-03-31 teikimas Nr. TR2-26(5.2E) Raseinių rajono savivaldybės tarybai "Dėl savivaldybės tarybos 2021-03-25 sprendimo Nr. TS-75 pakeitimo" 

2021-03-23 teikimas Nr. TR2-24(5.2E) Birštono savivaldybės tarybai " Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2019-03-29 sprendimo Nr. TS-38 "Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) Birštono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo ir kai kurių Birštono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios" 

2021-03-15 teikimas Nr. TR2-23(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės tarybai "Dėl savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo" 

2021-03-05 teikimas Nr. TR2-21(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės tarybai " Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-03-04 reikalavimas Nr. TR2-20(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės tarybai "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą grąžinimo tvarkos nustatymo" 

2021-03-01 teikimas Nr. TR2-19(5.2E) Birštono savivaldybės tarybai " Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2012-08-24 sprendimo Nr. TS-136"Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Birštono kurorto viešąja infrastruktūra" pakeitimo" 

2021-03-01 teikimas Nr. TR2-18(5.2E) Birštono savivaldybės tarybai "Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2007-09-24 sprendimo Nr. TS-146" Dėl vietinės rinkliavos už žemės kasinėjimo darbus ir eismo uždraudimą arba apribojimą" pakeitimo" 

2021-02-26 teikimas Nr. TR2-17(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės tarybai "Dėl savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų pakeitimo" 

2021-02-26 teikimas Nr. TR2-16(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės tarybai "Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų pakeitimo" 

2021-02-26 teikimas Nr. TR2-15(5.2E) Kauno miesto savivaldybės tarybai "Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-07-23 sprendimo Nr. T-335 "Dėl Kauno miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 

2021-02-25 teikimas Nr. TR2-14(5.2E) Birštono savivaldybės tarybai "Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimo Nr. TS-136 "Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Birštono savivaldybės teritorijoje išdavimą""

2021-02-19 teikimas Nr. TR2-13(5.2E) Birštono savivaldybės tarybai " Dėl Birštono savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo, patvirtinto Birštono savivaldybės tarybos 2017-04-24 sprendimu Nr. TS-80, pakeitimo" 

2021-02-04 reikalavimas Nr. TR2-12(5.2E) Kėdainių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-01-28 reikalavimas Nr. TR2-10(5.2E) Kauno rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-01-26 teikimas Nr. TR2-9(5.2E) Prienų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Prienų rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtintų 2017-12-21 sprendimu Nr. T3-304 pakeitimo" 

2021-01-26 teikimas Nr. TR2-8(5.2E) Prienų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Prienų rajono savivaldybės seniūnaičių tvarkos aprašo, patvirtinto Pirenų rajono savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimu Nr. T3-160, pakeitimo" 

2021-01-21 reikalavimas Nr. TR2-7(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 7 straipsnio 4 dalies nuostatų įgyvendinimo"

2021-01-21 reikalavimas Nr. TR2-6(5.2E) Prienų rajono savivaldybės tarybai " Dėl Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo Nr. XIII-1774 8 straipsnio pakeitimo įstatymo įgyvendinimo" 

2021-01-21 reikalavimas Nr. TR2-5(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-01-15 reikalavimas Nr. TR2-4(5.2E) Birštono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 45 straipsnio 7 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-01-15 reikalavimas Nr. TR2-3(5.2E) Birštono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo"

2021-01-15 reikalavimas Nr. TR2-2(5.2E) Kauno miesto savivaldybės tarybai " Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo"

2021-01-12 teikimas Nr. TR2-1(5.2E) Prienų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020-08-27 sprendimo Nr. T3-208 2.1 papunkčio nuostatos pakeitimo" 

TEIKIMAI IR REIKALAVIMAI (2020 metai)

2020 m. gruodžio 2 d. reikalavimas Nr. TR2-53 Kauno miesto savivaldybės tarybai

2020 m. gruodžio 1 d. reikalavimas Nr. TR2-52 Kauno rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. spalio 28 d. reikalavimas Nr. TR2-48 Kauno miesto savivaldybės tarybai

2020 m. spalio 22 d. teikimas Nr. TR2-45 Jonavos savivaldybės tarybai

2020 m. spalio 14 d. reikalavimas Nr. TR2-44 Kauno rajono savivaldybės tarybai

2020 m. spalio 2 d. reikalavimas Nr. TR2-43 Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriui 

2020 m. spalio 2 d. reikalavimas Nr. TR2-42 Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. spalio 2 d. reikalavimas Nr. TR2-41 Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugsėjo 30 d. teikimas Nr. TR2-40 Prienų rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. rugsėjo 29 d. reikalavimas Nr. TR2-38 Kalvarijos savivaldybės tarybai

2020 m. rugsėjo 28 d. teikimas Nr. TR2-37 Birštono savivaldybės tarybai

2020 m. rugsėjo 23 d. teikimas Nr. TR2-36 Birštono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. rugsėjo 21 d. reikalavimas Nr. TR2-35 Prienų rajono savivaldybės tarybai

2020 m. rugsėjo 21 d. reikalavimas Nr. TR2-34 Birštono savivaldybės tarybai

2020 m. rugsėjo 21 d. teikimas Nr. TR2-33 Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugsėjo 17 d. reikalavimas Nr. TR-32 Kauno rajono savivaldybės tarybai

2020 m. rugpjūčio 25 d. reikalavimas Nr. TR2-24 Birštono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. rugpjūčio 25 d. reikalavimas Nr. TR2-23 Birštono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. birželio 8 d. reikalavimas Nr. TR2-20 Birštono savivaldybės tarybai

2020 m. gegužės 28 d. reikalavimas Nr. TR2-19 Kauno rajono savivaldybės tarybai

2020 m. gegužės 19 d. reikalavimas Nr. TR-2-18 Birštono savivaldybės merei

2020 m. gegužės 12 d. reikalavimas Nr. TR2-14 Birštono savivaldybės tarybai

2020 m. gegužės 11 d. teikimas Nr. TR2-13 Birštono savivaldybės tarybai

2020 m. gegužės 7 d. teikimas Nr. TR2-12 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. balandžio 29 d. teikimas Nr. TR2-11 Jonavos rajono savivaldybės tarybai

2020 m. balandžio 27 d. teikimas Nr. TR2-10 Kėdainių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. balandžio 3 d. teikimas Nr. TR2-9 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui 

2020 m. balandžio 3 d. teikimas Nr. TR2-8 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. kovo 3 d. reikalavimas Nr. TR2-6 Kėdainių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. kovo 3 d. reikalavimas Nr. TR2-5 Kėdainių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 25 d. reikalavimas Nr. TR2-4 Raseinių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 21 d. teikimas Nr. TR2-3 Raseinių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. sausio 7 d. reikalavimas Nr. TR2-2 Jonavos rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 6 d. reikalavimas Nr. TR2-1 Raseinių rajono savivaldybės tarybai 

REIKALAVIMAI (2019 metai) 

2019 m. spalio 9 d. reikalavimas Nr. 8-11

2019 m. spalio 9 d. reikalavimas Nr. 8-10

2019 m. spalio 2 d. reikalavimas Nr. 8-9

2019 m. rugsėjo 24 d. reikalavimas Nr. 8-8

2019 m. rugsėjo 3 d. reikalavimas Nr. 8-7

2019 m. rugsėjo 3 d. reikalavimas Nr. 8-6

2019 m. rugsėjo 3 d. reikalavimas Nr. 8-5

2019 m. rugpjūčio 20 d. reikalavimas Nr. 8-4

2019 m. rugpjūčio 19 d. reikalavimas Nr. 8-3

2019 m. rugpjūčio 12 d. reikalavimas Nr. 8-2

2019 m. rugpjūčio 7 d. reikalavimas Nr. 8-1

TEIKIMAI (2019 metai) 

2019 m. gruodžio 19 d. teikimas Nr. 7-9

2019 m. gruodžio 9 d. teikimas Nr. 7-8

2019 m. lapkričio 26 d. teikimas Nr. 7-7

2019 m. lapkričio 7 d. teikimas Nr. 7-6

2019 m. spalio 25 d. teikimas Nr. 7-5

2019 m. spalio 9 d. teikimas Nr. 7-4

2019 m. spalio 9 d. teikimas Nr. 7-3

2019 m. rugsėjo 9 d. teikimas Nr. 7-2

2019 m. rugpjūčio 2 d. reikalavimas Nr. 7-1

TEIKIMAI IR REIKALAVIMAI (2022 metai)

 2022-03-15  teikimas Nr. TR2-7(5.2E) Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. A - 130 "Dėl Sangrūdos seniūnijos veiklos nuostatų ir pareigybių aprašymų tvirtinimo" 1 punkto

 2022-03-14  teikimas Nr. TR2-6(5.2E) Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. A - 132 "Dėl Akmenynų seniūnijos veiklos nuostatų ir pareigybių aprašymų tvirtinimo" 1 punkto"

2022-03-14  teikimas Nr. TR2-5(5.2E) Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. AL-226 "Dėl Kalvarijos seniūnijos veiklos nuostatų ir pareigybių aprašymų tvirtinimo" 1 punkto"

2022-03-14  teikimas Nr. TR2-4(5.2E) Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. A – 131 "Dėl Liubavo seniūnijos veiklos nuostatų ir pareigybių aprašymų tvirtinimo" 1 punkto"

TEIKIMAI IR REIKALAVIMAI (2021 metai)

2021-12-01 reikalavimas Nr. TR2-58(5.2E) Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 2 punkto įgyvendinimo ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636, 12, 14, 15, 18, ir 31 punktų vykdymo"

2021-11-18 reikalavimas Nr. TR2-56(5.2E) Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 2, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 straipsnių ir dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 341, 351 straipsniais ir priedu įstatymo įgyvendinimo"

2021-10-12 teikimas Nr. TR2-50(5.2E) Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos nuostatų pakeitimo"

2021-10-01 teikimas Nr. TR2-47(5.2E)  Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. B-ĮV-1064 3 punkto ir asmeninės pagalbos poreikio nustatymo, teikimo ir mokėjimo už asmeninę pagalbą Vilkaviškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo 11 ir 14 punktų  pakeitimo"

2021-10-01 teikimas Nr. TR2-42(5.2E) Kalvarijos savivaldybės tarybai "Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T-133 (1.5E) pakeitimo arba pripažinimo netekusiu galios"

2021-10-01 reikalavimas Nr. TR2-40(5.2E) Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 2, 16, 18 ir 201 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 251 straipsniu įgyvendinimo"

2021-10-01 reikalavimas Nr. TR2-38(5.2E) Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 2, 16, 18 ir 201 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 251 straipsniu įgyvendinimo"

2021-10-01 reikalavimas Nr. TR2-37(5.2E) Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 2, 16, 18 ir 201 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 251 straipsniu įgyvendinimo"

2021-06-10 teikimas Nr. TR2-33(5.2E) Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai "Dėl Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos nuostatų, patvirtintų Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021-05-31 sprendimu Nr. TS-147, pakeitimo" 

2021-05-04 teikimas Nr. TR2-30(5.2E) Kalvarijos savivaldybės tarybai "Dėl Kalvarijos savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-04-28 reikalavimas Nr. TR2-29(5.2E) Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai "Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 2, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 33, 34, 35, 38 straipsnių ir dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 34-1, 35-1 straipsniais ir priedu įstatymo įgyvendinimo" 

2021-03-30 teikimas Nr. TR2-25(5.2E) Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai "Dėl seniūnaičių rinkimų organizavimo ir atšaukimo Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo, patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2019-05-15 sprendimu Nr. TS-107, pakeitimo" 

2021-03-09 teikimas Nr. TR2-22(5.2E) Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai "Dėl priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklas tvarkos aprašo, patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-11-30 sprendimu Nr. TS-279, pakeitimo" 

2021-02-03 reikalavimas Nr. TR2-11(5.2E) Marijampolės savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 174 straipsnio 3 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

TEIKIMAI IR REIKALAVIMAI (2020 metai)

2020 m. lapkričio 11 d. teikimas Nr. TR2-51 Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. lapkričio 11 d. teikimas Nr. TR2-50 Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. spalio 29 d. reikalavimas Nr. TR2-49 Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai

2020 m. spalio 27 d. reikalavimas Nr. TR2-47 Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai

2020 m. spalio 27 d. reikalavimas Nr. TR2-46 Marijampolės savivaldybės tarybai

2020 m. rugsėjo 16 d. reikalavimas Nr. TR2-31 Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugsėjo 15 d. reikalavimas Nr. TR2-29 Šakių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. rugsėjo 15 d. reikalavimas Nr. TR2-28 Šakių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. rugsėjo 15 d. teikimas Nr. TR2-27 Šakių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. rugsėjo 8 d. reikalavimas Nr. TR2-26 Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugpjūčio 31 d. reikalavimas Nr. TR2-25 Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugpjūčio 11 d. teikimas Nr. TR2-22 Kalvarijos savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 30 d. reikalavimas Nr. TR2-21 Kalvarijos savivaldybės tarybai

2020 m. gegužės 14 d. reikalavimas Nr. TR2-17 Marijampolės savivaldybės tarybai

2020 m. gegužės 14 d. reikalavimas Nr. TR2-16 Marijampolės savivaldybės tarybai

2020 m. gegužės 14 d. reikalavimas Nr. TR2-15 Marijampolės savivaldybės tarybai

2020 m. kovo 12 d. reikalavimas Nr. TR2-7 Šakių rajono savivaldybės tarybai

REIKALAVIMAI

2019 m. spalio 11 d. reikalavimas Nr. R-4 (1.5) 

2019 m. spalio 10 d. reikalavimas Nr. R-3 (1.5) 

2019 m. rugsėjo 23 d. reikalavimas Nr. R-2 (1.5) 

2019 m. rugpjūčio 22 d. reikalavimas Nr. R-1 (1.5)

TEIKIMAI

2019 m. rugsėjo 6 d. teikimas Nr. T-1 (1.3)

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-01