Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse teikimai ir reikalavimai

2022 metai


2022-06-07 teikimas Nr. TR5-35(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-288, pakeitimo"

2022-05-26 teikimas Nr. TR5-34(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-96 "Dėl Šiaulių suaugusiųjų mokyklos ir Šiaulių "Saulėtekio" gimnazijos reorganizavimo patvirtinimo""

2022-05-09 teikimas Nr. TR5-33(5.5E) Pakruojo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-118 „Dėl priėmimo laiko į bendrojo ugdymo mokyklas, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus klasėse pagal vykdomas programas, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus grupėse 2022-2023 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo"

2022-04-26 reikalavimas Nr. TR5-32(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkto įgyvendinimo"

2022-04-25 teikimas Nr. TR5-31(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-161 „Dėl Plungės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“"

2022-04-25 teikimas Nr. TR5-30(5.5E) Mažeikių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T1-204 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“"

2022-04-25 teikimas Nr. TR5-29(5.5E) Mažeikių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. t1-311 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos aprašo `patvirtinimo“"

2022-04-25 teikimas Nr. TR5-28(5.5E) Pakruojo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-284 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos patvirtinimo“

2022-04-22 reikalavimas Nr. TR5-27(5.5E) Kelmės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktų, 13 straipsnio 9 dalies ir 25 straipsnio 4 dalies nuostatų įgyvendinimo"

2022-04-22 teikimas Nr. TR5-26(5.5E) Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. A-586 panaikinimo"

2022-04-21 teikimas Nr. TR5-25(5.5E) Kelmės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-240 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo“"

2022-04-21 teikimas Nr. TR5-24(5.5.E) Joniškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-46 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“"

2022-04-21 teikimas Nr. TR5-23(5.5E) Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. A-488 ir 2020 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A-505 panaikinimo"

2022-04-21 reikalavimas Nr. TR5-22(5.5E) Joniškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktų, 13 straipsnio 9 dalies ir 25 straipsnio 4 dalies nuostatų įgyvendinimo"

2022-04-21 teikimas Nr. TR5-21(5.5E) Joniškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-183 „Dėl želdynų ir želdinių apsaugos joniškio rajone taisyklių patvirtinimo“"

2022-04-21 reikalavimas Nr. TR5-20(5.5E) Telšių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 13 straipsnio 9 dalies nuostatų įgyvendinimo"

2022-04-21 teikimas Nr. TR5-19(5.5E) Akmenės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. T-183 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos patvirtinimo“"

2022-04-19 teikimas Nr. TR5-18(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. Lapkričio 22 d. Sprendimo Nr. T-406 „Dėl Šiaulių miesto žvyruotų gatvių įrengimo individualių gyvenamųjų namų kvartaluose, kai 50 procentų darbų vertės sumoka gyventojai, tvarkos aprašo patvirtinimo“"

2022-04-15 teikimas Nr. TR5-17(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų priedo pakeitimo"

2022-04-14 reikalavimas Nr. TR5-16(5.5E) Mažeikių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T1-13 „Dėl specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios Mažeikių rajono savivaldybei, apskaičiavimo. paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo “ pakeitimo"

2022-04-07 teikimas Nr. TR5-15(5.5E) Kelmės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T-116 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“"

2022-04-07 teikimas Nr. TR5-14(5.5E) Akmenės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-103 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo"

2022-04-07 teikimas Nr. TR5-13(5.5E) Pakruojo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-98 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo"

2022-04-07 teikimas Nr. TR5-12(5.5E) Kelmės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-384 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo"

2022-03-14 teikimas Nr. TR5-11(5.5E) Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. A1-1651"

2022-03-09 Nr. teikimas TR5-10(5.5E) Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. A1-207"

2022-03-09 teikimas Nr. TR5-9(5.5E) Rietavo savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. AV-123"

2022-02-23 reikalavimas Nr. TR5-8(5.5E) Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 6 dalies, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. A1-622 „Dėl socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo 4 ir 22 punktų įgyvendinimo"

2022-02-23 teikimas Nr. TR5-7(5.5E) Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A-1213(8.2)"

2022-02-22 teikimas Nr. TR5-6(5.5E) Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. A-1108"

2022-02-22 teikimas Nr. TR5-5(5.5E) Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. AV-80"

2022-01-20 teikimas Nr. TR5-4(5.5E) Joniškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-222"

2022-01-07 teikimas Nr. TR5-3(5.5 E) Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. A-1950"

2022-01-03 reikalavimas Nr. TR5-2(5.5E) Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971 patvirtinto statybos techninio reglamento str 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ 104.1 papunkčio įgyvendinimo"

2022-01-03 reikalavimas Nr. TR5-1(5.5E) Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971 patvirtinto statybos techninio reglamento str 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ 104.1. ir 104.2. papunkčių įgyvendinimo"


2021 metai


2021-12-03 teikimas Nr. TR5-84(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 6 d. sprendimo Nr. T-265"

2021-11-26 reikalavimas Nr. TR5-83(5.5E) Telšių apskrities savivaldybių administracijų direktoriams "Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. Nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo 9.1 papunkčio ir 26 punkto įgyvendinimo" 

2021-11-26 reikalavimas Nr. TR5-82(5.5E) Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. Nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo 9.1 ir 9.4 papunkčių įgyvendinimo"

2021-11-26 reikalavimas Nr. TR5-81(5.5E) Rietavo rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. Nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo 9.4 papunkčio įgyvendinimo"

2021-11-26 reikalavimas Nr. TR5-80(5.5E) Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. Nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo 9.4 papunkčio įgyvendinimo"

2021-11-26 reikalavimas Nr. TR5-79(5.5E) Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. Nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo 9.4 papunkčio įgyvendinimo"

2021-11-08 reikalavimas Nr. TR5-78(5.5E) Šiaulių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 2, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 straipsnių ir dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 34-1, 35-1 straipsniais ir priedu įstatymo įgyvendinimo"

2021-10-15 teikimas Nr. TR5-77(5.5E) Telšių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T1-368"

2021-10-14 teikimas Nr. TR5-76(5.5E) Kelmės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018-10-25 sprendimo Nr. T-311 1.2. punktu patvirtinto vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Kelmės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo pakeitimo"

2021-10-14 teikimas Nr. TR5-75(5.5E) Mažeikių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-182"

2021-10-04 reikalavimas Nr. TR5-74(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 6 punkto nuostatų įgyvendinimo"

2021-09-14 teikimas Nr. TR5-73(5.5E) Šiaulių rajono savivalybės tarybai "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatų keitimo"

2021-08-31 teikimas Nr. TR5-72(5.5E) Radviliškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T-116"

2021-08-26 teikimas Nr. TR5-71(5.5E) Radviliškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-893"

2021-08-24 reikalavimas Nr. TR5-70(5.5E) Akmenės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 6 dalies, 24 straipsnio 3 dalies ir 28 straipsnio 2 dalies nuostatų įgyvendinimo"

2021-08-23 teikimas Nr. TR5-69(5.5E) Akmenės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-262"

2021-08-18 teikimas Nr. TR5-68(5.5E) Pakruojo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-297"

2021-08-17 teikimas Nr. TR5-67(5.5E) Joniškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-264"

2021-08-17 teikimas Nr. TR5-66(5.5E) Plungės rajono savivaldybės merui "Dėl 2021-08-12 Plungės rajono savivaldybės mero potvarkio Nr. PP-47 panaikinimo"

2021-07-26 teikimas Nr. TR5-65(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl 2021-02-04 sprendimo Nr. T-19 panaikinimo" 

2021-07-22 teikimas Nr. TR5-62(5.5E) Šiaulių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų pakeitimo" 

2021-07-22 teikimas Nr. TR5-61(5.5E) Šiaulių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų pakeitimo" 

2021-07-22 teikimas Nr. TR5-60(5.5E) Kelmės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos nuostatų pakeitimo" 

2021-07-22 teikimas Nr. TR5-59(5.5E) Joniškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Joniškio rajono savivaldybės etikos komisijos nuostatų pakeitimo" 

2021-07-22 teikimas Nr. TR5-58(5.5E) Joniškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Joniškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų pakeitimo" 

2021-07-22 teikimas Nr. TR5-57(5.5E) Akmenės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Akmenės rajono savivaldybės etikos komisijos nuostatų pakeitimo" 

2021-07-22 teikimas Nr. TR5-56(5.5E) Akmenės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Akmenės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos veiklos nuostatų pakeitimo" 

2021-06-30 teikimas Nr. TR5-55(5.5E) Mažeikių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Mažeikių rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos  nuostatų pakeitimo" 

2021-06-30 teikimas Nr. TR5-54(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Plungės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų pakeitimo" 

2021-06-30 teikimas Nr. TR5-53(5.5E) Rietavo savivaldybės tarybai "Dėl Rietavo savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų pakeitimo" 

2021-06-30 teikimas Nr. TR5-52(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Plungės rajono savivaldybės etikos komisijos veiklos nuostatų pakeitimo" 

2021-06-30 teikimas Nr. TR5-51(5.5E) Rietavo savivaldybės tarybai "Dėl Rietavo savivaldybės etikos komisijos veiklos nuostatų pakeitimo" 

2021-04-30 teikimas Nr. TR5-50(5.5E) Joniškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento papildymo ir nuostatų pakeitimo" 

2021-04-21 teikimas Nr. TR5-49(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017-12-07 sprendimo Nr. T-424 1 punktu patvirtintų vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo nuostatų pakeitimo" 

2021-04-20 teikimas Nr. TR5-48(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020-06-18 sprendimo Nr. T-274" 

2021-04-19 teikimas Nr. TR5-47(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020-09-24 sprendimu Nr. T1-204 patvirtintų vietinės rinkliavos už leidimų atlikti kasimo darbus Plungės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atveriant ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų pakeitimo" 

2021-04-19 teikimas Nr. TR5-46(5.5E) Mažeikių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2015-11-27 sprendimo Nr. T1-342" 

2021-04-13 teikimas Nr. TR5-45(5.5E) Radviliškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017-06-22 sprendimo Nr. T-595 1.2. punktu patvirtintų Radviliškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo" 

2021-04-01 teikimas Nr. TR5-44(5.5E) Šiaulių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento papildymo ir nuostatų pakeitimo" 

2021-04-01 teikimas Nr. TR5-43(5.5E) Pakruojo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatų pakeitimo"

2021-04-01 teikimas Nr. TR5-42(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento papildymo ir nuostatų pakeitimo" 

2021-04-01 teikimas Nr. TR5-41(5.5E) Radviliškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2010-08-29 sprendimo Nr. T-77"Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose mokėjimo nustatymo tvarkos aprašo pakeitimo" pakeitimo" 

2021-03-29 teikimas Nr. TR5-40(5.5E) Šiaulių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013-12-12 sprendimo Nr. T-307" 

2021-03-29 teikimas Nr. TR5-39(5.5E) Radviliškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2013-05-16 sprendimo Nr. T-527"

2021-03-10 reikalavimas Nr. TR5-38(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 44 punkto įgyvendinimo" 

2021-03-10 reikalavimas Nr. TR5-37(5.5E) Rietavo savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 44 punkto įgyvendinimo" 

2021-03-10 reikalavimas Nr. TR5-36(5.5E) Telšių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 44 punkto įgyvendinimo" 

2021-03-09 reikalavimas Nr. TR5-35(5.5E) Kelmės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 44 punkto įgyvendinimo" 

2021-03-09 teikimas Nr. TR5-34(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021-01-28 sprendimu Nr. T1-20 patvirtintų Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo" 

2021-03-04 reikalavimas Nr. TR5-33(5.5E) Pakruojo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 5 punkto įgyvendinimo" 

2021-03-02 reikalavimas Nr. TR5-32(5.5E) Telšių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 11 straipsnio 6 dalies įgyvendinimo" 

2021-03-02 teikimas Nr. TR5-31(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020-07-02 sprendimo Nr. T-306 1 punktu patvirtinto Šiaulių miesto seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-03-01 teikimas Nr. TR5-30(5.5E) Šiaulių rajono savivaldybės tarybau "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015-07-09 sprendimo Nr. T-161"

2021-02-26 teikimas Nr. TR5-29(5.5E) Telšių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento papildymo ir nuostatų pakeitimo" 

2021-02-26 teikimas Nr. TR5-28(5.5E) Rietavo savivaldybės tarybai " Dėl Rietavo savivaldybės tarybos veiklos reglamento papildymo ir nuostatų pakeitimo" 

2021-02-26 teikimas Nr. TR5-27(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Plungės rajono savivaldybės veiklos reglamento papildymo ir nuostatų pakeitimo" 

2021-02-26 teikimas Nr. TR5-26(5.5E) Mažeikių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento papildymo ir nuostatų pakeitimo" 

2021-02-25 teikimas Nr. TR5-25(5.5E) Radviliškio rajono savivaldybės tarybai " Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019-09-26 sprendimo Nr. T-101"

2021-02-23 teikimas Nr. TR5-24(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017-07-27 sprendimo Nr. T-291" 

2021-02-23 teikimas Nr. TR5-23(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019-07-04 sprendimo Nr. T-288"

2021-02-17 teikimas Nr. TR5-22(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020-12-22 sprendimo Nr. T-480"

2021-01-28 reikalavimas Nr. TR5-21(5.5E) Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 6 dalies, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020-06-30 įsakymo Nr. A1-622 "Dėl socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 1 punktu patvirtinto socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo 4 ir 22 punktų įgyvendinimo" 

2021-01-28 reikalavimas Nr. TR5-20(5.5E) Telšių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 32 straipsnio 7 dalies 4 punkto įgyvendinimo" 

2021-01-27 reikalavimas Nr. TR5-19(5.5E) Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 6 dalies, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020-06-30 įsakymo Nr. A1-622 "Dėl socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 1 punktu patvirtinto socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo 4 ir 22 punktų įgyvendinimo" 

2021-01-27 teikimas Nr. TR5-18(5.5E) Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorei "Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-09-23 įsakymo Nr. AV-649"

2021-01-26 reikalavimas Nr. TR5-17(5.5E) Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 6 dalies, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020-06-30 įsakymo Nr. A1-622 "Dėl socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 1 punktu patvirtinto socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo 4 ir 22 punktų įgyvendinimo" 

2021-01-22 teikimas Nr. TR5-16(5.5E) Rietavo savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-01 įsakymo Nr. AV-544"

2021-01-19 teikimas Nr. TR5-15(5.5E) Akmenės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2017-05-31 sprendimo Nr. T-104(E) 1.2. punktu patvirtintų Akmenės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų pakeitimo" 

2021-01-19 teikimas Nr. TR5-14(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019-12-12 sprendimo Nr. T-453 1.2. patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo" 

2021-01-18 teikimas Nr. TR5-13(5.5E) Rietavo savivaldybės tarybai "Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T1-48 2 punktu patvirtintų Rietavo savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo" 

2021-01-15 teikimas Nr. TR5-12(5.5E) Telšių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2017-07-23 sprendimo Nr. T1-41 1.2 punktu patvirtintų Telšių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo"

2021-01-14 teikimas Nr. TR5-11(5.5E) Mažeikių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2020-06-30 sprendimo Nr. T1-177"Dėl Mažeikių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo" 1 punktu patvirtintų Mažeikių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo" 

2021-01-14 reikalavimas Nr. TR5-10(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai " Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo" 

2021-01-14 reikalavimas Nr. TR5-9(5.5E) Telšių rajono savivaldybės tarybai " Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo" 

2021-01-14 reikalavimas Nr. TR5-8(5.5E) Mažeikių rajono savivaldybės tarybai " Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo" 

2021-01-14 reikalavimas Nr. TR5-7(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai " Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo"

2021-01-12 reikalavimas Nr. TR5-6(5.5E) Šiaulių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo"

2021-01-12 reikalavimas Nr. TR5-5(5.5E) Pakruojo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo"

2021-01-12 teikimas Nr. TR5-4(5.5E) Telšių rajono savivaldybės tarybai "Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Telšių rajono savivaldybės vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo"

2021-01-12 reikalavimas Nr. TR5-3(5.5E) Joniškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo"

2021-01-12 reikalavimas Nr. TR5-2(5.5E) Akmenės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo"

2021-01-12 reikalavimas Nr. TR5-1(5.5E) Kelmės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo"


2020 metai


2020 m. lapkričio 18 d. reikalavimas Nr. TR5-56 Rietavo savivaldybės tarybai

2020 m. lapkričio 11 d. reikalavimas Nr. TR5-55 Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. lapkričio 9 d. reikalavimas Nr. TR5-54 Rietavo savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. lapkričio 6 d. reikalavimas Nr. TR5-53 Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugpjūčio 28 d. teikimas Nr. TR5-52 Šiaulių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. liepos 21 d. reikalavimas Nr. TR5-51 Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. liepos 1 d. teikimas Nr. TR5-50 Kelmės rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 12 d. reikalavimas Nr. TR5-49 Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. birželio 10 d. teikimas Nr. TR5-48 Joniškio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 5 d. teikimas Nr. TR5-47 Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. birželio 5 d. teikimas Nr. TR5-46 Kelmės rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 4 d. reikalavimas Nr. TR5-45 Plungės rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 3 d. teikimas Nr. TR5-44 Mažeikių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 3 d. teikimas Nr. TR5-43 Rietavo savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 3 d. teikimas Nr. TR5-42 Šiaulių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 2 d. teikimas Nr. TR5-41 Joniškio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 2 d. reikalavimas Nr. TR5-40 Telšių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 2 d. teikimas Nr. TR5-39 Akmenės rajono savivaldybės tarybai

2020 m. gegužės 26 d. teikimas Nr. TR5-38 Šiaulių miesto savivaldybės tarybai

2020 m. gegužės 14 d. teikimas Nr. TR5-37 Šiaulių miesto savivaldybės tarybai

2020 m. gegužės 14 d. teikimas Nr. TR5-36 Šiaulių miesto savivaldybės tarybai

2020 m. gegužės 8 d. teikimas Nr. TR5-35 Pakruojo rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. balandžio 29 d. teikimas Nr. TR5-34 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. balandžio 23 d. teikimas Nr. TR5-33 Šiaulių miesto savivaldybės tarybai

2020 m balandžio 23 d. teikimas Nr. TR5-32 Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. balandžio 16 d. teikimas Nr. TR5-31 Radviliškio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. balandžio 8 d. teikimas Nr. TR5-30 Šiaulių miesto savivaldybės tarybai

2020 m. kovo 13 d. teikimas Nr. TR5-29 Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. kovo 13 d. teikimas Nr. TR5-28 Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. kovo 13 d. teikimas Nr. TR5-27 Telšių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. kovo 13 d. teikimas Nr. TR5-26 Telšių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. kovo 12 d. teikimas Nr. TR5-25 Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. kovo 12 d. teikimas Nr. TR5-24 Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. kovo 12 d. teikimas Nr. TR5-23 Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. kovo 12 d. teikimas Nr. TR5-22 Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorei 

2020 m. kovo 6 d. teikimas Nr. TR5-21 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. kovo 3 d. teikimas Nr. TR5-20 Telšių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 18 d. teikimas Nr. TR5-19 Šiaulių miesto savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 17 d. teikimas Nr. TR5-18 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. vasario 14 d. teikimas Nr. TR5-17 Radviliškio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 14 d. reikalavimas Nr. TR5-16 Radviliškio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 13 d. reikalavimas Nr. TR5-15 Radviliškio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 13 d. teikimas Nr. TR5-14 Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. vasario 13 d. reikalavimas Nr. TR5-13 Radviliškio rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. vasario 11 d. teikimas Nr. TR5-12 Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. sausio 31 d. teikimas Nr. TR5-11 Mažeikių rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 31 d. teikimas Nr. TR5-10 Mažeikių rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 14 d. teikimas Nr. TR5-9 Rietavo savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 14 d. teikimas Nr. TR5-8 Plungės rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 14 d. teikimas Nr. TR5-7 Mažeikių rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 14 d. teikimas Nr. TR5-6 Kelmės rajono savivaldybės tarybai

2020 m. sausio 10 d. teikimas Nr. TR5-5 Telšių rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 10 d. teikimas Nr. TR5-4 Šiaulių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. sausio 10 d. teikimas Nr. TR5-3 Pakruojo rajono savivaldybės tarybai

2020 m. sausio 10 d. teikimas Nr. TR5-2 Šiaulių miesto savivaldybės tarybai

2020 m. sausio 10 d. teikimas Nr. TR5-1 Radviliškio rajono savivaldybės tarybai


REIKALAVIMAI (2019 metai Šiaulių apskr.) 

2019 m. lapkričio 27 d. reikalavimas Nr. 4-6

2019 m. lapkričio 26 d. reikalavimas Nr. 4-5

2019 m. lapkričio 13 d. reikalavimas Nr. 4-4

2019 m. spalio 31 d. reikalavimas Nr. 4-3

2019 m. liepos 26 d. reikalavimas Nr. 4-2

2019 m. liepos 26 d. reikalavimas Nr. 4-1

TEIKIMAI (2019 metai Šiaulių apskr.) 

2019 m. gruodžio 5 d. teikimas Nr. 3-11

2019 m. gruodžio 3 d. teikimas Nr. 3-10

2019 m. lapkričio 28 d. teikimas Nr. 3-9

2019 m. lapkričio 27 d. teikimas Nr. 3-8

2019 m. spalio 31 d. teikimas Nr. 3-7

2019 m. rugsėjo 30 d. teikimas Nr. 3-6

2019 m. liepos 19 d. teikimas Nr. 3-5

2019 m. liepos 19 d. teikimas Nr. 3-4

2019 m. liepos 19 d. teikimas Nr. 3-3

2019 m. liepos 19 d. teikimas Nr. 3-2

2019 m. liepos 11 d. teikimas Nr. 3-1

TEIKIMAI IR REIKALAVIMAI ( 2019 metai Telšių apskr.)

2019 m. rugpjūčio 14 d. teikimas Nr. V-1

2019 m. liepos 19 d. reikalavimas Nr. V1-1

TEIKIMAI IR REIKALAVIMAI ( 2022 metai)

2022-02-23 reikalavimas Nr. TR5-8(5.5E) Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 6 dalies, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. A1-622 „Dėl socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo 4 ir 22 punktų įgyvendinimo"

2022-02-23 teikimas Nr. TR5-7(5.5E) Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A-1213(8.2)"

2022-02-22 teikimas Nr. TR5-6(5.5E) Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. A-1108"

2022-02-22 teikimas Nr. TR5-5(5.5E) Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. AV-80"

2022-01-20 teikimas Nr. TR5-4(5.5E) Joniškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-222"

2022-01-07 teikimas Nr. TR5-3(5.5 E) Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. A-1950"


TEIKIMAI IR REIKALAVIMAI ( 2021 metai)

2021-12-03 teikimas Nr. TR5-84(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 6 d. sprendimo Nr. T-265"

2021-11-26 reikalavimas Nr. TR5-80(5.5E) Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. Nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo 9.4 papunkčio įgyvendinimo"

2021-11-26 reikalavimas Nr. TR5-79(5.5E) Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. Nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo 9.4 papunkčio įgyvendinimo"

2021-11-08 reikalavimas Nr. TR5-78(5.5E) Šiaulių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 2, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 straipsnių ir dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 34-1, 35-1 straipsniais ir priedu įstatymo įgyvendinimo"

2021-10-14 teikimas Nr. TR5-76(5.5E) Kelmės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018-10-25 sprendimo Nr. T-311 1.2. punktu patvirtinto vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Kelmės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo pakeitimo"

2021-09-14 teikimas Nr. TR5-73(5.5E) Šiaulių rajono savivalybės tarybai "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatų keitimo"

2021-08-31 teikimas Nr. TR5-72(5.5E) Radviliškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T-116"

2021-08-26 teikimas Nr. TR5-71(5.5E) Radviliškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-893"

2021-08-24 reikalavimas Nr. TR5-70(5.5E) Akmenės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 6 dalies, 24 straipsnio 3 dalies ir 28 straipsnio 2 dalies nuostatų įgyvendinimo"

2021-08-23 teikimas Nr. TR5-69(5.5E) Akmenės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-262"

2021-08-18 teikimas Nr. TR5-68(5.5E) Pakruojo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-297"

2021-08-17 teikimas Nr. TR5-67(5.5E) Joniškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-264"

2021-07-26 teikimas Nr. TR5-65(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl 2021-02-04 sprendimo Nr. T-19 panaikinimo" 

2021-07-22 teikimas Nr. TR5-62(5.5E) Šiaulių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų pakeitimo" 

2021-07-22 teikimas Nr. TR5-61(5.5E) Šiaulių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų pakeitimo" 

2021-07-22 teikimas Nr. TR5-60(5.5E) Kelmės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos nuostatų pakeitimo" 

2021-07-22 teikimas Nr. TR5-59(5.5E) Joniškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Joniškio rajono savivaldybės etikos komisijos nuostatų pakeitimo" 

2021-07-22 teikimas Nr. TR5-58(5.5E) Joniškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Joniškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų pakeitimo" 

2021-07-22 teikimas Nr. TR5-57(5.5E) Akmenės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Akmenės rajono savivaldybės etikos komisijos nuostatų pakeitimo" 

2021-07-22 teikimas Nr. TR5-56(5.5E) Akmenės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Akmenės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos veiklos nuostatų pakeitimo" 

2021-04-30 teikimas Nr. TR5-50(5.5E) Joniškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento papildymo ir nuostatų pakeitimo" 

2021-04-21 teikimas Nr. TR5-49(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017-12-07 sprendimo Nr. T-424 1 punktu patvirtintų vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo nuostatų pakeitimo" 

2021-04-20 teikimas Nr. TR5-48(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020-06-18 sprendimo Nr. T-274" 

2021-04-13 teikimas Nr. TR5-45(5.5E) Radviliškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017-06-22 sprendimo Nr. T-595 1.2. punktu patvirtintų Radviliškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo" 

2021-04-01 teikimas Nr. TR5-44(5.5E) Šiaulių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento papildymo ir nuostatų pakeitimo" 

2021-04-01 teikimas Nr. TR5-43(5.5E) Pakruojo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatų pakeitimo"

2021-04-01 teikimas Nr. TR5-42(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento papildymo ir nuostatų pakeitimo" 

2021-04-01 teikimas Nr. TR5-41(5.5E) Radviliškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2010-08-29 sprendimo Nr. T-77"Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose mokėjimo nustatymo tvarkos aprašo pakeitimo" pakeitimo" 

2021-03-29 teikimas Nr. TR5-40(5.5E) Šiaulių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013-12-12 sprendimo Nr. T-307" 

2021-03-29 teikimas Nr. TR5-39(5.5E) Radviliškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2013-05-16 sprendimo Nr. T-527"

2021-03-09 reikalavimas Nr. TR5-35(5.5E) Kelmės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 44 punkto įgyvendinimo" 

2021-03-04 reikalavimas Nr. TR5-33(5.5E) Pakruojo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 5 punkto įgyvendinimo" 

2021-03-02 teikimas Nr. TR5-31(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020-07-02 sprendimo Nr. T-306 1 punktu patvirtinto Šiaulių miesto seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-03-01 teikimas Nr. TR5-30(5.5E) Šiaulių rajono savivaldybės tarybau "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015-07-09 sprendimo Nr. T-161"

2021-02-25 teikimas Nr. TR5-25(5.5E) Radviliškio rajono savivaldybės tarybai " Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019-09-26 sprendimo Nr. T-101"

2021-02-23 teikimas Nr. TR5-24(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017-07-27 sprendimo Nr. T-291" 

2021-02-23 teikimas Nr. TR5-23(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019-07-04 sprendimo Nr. T-288"

2021-02-17 teikimas Nr. TR5-22(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020-12-22 sprendimo Nr. T-480"

2021-01-27 teikimas Nr. TR5-18(5.5E) Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorei "Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-09-23 įsakymo Nr. AV-649"

2021-01-26 reikalavimas Nr. TR5-17(5.5E) Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 6 dalies, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020-06-30 įsakymo Nr. A1-622 "Dėl socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 1 punktu patvirtinto socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo 4 ir 22 punktų įgyvendinimo" 

2021-01-19 teikimas Nr. TR5-15(5.5E) Akmenės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2017-05-31 sprendimo Nr. T-104(E) 1.2. punktu patvirtintų Akmenės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų pakeitimo" 

2021-01-19 teikimas Nr. TR5-14(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019-12-12 sprendimo Nr. T-453 1.2. patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo" 

2021-01-14 reikalavimas Nr. TR5-7(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai " Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo"

2021-01-12 reikalavimas Nr. TR5-6(5.5E) Šiaulių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo"

2021-01-12 reikalavimas Nr. TR5-5(5.5E) Pakruojo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo"

2021-01-12 reikalavimas Nr. TR5-3(5.5E) Joniškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo"

2021-01-12 reikalavimas Nr. TR5-2(5.5E) Akmenės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo"

2021-01-12 reikalavimas Nr. TR5-1(5.5E) Kelmės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo"

TEIKIMAI IR REIKALAVIMAI ( 2020 metai)

2020 m. lapkričio 11 d. reikalavimas Nr. TR5-55 Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. lapkričio 9 d. reikalavimas Nr. TR5-54 Rietavo savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. lapkričio 6 d. reikalavimas Nr. TR5-53 Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugpjūčio 28 d. teikimas Nr. TR5-52 Šiaulių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. liepos 1 d. teikimas Nr. TR5-50 Kelmės rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 12 d. reikalavimas Nr. TR5-49 Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. birželio 10 d. teikimas Nr. TR5-48 Joniškio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 5 d. teikimas Nr. TR5-47 Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. birželio 5 d. teikimas Nr. TR5-46 Kelmės rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 3 d. teikimas Nr. TR5-42 Šiaulių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 2 d. teikimas Nr. TR5-41 Joniškio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 2 d. teikimas Nr. TR5-39 Akmenės rajono savivaldybės tarybai

2020 m. gegužės 26 d. teikimas Nr. TR5-38 Šiaulių miesto savivaldybės tarybai

2020 m. gegužės 14 d. teikimas Nr. TR5-37 Šiaulių miesto savivaldybės tarybai

2020 m. gegužės 14 d. teikimas Nr. TR5-36 Šiaulių miesto savivaldybės tarybai

2020 m. gegužės 8 d. teikimas Nr. TR5-35 Pakruojo rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. balandžio 29 d. teikimas Nr. TR5-34 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. balandžio 23 d. teikimas Nr. TR5-33 Šiaulių miesto savivaldybės tarybai

2020 m balandžio 23 d. teikimas Nr. TR5-32 Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. balandžio 16 d. teikimas Nr. TR5-31 Radviliškio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. balandžio 8 d. teikimas Nr. TR5-30 Šiaulių miesto savivaldybės tarybai

2020 m. kovo 13 d. teikimas Nr. TR5-29 Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. kovo 13 d. teikimas Nr. TR5-28 Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. kovo 12 d. teikimas Nr. TR5-25 Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. kovo 12 d. teikimas Nr. TR5-24 Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. kovo 12 d. teikimas Nr. TR5-23 Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. kovo 12 d. teikimas Nr. TR5-22 Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorei 

2020 m. kovo 6 d. teikimas Nr. TR5-21 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. vasario 18 d. teikimas Nr. TR5-19 Šiaulių miesto savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 17 d. teikimas Nr. TR5-18 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. vasario 14 d. teikimas Nr. TR5-17 Radviliškio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 14 d. reikalavimas Nr. TR5-16 Radviliškio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 13 d. reikalavimas Nr. TR5-15 Radviliškio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 13 d. teikimas Nr. TR5-14 Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. vasario 13 d. reikalavimas Nr. TR5-13 Radviliškio rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. vasario 11 d. teikimas Nr. TR5-12 Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. sausio 14 d. teikimas Nr. TR5-6 Kelmės rajono savivaldybės tarybai

2020 m. sausio 10 d. teikimas Nr. TR5-4 Šiaulių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. sausio 10 d. teikimas Nr. TR5-3 Pakruojo rajono savivaldybės tarybai

2020 m. sausio 10 d. teikimas Nr. TR5-2 Šiaulių miesto savivaldybės tarybai

2020 m. sausio 10 d. teikimas Nr. TR5-1 Radviliškio rajono savivaldybės tarybai

REIKALAVIMAI (2019 metai) 

2019 m. lapkričio 27 d. reikalavimas Nr. 4-6

2019 m. lapkričio 26 d. reikalavimas Nr. 4-5

2019 m. lapkričio 13 d. reikalavimas Nr. 4-4

2019 m. spalio 31 d. reikalavimas Nr. 4-3

2019 m. liepos 26 d. reikalavimas Nr. 4-2

2019 m. liepos 26 d. reikalavimas Nr. 4-1

TEIKIMAI (2019 metai) 

2019 m. gruodžio 5 d. teikimas Nr. 3-11

2019 m. gruodžio 3 d. teikimas Nr. 3-10

2019 m. lapkričio 28 d. teikimas Nr. 3-9

2019 m. lapkričio 27 d. teikimas Nr. 3-8

2019 m. spalio 31 d. teikimas Nr. 3-7

2019 m. rugsėjo 30 d. teikimas Nr. 3-6

2019 m. liepos 19 d. teikimas Nr. 3-5

2019 m. liepos 19 d. teikimas Nr. 3-4

2019 m. liepos 19 d. teikimas Nr. 3-3

2019 m. liepos 19 d. teikimas Nr. 3-2

2019 m. liepos 11 d. teikimas Nr. 3-1

 

TEIKIMAI IR REIKALAVIMAI ( 2022 metai)

2022-03-14 teikimas Nr. TR5-11(5.5E) Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. A1-1651"

2022-03-09 Nr. teikimas TR5-10(5.5E) Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. A1-207"

2022-03-09 teikimas Nr. TR5-9(5.5E) Rietavo savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. AV-123"

2022-01-03 reikalavimas Nr. TR5-2(5.5E) Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971 patvirtinto statybos techninio reglamento str 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ 104.1 papunkčio įgyvendinimo"

2022-01-03 reikalavimas Nr. TR5-1(5.5E) Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971 patvirtinto statybos techninio reglamento str 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ 104.1. ir 104.2. papunkčių įgyvendinimo"


TEIKIMAI IR REIKALAVIMAI ( 2021 metai)

2021-11-26 reikalavimas Nr. TR5-83(5.5E) Telšių apskrities savivaldybių administracijų direktoriams "Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. Nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo 9.1 papunkčio ir 26 punkto įgyvendinimo" 

2021-11-26 reikalavimas Nr. TR5-82(5.5E) Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. Nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo 9.1 ir 9.4 papunkčių įgyvendinimo"

2021-11-26 reikalavimas Nr. TR5-81(5.5E) Rietavo rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. Nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo 9.4 papunkčio įgyvendinimo"

2021-10-15 teikimas Nr. TR5-77(5.5E) Telšių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T1-368"

2021-10-14 teikimas Nr. TR5-75(5.5E) Mažeikių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-182"

2021-10-04 reikalavimas Nr. TR5-74(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 6 punkto nuostatų įgyvendinimo"

2021-08-17 teikimas Nr. TR5-66(5.5E) Plungės rajono savivaldybės merui "Dėl 2021-08-12 Plungės rajono savivaldybės mero potvarkio Nr. PP-47 panaikinimo"

2021-06-30 teikimas Nr. TR5-55(5.5E) Mažeikių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Mažeikių rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos  nuostatų pakeitimo" 

2021-06-30 teikimas Nr. TR5-54(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Plungės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų pakeitimo" 

2021-06-30 teikimas Nr. TR5-53(5.5E) Rietavo savivaldybės tarybai "Dėl Rietavo savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų pakeitimo" 

2021-06-30 teikimas Nr. TR5-52(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Plungės rajono savivaldybės etikos komisijos veiklos nuostatų pakeitimo" 

2021-06-30 teikimas Nr. TR5-51(5.5E) Rietavo savivaldybės tarybai "Dėl Rietavo savivaldybės etikos komisijos veiklos nuostatų pakeitimo" 

2021-04-19 teikimas Nr. TR5-47(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020-09-24 sprendimu Nr. T1-204 patvirtintų vietinės rinkliavos už leidimų atlikti kasimo darbus Plungės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atveriant ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų pakeitimo" 

2021-04-19 teikimas Nr. TR5-46(5.5E) Mažeikių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2015-11-27 sprendimo Nr. T1-342" 

2021-03-10 reikalavimas Nr. TR5-38(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 44 punkto įgyvendinimo" 

2021-03-10 reikalavimas Nr. TR5-37(5.5E) Rietavo savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 44 punkto įgyvendinimo" 

2021-03-10 reikalavimas Nr. TR5-36(5.5E) Telšių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 44 punkto įgyvendinimo" 

2021-03-09 teikimas Nr. TR5-34(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021-01-28 sprendimu Nr. T1-20 patvirtintų Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo" 

2021-03-02 reikalavimas Nr. TR5-32(5.5E) Telšių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 11 straipsnio 6 dalies įgyvendinimo" 

2021-02-26 teikimas Nr. TR5-29(5.5E) Telšių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento papildymo ir nuostatų pakeitimo" 

2021-02-26 teikimas Nr. TR5-28(5.5E) Rietavo savivaldybės tarybai " Dėl Rietavo savivaldybės tarybos veiklos reglamento papildymo ir nuostatų pakeitimo" 

2021-02-26 teikimas Nr. TR5-27(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Plungės rajono savivaldybės veiklos reglamento papildymo ir nuostatų pakeitimo" 

2021-02-26 teikimas Nr. TR5-26(5.5E) Mažeikių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento papildymo ir nuostatų pakeitimo" 

2021-01-28 reikalavimas Nr. TR5-21(5.5E) Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 6 dalies, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020-06-30 įsakymo Nr. A1-622 "Dėl socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 1 punktu patvirtinto socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo 4 ir 22 punktų įgyvendinimo" 

2021-01-28 reikalavimas Nr. TR5-20(5.5E) Telšių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 32 straipsnio 7 dalies 4 punkto įgyvendinimo" 

2021-01-27 reikalavimas Nr. TR5-19(5.5E) Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 6 dalies, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020-06-30 įsakymo Nr. A1-622 "Dėl socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 1 punktu patvirtinto socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo 4 ir 22 punktų įgyvendinimo" 

2021-01-22 teikimas Nr. TR5-16(5.5E) Rietavo savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-01 įsakymo Nr. AV-544"

2021-01-18 teikimas Nr. TR5-13(5.5E) Rietavo savivaldybės tarybai "Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T1-48 2 punktu patvirtintų Rietavo savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo" 

2021-01-15 teikimas Nr. TR5-12(5.5E) Telšių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2017-07-23 sprendimo Nr. T1-41 1.2 punktu patvirtintų Telšių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo"

2021-01-14 teikimas Nr. TR5-11(5.5E) Mažeikių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2020-06-30 sprendimo Nr. T1-177"Dėl Mažeikių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo" 1 punktu patvirtintų Mažeikių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo" 

2021-01-14 reikalavimas Nr. TR5-10(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai " Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo" 

2021-01-14 reikalavimas Nr. TR5-9(5.5E) Telšių rajono savivaldybės tarybai " Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo" 

2021-01-14 reikalavimas Nr. TR5-8(5.5E) Mažeikių rajono savivaldybės tarybai " Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo" 

2021-01-12 teikimas Nr. TR5-4(5.5E) Telšių rajono savivaldybės tarybai "Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Telšių rajono savivaldybės vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo"


TEIKIMAI IR REIKALAVIMAI ( 2020 metai)

2020 m. lapkričio 18 d. reikalavimas Nr. TR5-56 Rietavo savivaldybės tarybai

2020 m. liepos 21 d. reikalavimas Nr. TR5-51 Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. birželio 4 d. reikalavimas Nr. TR5-45 Plungės rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 3 d. teikimas Nr. TR5-44 Mažeikių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 3 d. teikimas Nr. TR5-43 Rietavo savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 2 d. reikalavimas Nr. TR5-40 Telšių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. kovo 13 d. teikimas Nr. TR5-27 Telšių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. kovo 13 d. teikimas Nr. TR5-26 Telšių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. kovo 3 d. teikimas Nr. TR5-20 Telšių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. sausio 31 d. teikimas Nr. TR5-11 Mažeikių rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 31 d. teikimas Nr. TR5-10 Mažeikių rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 14 d. teikimas Nr. TR5-9 Rietavo savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 14 d. teikimas Nr. TR5-8 Plungės rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 14 d. teikimas Nr. TR5-7 Mažeikių rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 10 d. teikimas Nr. TR5-5 Telšių rajono savivaldybės tarybai 

TEIKIMAI IR REIKALAVIMAI ( 2019 metai)

2019 m. rugpjūčio 14 d. teikimas Nr. V-1

2019 m. liepos 19 d. reikalavimas Nr. V1-1

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-21