Vyriausybės atstovo Kauno ir Marijampolės apskrityse teikimai ir reikalavimai

TEIKIMAI IR REIKALAVIMAI (2021 metai)

2021-09-06 teikimas Nr. TR2-35(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos organizavimo tvarkos aprašo pakeitimo"

2021-06-23 teikimas Nr. TR2-34(5.2E) Prienų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimo Nr. T3-182 1 punkto pakeitimo ar pripažinimo netekusiu galios" 

2021-06-01 reikalavimas Nr. TR2-32(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo 8 straipsnio 2 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-05-26 teikimas Nr. TR2-31(5.2E) Birštono savivaldybės merei "Dėl Birštono savivaldybės mero 2021-05-10 potvarkio Nr. MV-11 pakeitimo" 

2021-04-08 teikimas Nr. TR2-28(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės tarybai "Dėl savivaldybės gyventojų apklausos tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-04-08 teikimas Nr. TR2-27(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės tarybai "Dėl savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-03-31 teikimas Nr. TR2-26(5.2E) Raseinių rajono savivaldybės tarybai "Dėl savivaldybės tarybos 2021-03-25 sprendimo Nr. TS-75 pakeitimo" 

2021-03-23 teikimas Nr. TR2-24(5.2E) Birštono savivaldybės tarybai " Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2019-03-29 sprendimo Nr. TS-38 "Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) Birštono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo ir kai kurių Birštono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios" 

2021-03-15 teikimas Nr. TR2-23(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės tarybai "Dėl savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo" 

2021-03-05 teikimas Nr. TR2-21(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės tarybai " Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-03-04 reikalavimas Nr. TR2-20(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės tarybai "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą grąžinimo tvarkos nustatymo" 

2021-03-01 teikimas Nr. TR2-19(5.2E) Birštono savivaldybės tarybai " Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2012-08-24 sprendimo Nr. TS-136"Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Birštono kurorto viešąja infrastruktūra" pakeitimo" 

2021-03-01 teikimas Nr. TR2-18(5.2E) Birštono savivaldybės tarybai "Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2007-09-24 sprendimo Nr. TS-146" Dėl vietinės rinkliavos už žemės kasinėjimo darbus ir eismo uždraudimą arba apribojimą" pakeitimo" 

2021-02-26 teikimas Nr. TR2-17(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės tarybai "Dėl savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų pakeitimo" 

2021-02-26 teikimas Nr. TR2-16(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės tarybai "Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų pakeitimo" 

2021-02-26 teikimas Nr. TR2-15(5.2E) Kauno miesto savivaldybės tarybai "Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-07-23 sprendimo Nr. T-335 "Dėl Kauno miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 

2021-02-25 teikimas Nr. TR2-14(5.2E) Birštono savivaldybės tarybai "Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimo Nr. TS-136 "Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Birštono savivaldybės teritorijoje išdavimą""

2021-02-19 teikimas Nr. TR2-13(5.2E) Birštono savivaldybės tarybai " Dėl Birštono savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo, patvirtinto Birštono savivaldybės tarybos 2017-04-24 sprendimu Nr. TS-80, pakeitimo" 

2021-02-04 reikalavimas Nr. TR2-12(5.2E) Kėdainių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-01-28 reikalavimas Nr. TR2-10(5.2E) Kauno rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-01-26 teikimas Nr. TR2-9(5.2E) Prienų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Prienų rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtintų 2017-12-21 sprendimu Nr. T3-304 pakeitimo" 

2021-01-26 teikimas Nr. TR2-8(5.2E) Prienų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Prienų rajono savivaldybės seniūnaičių tvarkos aprašo, patvirtinto Pirenų rajono savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimu Nr. T3-160, pakeitimo" 

2021-01-21 reikalavimas Nr. TR2-7(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 7 straipsnio 4 dalies nuostatų įgyvendinimo"

2021-01-21 reikalavimas Nr. TR2-6(5.2E) Prienų rajono savivaldybės tarybai " Dėl Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo Nr. XIII-1774 8 straipsnio pakeitimo įstatymo įgyvendinimo" 

2021-01-21 reikalavimas Nr. TR2-5(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-01-15 reikalavimas Nr. TR2-4(5.2E) Birštono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 45 straipsnio 7 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-01-15 reikalavimas Nr. TR2-3(5.2E) Birštono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo"

2021-01-15 reikalavimas Nr. TR2-2(5.2E) Kauno miesto savivaldybės tarybai " Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo"

2021-01-12 teikimas Nr. TR2-1(5.2E) Prienų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020-08-27 sprendimo Nr. T3-208 2.1 papunkčio nuostatos pakeitimo" 

TEIKIMAI IR REIKALAVIMAI (2020 metai)

2020 m. gruodžio 2 d. reikalavimas Nr. TR2-53 Kauno miesto savivaldybės tarybai

2020 m. gruodžio 1 d. reikalavimas Nr. TR2-52 Kauno rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. spalio 28 d. reikalavimas Nr. TR2-48 Kauno miesto savivaldybės tarybai

2020 m. spalio 22 d. teikimas Nr. TR2-45 Jonavos savivaldybės tarybai

2020 m. spalio 14 d. reikalavimas Nr. TR2-44 Kauno rajono savivaldybės tarybai

2020 m. spalio 2 d. reikalavimas Nr. TR2-43 Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriui 

2020 m. spalio 2 d. reikalavimas Nr. TR2-42 Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. spalio 2 d. reikalavimas Nr. TR2-41 Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugsėjo 30 d. teikimas Nr. TR2-40 Prienų rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. rugsėjo 29 d. reikalavimas Nr. TR2-38 Kalvarijos savivaldybės tarybai

2020 m. rugsėjo 28 d. teikimas Nr. TR2-37 Birštono savivaldybės tarybai

2020 m. rugsėjo 23 d. teikimas Nr. TR2-36 Birštono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. rugsėjo 21 d. reikalavimas Nr. TR2-35 Prienų rajono savivaldybės tarybai

2020 m. rugsėjo 21 d. reikalavimas Nr. TR2-34 Birštono savivaldybės tarybai

2020 m. rugsėjo 21 d. teikimas Nr. TR2-33 Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugsėjo 17 d. reikalavimas Nr. TR-32 Kauno rajono savivaldybės tarybai

2020 m. rugpjūčio 25 d. reikalavimas Nr. TR2-24 Birštono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. rugpjūčio 25 d. reikalavimas Nr. TR2-23 Birštono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. birželio 8 d. reikalavimas Nr. TR2-20 Birštono savivaldybės tarybai

2020 m. gegužės 28 d. reikalavimas Nr. TR2-19 Kauno rajono savivaldybės tarybai

2020 m. gegužės 19 d. reikalavimas Nr. TR-2-18 Birštono savivaldybės merei

2020 m. gegužės 12 d. reikalavimas Nr. TR2-14 Birštono savivaldybės tarybai

2020 m. gegužės 11 d. teikimas Nr. TR2-13 Birštono savivaldybės tarybai

2020 m. gegužės 7 d. teikimas Nr. TR2-12 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. balandžio 29 d. teikimas Nr. TR2-11 Jonavos rajono savivaldybės tarybai

2020 m. balandžio 27 d. teikimas Nr. TR2-10 Kėdainių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. balandžio 3 d. teikimas Nr. TR2-9 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui 

2020 m. balandžio 3 d. teikimas Nr. TR2-8 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. kovo 3 d. reikalavimas Nr. TR2-6 Kėdainių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. kovo 3 d. reikalavimas Nr. TR2-5 Kėdainių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 25 d. reikalavimas Nr. TR2-4 Raseinių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 21 d. teikimas Nr. TR2-3 Raseinių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. sausio 7 d. reikalavimas Nr. TR2-2 Jonavos rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 6 d. reikalavimas Nr. TR2-1 Raseinių rajono savivaldybės tarybai 

REIKALAVIMAI (2019 metai) 

2019 m. spalio 9 d. reikalavimas Nr. 8-11

2019 m. spalio 9 d. reikalavimas Nr. 8-10

2019 m. spalio 2 d. reikalavimas Nr. 8-9

2019 m. rugsėjo 24 d. reikalavimas Nr. 8-8

2019 m. rugsėjo 3 d. reikalavimas Nr. 8-7

2019 m. rugsėjo 3 d. reikalavimas Nr. 8-6

2019 m. rugsėjo 3 d. reikalavimas Nr. 8-5

2019 m. rugpjūčio 20 d. reikalavimas Nr. 8-4

2019 m. rugpjūčio 19 d. reikalavimas Nr. 8-3

2019 m. rugpjūčio 12 d. reikalavimas Nr. 8-2

2019 m. rugpjūčio 7 d. reikalavimas Nr. 8-1

TEIKIMAI (2019 metai) 

2019 m. gruodžio 19 d. teikimas Nr. 7-9

2019 m. gruodžio 9 d. teikimas Nr. 7-8

2019 m. lapkričio 26 d. teikimas Nr. 7-7

2019 m. lapkričio 7 d. teikimas Nr. 7-6

2019 m. spalio 25 d. teikimas Nr. 7-5

2019 m. spalio 9 d. teikimas Nr. 7-4

2019 m. spalio 9 d. teikimas Nr. 7-3

2019 m. rugsėjo 9 d. teikimas Nr. 7-2

2019 m. rugpjūčio 2 d. reikalavimas Nr. 7-1

TEIKIMAI IR REIKALAVIMAI (2021 metai)

2021-06-10 teikimas Nr. TR2-33(5.2E) Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai "Dėl Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos nuostatų, patvirtintų Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021-05-31 sprendimu Nr. TS-147, pakeitimo" 

2021-05-04 teikimas Nr. TR2-30(5.2E) Kalvarijos savivaldybės tarybai "Dėl Kalvarijos savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-04-28 reikalavimas Nr. TR2-29(5.2E) Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai "Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 2, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 33, 34, 35, 38 straipsnių ir dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 34-1, 35-1 straipsniais ir priedu įstatymo įgyvendinimo" 

2021-03-30 teikimas Nr. TR2-25(5.2E) Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai "Dėl seniūnaičių rinkimų organizavimo ir atšaukimo Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo, patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2019-05-15 sprendimu Nr. TS-107, pakeitimo" 

2021-03-09 teikimas Nr. TR2-22(5.2E) Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai "Dėl priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklas tvarkos aprašo, patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-11-30 sprendimu Nr. TS-279, pakeitimo" 

2021-02-03 reikalavimas Nr. TR2-11(5.2E) Marijampolės savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 174 straipsnio 3 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

TEIKIMAI IR REIKALAVIMAI (2020 metai)

2020 m. lapkričio 11 d. teikimas Nr. TR2-51 Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. lapkričio 11 d. teikimas Nr. TR2-50 Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. spalio 29 d. reikalavimas Nr. TR2-49 Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai

2020 m. spalio 27 d. reikalavimas Nr. TR2-47 Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai

2020 m. spalio 27 d. reikalavimas Nr. TR2-46 Marijampolės savivaldybės tarybai

2020 m. rugsėjo 16 d. reikalavimas Nr. TR2-31 Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugsėjo 15 d. reikalavimas Nr. TR2-29 Šakių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. rugsėjo 15 d. reikalavimas Nr. TR2-28 Šakių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. rugsėjo 15 d. teikimas Nr. TR2-27 Šakių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. rugsėjo 8 d. reikalavimas Nr. TR2-26 Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugpjūčio 31 d. reikalavimas Nr. TR2-25 Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugpjūčio 11 d. teikimas Nr. TR2-22 Kalvarijos savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 30 d. reikalavimas Nr. TR2-21 Kalvarijos savivaldybės tarybai

2020 m. gegužės 14 d. reikalavimas Nr. TR2-17 Marijampolės savivaldybės tarybai

2020 m. gegužės 14 d. reikalavimas Nr. TR2-16 Marijampolės savivaldybės tarybai

2020 m. gegužės 14 d. reikalavimas Nr. TR2-15 Marijampolės savivaldybės tarybai

2020 m. kovo 12 d. reikalavimas Nr. TR2-7 Šakių rajono savivaldybės tarybai

REIKALAVIMAI

2019 m. spalio 11 d. reikalavimas Nr. R-4 (1.5) 

2019 m. spalio 10 d. reikalavimas Nr. R-3 (1.5) 

2019 m. rugsėjo 23 d. reikalavimas Nr. R-2 (1.5) 

2019 m. rugpjūčio 22 d. reikalavimas Nr. R-1 (1.5)

TEIKIMAI

2019 m. rugsėjo 6 d. teikimas Nr. T-1 (1.3)

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-23