Vyriausybės atstovų teikimai ir reikalavimai

2023 metai

2023-01-11 teikimas Nr. TR1-1(5.3E) Varėnos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2022-06-27  sprendimo Nr. T-IX-982 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, kada Varėnos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nemokama, ir Varėnos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinto“ pakeitimo (papildymo)"


2022 metai


2022-12-16  teikimas Nr. TR1-12(5.1E) Vilniaus rajono savivaldybės tarybai "Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimo Nr. T3-212 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiojo plano brėžinyje techninių klaidų ištaisymo “ panaikinimo"                                         

2022-11- 24  teikimas Nr. TR1-11(5.1E) Alytaus miesto savivaldybės tarybai "Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-12-22 sprendimu Nr. T-362 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 103 punkto pakeitimo"                                                                                

2022-11-10 reikalavimas Nr. TR1-10(5.1E) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl teisėkūros pagrindų įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 16 punkto, 19 straipsnio 1 ir 2 dalių įgyvendinimo"                        

2022-11-04  teikimas Nr. TR1-9(5.1E) Vilniaus miesto savivaldybės tarybai "Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020-12-23 sprendimo Nr. 1-816 „Dėl infrastruktūros plėtros įmokos tarifų tvirtinimo“ pakeitimo"                 

2022-10-12 teikimas Nr. TR1-8(5.1E) "Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 22 d. sprendimo Nr.  5TS-1131 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės mokinių vairavimo kursų b kategorijos vairuotojo pažymėjimui Įsigyti dalies išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ panaikinimo"

2022-09-21 reikalavimas  Nr. TR1-7(5.1E) Vilniaus miesto savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo įgyvendinimo"

2022-09-07 teikimas Nr. TR1-6(5.1E) Vilniaus rajono savivaldybės tarybai "Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T3-236 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute  bei mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2022–2023 mokslo metams patikslinimo“ pakeitimo.

2022-09-06 teikimas Nr. TR1-5(5.1E) Šalčininkų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-949 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekvienos klasės sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2022–2023 mokslo metais patikslinimo“ pakeitimo.

2022-08-31 teikimas Nr. TR1-4(5.1E) Vilniaus miesto savivaldybės tarybai "Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-09-16 sprendimo Nr. 1-223 1 punktu patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto išnuomojimo ir naudojimo tvarkos aprašo pakeitimo".

2022-08-05 teikimas Nr. TR1-3(5.1E) Vilniaus miesto savivalybės administracijos direktoriui "Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. 30-2503/18(2.1.1E-TD2) „Dėl visuomeninės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ panaikinimo".

2022-06-10 teikimas Nr. TR1-2(5.1E) Vilniaus miesto savivalybės tarybai "Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2022-05-18 sprendimo Nr. 1-1459 "Dėl tarybos 2011-07-13 sprendimo Nr. 1-127 "Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi tarybos nuostatomis vietomis automobiliams statyti nuostatų tvirtinimo" pakeitimo" panaikinimo.

2022-02-24 teikimas Nr. TR1-1(5.1E) Lazdijų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019-10-18 sprendimo Nr. 5TS-168 pakeitimo".


2021 metai


2021-11-11 teikimas Nr. TR1-13(5.1E) Vilniaus rajono savivaldybės tarybai "Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T3-239"

2021-10-12 teikimas Nr. TR1-12(5.1E) Vilniaus miesto savivaldybės tarybai "Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011-04-06 sprendimo Nr. 1-2090 1 punktu patvirtintų Vilniaus miesto teritorijų, kuriose nėra centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų, nuotekų tvarkymo taisyklių pakeitimo"

2021-10-01 reikalavimas Nr. TR1-11(5.1E) Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl vartotojų aprūpinimo energija ir (ar) energijos ištekliais esant ekstremaliajai energetikos padėčiai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. sausio 13 d. nutarimu Nr. 12, 8.1 papunkčio vykdymo"

2021-09-13 reikalavimas Nr. TR1-10(5.1E) Lazdijų rajono savivaldybės tarybai "Dėl pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. D1- 491, 15 punkto nuostatos vykdymo"

2021-07-07 teikimas Nr. TR1-9(5.1E) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-21 įsakymo Nr. 30/2909/20 pakeitimo

2021-07-02 teikimas Nr. TR1-8(5.1E) Vilniaus rajono savivaldybės tarybai "Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021-04-30 sprendimo Nr. T3-110"

2021-06-21 reikalavimas Nr. TR1-7(5.1E) Širvintų rajono savivaldybės merei "Dėl Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 1 ir 11 dalių nuostatų įgyvendinimo"

2021-06-04 teikimas Nr. TR1-6(5.1E) Varėnos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-IX-33 "Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

2021-06-04 teikimas Nr. TR1-5(5.1E) Varėnos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-IX-34 "Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

2021-03-10 reikalavimas Nr. TR1-4(5.1E) Vilniaus miesto savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-03-02 reikalavimas Nr. TR1-3(5.1E) Šalčininkų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-02-17 reikalavimas Nr. TR1-2(5.1E) Širvintų rajono savivaldybės merei "Dėl Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 1 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-02-17 reikalavimas Nr. TR1-1(5.1E) Širvintų rajono savivaldybės merei "Dėl Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 1 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-01-29 teikimas Nr. S1-20(5.1E) Alytaus miesto savivaldybės tarybai "Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto  savivaldybės tarybos 


2020 metai


2020-12-22 sprendimu Nr. T -362 ,,Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento  patvirtinimo‘‘ 118 ir 129 punktų pakeitimo

2020 m. gruodžio 4 d. teikimas Nr. S1-306 Vilniaus rajono savivaldybės merei 

2020 m. spalio 7 d. teikimas Nr. TR1-28 Lazdijų rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. spalio 2 d. reikalavimas Nr. TR1-27 Varėnos rajono savivaldybės tarybai

2020 m. spalio 2 d. teikimas Nr. TR1-26 Varėnos rajono savivaldybės tarybai

2020 m. rugsėjo 17 d. teikimas Nr. TR1-25 Vilniaus miesto savivaldybės tarybai

2020 m. rugsėjo 16 d. reikalavimas Nr. TR1-24 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugsėjo 16 d. teikimas Nr. TR1-23 Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. rugsėjo 9 d. reikalavimas Nr. TR1-22 Varėnos savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugsėjo 9 d. reikalavimas Nr. TR1-21 Lazdijų rajono savivaldybės tarybai

2020 m. rugpjūčio 6 d. teikimas Nr. TR1-19 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugpjūčio 3 d. reikalavimas Nr. TR1-18 Vilniaus miesto savivaldybės tarybai

2020 m. liepos 31 d. reikalavimas Nr. TR1-17 Trakų rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 12 d. teikimas Nr. TR1-16 Švenčionių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 5 d. teikimas Nr. TR1-15 Varėnos rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 3 d. teikimas Nr. TR1-14 Lazdijų rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 1 d. teikimas Nr. TR1-13 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui 

2020 m. balandžio 20 d. teikimas Nr. TR1-12 Vilniaus miesto savivaldybės tarybai 

2020 m. balandžio 3 d. teikimas Nr. TR1-11 Vilniaus miesto savivaldybės tarybai

2020 m. kovo 10 d. teikimas Nr. TR1-10 Vilniaus miesto savivaldybės tarybai

2020 m. kovo 6 d. teikimas Nr. TR1-9 Alytaus miesto savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 24 d. reikalavimas Nr. TR1-7 Širvintų rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 24 d. reikalavimas Nr. TR1-6 Širvintų rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 14 d. teikimas Nr. TR1-5 Alytaus miesto savivaldybės tarybai 

2020 m. vasario 10 d. teikimas Nr. TR1-4 Alytaus miesto savivaldybės tarybai 

2020 m. vasario 7 d. reikalavimas Nr. TR1-3 Lazdijų rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 7 d. reikalavimas Nr. TR1-2 Varėnos rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 7 d. teikimas Nr. TR1-1 Alytaus miesto savivaldybės tarybai


REIKALAVIMAI (2019 metai Vilniaus apskr.)

2019 m. rugpjūčio 30 d. reikalavimas Nr. 1R-2

2019 m. rugpjūčio 30 d. reikalavimas Nr. 1R-1

TEIKIMAI (2019 metai Vilniaus apskr.)

2019 m. gruodžio 3 d. teikimas Nr. 1T-3

2019 m. spalio 17 d. teikimas Nr. 1T-2

2019 m. rugpjūčio 27 d. teikimas Nr. 1T-1

REIKALAVIMAI (2019 metai Alytaus apskr.)

2019 m. spalio 30 d.  reikalavimas Nr. 2-3(1.19)

2019 m. spalio 28 d.  reikalavimas Nr. 2-2 (1.19)

2019 m. liepos 29 d. reikalavimas Nr. 2-1 (1.19)

TEIKIMAI (2019 metai Alytaus apskr.)

2019 m. gruodžio 19 d. teikimas Nr. 1-7 (1.18) 

2019 m. gruodžio 19 d. teikimas Nr. 1-6 (1.18)

2019 m. gruodžio 18 d. teikimas Nr. 1-5 (1.18)

2019 m. lapkričio 11 d. teikimas Nr. 1-4 (1.18)

2019 m. lapkričio 7 d. teikimas Nr. 1-3(1.18)

2019 m. rugsėjo 12 d. teikimas Nr. 1-2 (1.18)

2019 m. rugsėjo 10 d. teikimas Nr. 1-1 (1.18)

2022 metai


2022-12-02 reikalavimas Nr. TR2-31(5.2E) Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl informacijos apie savivaldybės valdomos įmonės UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ veiklą ir rezultatus viešinimo"

2022-12-01 reikalavimas Nr. TR2-30(5.2E) Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl informacijos apie savivaldybės valdomų įmonių veiklą ir rezultatus viešinimo"

2022-12-01 reikalavimas Nr. TR2-29(5.2E) Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl informacijos apie savivaldybės valdomų įmonių veiklą ir rezultatus viešinimo"

2022-11-29 reikalavimas Nr. TR2-28(5.2E) Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl informacijos apie savivaldybės valdomų įmonių veiklą ir rezultatus viešinimo"

2022-11-24 reikalavimas Nr. TR2-27(5.2E) Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl informacijos apie savivaldybės valdomų įmonių veiklą ir rezultatus viešinimo"

2022-11-23 reikalavimas Nr. TR2-26(5.2E) Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorei "Dėl savivaldybės valdomos UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ kolegialaus valdymo organo sudarymo

2022-11-08 reikalavimas Nr. TR2-25(5.2E) Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo nuostatų įgyvendinimo"

2022-09-21 teikimas Nr. TR2-24(5.2E) Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo pakeitimo"

2022-06-01 reikalavimas Nr. TR2-23(5.2E) Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 13 straipsnio 1 dalies nuostatų įgyvendinimo"

2022-06-01 reikalavimas Nr. TR2-22(5.2E) Kauno miesto savivaldybės tarybai "Dėl paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo įgyvendinimo"

2022-05-31 reikalavimas Nr. TR2-21(5.2E) Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybai "Dėl paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo įgyvendinimo"

2022-05-31 reikalavimas Nr. TR2-20(5.2E) Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai "Dėl paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo įgyvendinimo"

2022-05-31 reikalavimas Nr. TR2-19(5.2E) Marijampolės savivaldybės tarybai "Dėl paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo įgyvendinimo"

2022-05-13 teikimas Nr. TR2-18(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės administracijos "Dėl Jonavos rajono savivaldybės administracijos darbo apmokėjimo sistemos pakeitimo"

2022-05-10 reikalavimas Nr. TR2-17(5.2E) Prienų rajono savivaldybės tarybai "Dėl paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo įgyvendinimo"

2022-05-06 teikimas Nr. TR2-16(5.2E) Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl vietinių kelių ir gatvių tiesimo ir taisymo gyventojų lėšomis tvarkos panaikinimo"

2022-05-03 teikimas Nr. TR2-15(5.2E) Prienų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Prienų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų tvarkos aprašo 5, 10, 11, 14 ir 19 punktų pakeitimo"

2022-04-28 teikimas Nr. TR2-14(5.2E) Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Kazlų rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. AT-584 „Dėl Kazlų rūdos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos sudarymo ir Kazlų rūdos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos nuostatų patvirtinimo“ panaikinimo"

2022-04-28 reikalavimas Nr. TR2-13(5.2E) Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punkto įgyvendinimo"

2022-04-28 reikalavimas Nr. TR2-12(5.2E) Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkto įgyvendinimo"

2022-04-27 teikimas Nr. TR2-11(5.2E) Birštono savivaldybės tarybai "Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. TS-195 “Dėl Birštono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo” pakeitimo"

2022-04-04 teikimas Nr. TR2-10(5.2E) Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybai Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. V17E-179 “Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo” pakeitimo"

2022-04-01 teikimas Nr. TR2-9(5.2E) Raseinių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 18 d. sprendimo Nr. TS-257 “Dėl Raseinių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo” pakeitimo"

2022-04-01 reikalavimas Nr. TR2-8(5.2E) Raseinių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punkto įgyvendinimo"

 2022-03-15  teikimas Nr. TR2-7(5.2E) Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. A - 130 "Dėl Sangrūdos seniūnijos veiklos nuostatų ir pareigybių aprašymų tvirtinimo" 1 punkto

 2022-03-14  teikimas Nr. TR2-6(5.2E) Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. A - 132 "Dėl Akmenynų seniūnijos veiklos nuostatų ir pareigybių aprašymų tvirtinimo" 1 punkto"

2022-03-14  teikimas Nr. TR2-5(5.2E) Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. AL-226 "Dėl Kalvarijos seniūnijos veiklos nuostatų ir pareigybių aprašymų tvirtinimo" 1 punkto"

2022-03-14  teikimas Nr. TR2-4(5.2E) Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. A – 131 "Dėl Liubavo seniūnijos veiklos nuostatų ir pareigybių aprašymų tvirtinimo" 1 punkto"

2022-02-18 teikimas Nr. TR2-3(5.2E) Prienų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų 6.2 papunkčio ir 47 punktų nuostatų pakeitimo"

2022-01-17 teikimas Nr. TR2-2(5.2E) Birštono savivaldybės tarybai "Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. TS-24 1 punktu patvirtintų Birštono savivaldybės teritorijų, kuriose nėra centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų, nuotekų tvarkymo taisyklių pakeitimo"

2022-01-10 teikimas Nr. TR2-1(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr.LTS-240 patvirtinto Jonavos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo pakeitimo"


2021 metai


2021-12-16 teikimas Nr. TR2-59(5.2E) Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. ĮS-3794  2 punktu patvirtinto ekonomikos skyriaus vyriausiojo specialisto  (A2 lygis) pareigybės aprašymo 6.8 papunkčio pakeitimo ar panaikinimo"

2021-12-01 reikalavimas Nr. TR2-58(5.2E) Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 2 punkto įgyvendinimo ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636, 12, 14, 15, 18, ir 31 punktų vykdymo"

2021-12-01 reikalavimas Nr. TR2-57(5.2E) Birštono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 2 punkto įgyvendinimo ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636, 12, 14, 15, 18, ir 31 punktų vykdymo

2021-11-18 reikalavimas Nr. TR2-56(5.2E) Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 2, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 straipsnių ir dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 341, 351 straipsniais ir priedu įstatymo įgyvendinimo"

2021-11-16 reikalavimas Nr. TR2-55(5.2E) Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl vartotojų aprūpinimo energija ir (ar) energijos ištekliais esant ekstremaliajai energetikos padėčiai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. sausio 13 d. nutarimu Nr. 12, 8.1 papunkčio vykdymo"

2021-11-15 reikalavimas Nr. TR2-54(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl vartotojų aprūpinimo energija ir (ar) energijos ištekliais esant ekstremaliajai energetikos padėčiai tvarkos aprašo 8.1 papunkčio vykdymo"

2021-11-11 teikimas Nr. TR2-53(5.2E) Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl asmeninės pagalbos paslaugos teikimo ir organizavimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašo 16, 19 ir 26 punktų pakeitimo"

2021-11-03 teikimas Nr. TR2-52(5.2E) Birštono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl asmeninės pagalbos organizavimo ir mokėjimo už asmeninę pagalbą Birštono savivaldybėje tvarkos aprašo pakeitimo"

2021-11-03 reikalavimas Nr. TR2-51(5.2E) Kauno miesto savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies nuostatų įgyvendinimo"

2021-10-12 teikimas Nr. TR2-50(5.2E) Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos nuostatų pakeitimo"

2021-10-07 reikalavimas Nr.TR2-49(5.2E) Birštono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. DL-491 „Dėl pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo ir pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo nagrinėjimo komisijos sudarymo patvirtinimo“ nuostatų įgyvendinimo"

2021-10-06 teikimas Nr. TR2-48(5.2E) Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos organizavimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo  pakeitimo"

2021-10-01 teikimas Nr. TR2-47(5.2E)  Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. B-ĮV-1064 3 punkto ir asmeninės pagalbos poreikio nustatymo, teikimo ir mokėjimo už asmeninę pagalbą Vilkaviškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo 11 ir 14 punktų  pakeitimo"

2021-10-01 teikimas Nr. TR2-46(5.2E) Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Prienų rajono savivaldybės asmeninės pagalbos teikimo ir mokėjimo už asmeninę pagalbą tvarkos aprašo  pakeitimo"

2021-10-01 teikimas Nr. TR2-45(5.2E) Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Kėdainių rajono savivaldybės asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tvarkos aprašo 10 ir 12 punktų pakeitimo"    

2021-10-01 teikimas Nr. TR2-44(5.2E) Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos organizavimo tvarkos aprašo pakeitimo"

2021-10-01 teikimas Nr. TR2-43(5.2E) Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. ĮS-2809 3 punkto pripažinimo netekusiu galios"

2021-10-01 teikimas Nr. TR2-42(5.2E) Kalvarijos savivaldybės tarybai "Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T-133 (1.5E) pakeitimo arba pripažinimo netekusiu galios"

2021-10-01 reikalavimas Nr. TR2-41(5.2E) Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 2, 16, 18 ir 201 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 251 straipsniu įgyvendinimo"
2021-10-01 reikalavimas Nr. TR2-40(5.2E) Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 2, 16, 18 ir 201 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 251 straipsniu įgyvendinimo"

2021-10-01 reikalavimas Nr. TR2-39(5.2E) Birštono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 2, 16, 18 ir 201 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 251 straipsniu įgyvendinimo"

2021-10-01 reikalavimas Nr. TR2-38(5.2E) Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 2, 16, 18 ir 201 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 251 straipsniu įgyvendinimo"

2021-10-01 reikalavimas Nr. TR2-37(5.2E) Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 2, 16, 18 ir 201 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 251 straipsniu įgyvendinimo"

2021-09-22 reikalavimas Nr. TR2-36(5.2E) Kauno miesto savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. DL-491 „Dėl pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo ir pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo nagrinėjimo komisijos sudarymo patvirtinimo“ nuostatų įgyvendinimo"

2021-09-06 teikimas Nr. TR2-35(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos organizavimo tvarkos aprašo pakeitimo"

2021-06-23 teikimas Nr. TR2-34(5.2E) Prienų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimo Nr. T3-182 1 punkto pakeitimo ar pripažinimo netekusiu galios" 

2021-06-10 teikimas Nr. TR2-33(5.2E) Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai "Dėl Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos nuostatų, patvirtintų Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021-05-31 sprendimu Nr. TS-147, pakeitimo" 

2021-06-01 reikalavimas Nr. TR2-32(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo 8 straipsnio 2 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-05-26 teikimas Nr. TR2-31(5.2E) Birštono savivaldybės merei "Dėl Birštono savivaldybės mero 2021-05-10 potvarkio Nr. MV-11 pakeitimo" 

2021-05-04 teikimas Nr. TR2-30(5.2E) Kalvarijos savivaldybės tarybai "Dėl Kalvarijos savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-04-28 reikalavimas Nr. TR2-29(5.2E) Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai "Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 2, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 33, 34, 35, 38 straipsnių ir dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 34-1, 35-1 straipsniais ir priedu įstatymo įgyvendinimo" 

2021-04-08 teikimas Nr. TR2-28(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės tarybai "Dėl savivaldybės gyventojų apklausos tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-04-08 teikimas Nr. TR2-27(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės tarybai "Dėl savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-03-31 teikimas Nr. TR2-26(5.2E) Raseinių rajono savivaldybės tarybai "Dėl savivaldybės tarybos 2021-03-25 sprendimo Nr. TS-75 pakeitimo" 

2021-03-30 teikimas Nr. TR2-25(5.2E) Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai "Dėl seniūnaičių rinkimų organizavimo ir atšaukimo Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo, patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2019-05-15 sprendimu Nr. TS-107, pakeitimo" 

2021-03-23 teikimas Nr. TR2-24(5.2E) Birštono savivaldybės tarybai " Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2019-03-29 sprendimo Nr. TS-38 "Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) Birštono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo ir kai kurių Birštono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios" 

2021-03-15 teikimas Nr. TR2-23(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės tarybai "Dėl savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo" 

2021-03-09 teikimas Nr. TR2-22(5.2E) Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai "Dėl priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklas tvarkos aprašo, patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-11-30 sprendimu Nr. TS-279, pakeitimo" 

2021-03-05 teikimas Nr. TR2-21(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės tarybai " Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-03-04 reikalavimas Nr. TR2-20(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės tarybai "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą grąžinimo tvarkos nustatymo" 

2021-03-01 teikimas Nr. TR2-19(5.2E) Birštono savivaldybės tarybai " Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2012-08-24 sprendimo Nr. TS-136"Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Birštono kurorto viešąja infrastruktūra" pakeitimo" 

2021-03-01 teikimas Nr. TR2-18(5.2E) Birštono savivaldybės tarybai "Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2007-09-24 sprendimo Nr. TS-146" Dėl vietinės rinkliavos už žemės kasinėjimo darbus ir eismo uždraudimą arba apribojimą" pakeitimo" 

2021-02-26 teikimas Nr. TR2-17(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės tarybai "Dėl savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų pakeitimo" 

2021-02-26 teikimas Nr. TR2-16(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės tarybai "Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų pakeitimo" 

2021-02-26 teikimas Nr. TR2-15(5.2E) Kauno miesto savivaldybės tarybai "Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-07-23 sprendimo Nr. T-335 "Dėl Kauno miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 

2021-02-25 teikimas Nr. TR2-14(5.2E) Birštono savivaldybės tarybai "Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimo Nr. TS-136 "Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Birštono savivaldybės teritorijoje išdavimą""

2021-02-19 teikimas Nr. TR2-13(5.2E) Birštono savivaldybės tarybai " Dėl Birštono savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo, patvirtinto Birštono savivaldybės tarybos 2017-04-24 sprendimu Nr. TS-80, pakeitimo" 

2021-02-04 reikalavimas Nr. TR2-12(5.2E) Kėdainių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-02-03 reikalavimas Nr. TR2-11(5.2E) Marijampolės savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 174 straipsnio 3 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-01-28 reikalavimas Nr. TR2-10(5.2E) Kauno rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-01-26 teikimas Nr. TR2-9(5.2E) Prienų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Prienų rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtintų 2017-12-21 sprendimu Nr. T3-304 pakeitimo" 

2021-01-26 teikimas Nr. TR2-8(5.2E) Prienų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Prienų rajono savivaldybės seniūnaičių tvarkos aprašo, patvirtinto Pirenų rajono savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimu Nr. T3-160, pakeitimo" 

2021-01-21 reikalavimas Nr. TR2-7(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 7 straipsnio 4 dalies nuostatų įgyvendinimo"

2021-01-21 reikalavimas Nr. TR2-6(5.2E) Prienų rajono savivaldybės tarybai " Dėl Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo Nr. XIII-1774 8 straipsnio pakeitimo įstatymo įgyvendinimo" 

2021-01-21 reikalavimas Nr. TR2-5(5.2E) Jonavos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-01-15 reikalavimas Nr. TR2-4(5.2E) Birštono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 45 straipsnio 7 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-01-15 reikalavimas Nr. TR2-3(5.2E) Birštono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo"

2021-01-15 reikalavimas Nr. TR2-2(5.2E) Kauno miesto savivaldybės tarybai " Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo"

2021-01-12 teikimas Nr. TR2-1(5.2E) Prienų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020-08-27 sprendimo Nr. T3-208 2.1 papunkčio nuostatos pakeitimo" 


2020 metai


2020 m. gruodžio 2 d. reikalavimas Nr. TR2-53 Kauno miesto savivaldybės tarybai

2020 m. gruodžio 1 d. reikalavimas Nr. TR2-52 Kauno rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. lapkričio 11 d. teikimas Nr. TR2-51 Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. lapkričio 11 d. teikimas Nr. TR2-50 Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. spalio 29 d. reikalavimas Nr. TR2-49 Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai

2020 m. spalio 28 d. reikalavimas Nr. TR2-48 Kauno miesto savivaldybės tarybai

2020 m. spalio 27 d. reikalavimas Nr. TR2-47 Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai

2020 m. spalio 27 d. reikalavimas Nr. TR2-46 Marijampolės savivaldybės tarybai

2020 m. spalio 22 d. teikimas Nr. TR2-45 Jonavos savivaldybės tarybai

2020 m. spalio 14 d. reikalavimas Nr. TR2-44 Kauno rajono savivaldybės tarybai

2020 m. spalio 2 d. reikalavimas Nr. TR2-43 Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriui 

2020 m. spalio 2 d. reikalavimas Nr. TR2-42 Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. spalio 2 d. reikalavimas Nr. TR2-41 Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugsėjo 30 d. teikimas Nr. TR2-40 Prienų rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. rugsėjo 29 d. reikalavimas Nr. TR2-38 Kalvarijos savivaldybės tarybai

2020 m. rugsėjo 28 d. teikimas Nr. TR2-37 Birštono savivaldybės tarybai

2020 m. rugsėjo 23 d. teikimas Nr. TR2-36 Birštono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. rugsėjo 21 d. reikalavimas Nr. TR2-35 Prienų rajono savivaldybės tarybai

2020 m. rugsėjo 21 d. reikalavimas Nr. TR2-34 Birštono savivaldybės tarybai

2020 m. rugsėjo 21 d. teikimas Nr. TR2-33 Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugsėjo 17 d. reikalavimas Nr. TR-32 Kauno rajono savivaldybės tarybai

2020 m. rugsėjo 16 d. reikalavimas Nr. TR2-31 Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugsėjo 15 d. reikalavimas Nr. TR2-29 Šakių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. rugsėjo 15 d. reikalavimas Nr. TR2-28 Šakių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. rugsėjo 15 d. teikimas Nr. TR2-27 Šakių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. rugsėjo 8 d. reikalavimas Nr. TR2-26 Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugpjūčio 31 d. reikalavimas Nr. TR2-25 Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugpjūčio 25 d. reikalavimas Nr. TR2-24 Birštono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. rugpjūčio 25 d. reikalavimas Nr. TR2-23 Birštono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. rugpjūčio 11 d. teikimas Nr. TR2-22 Kalvarijos savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 30 d. reikalavimas Nr. TR2-21 Kalvarijos savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 8 d. reikalavimas Nr. TR2-20 Birštono savivaldybės tarybai

2020 m. gegužės 28 d. reikalavimas Nr. TR2-19 Kauno rajono savivaldybės tarybai

2020 m. gegužės 19 d. reikalavimas Nr. TR-2-18 Birštono savivaldybės merei

2020 m. gegužės 14 d. reikalavimas Nr. TR2-17 Marijampolės savivaldybės tarybai

2020 m. gegužės 14 d. reikalavimas Nr. TR2-16 Marijampolės savivaldybės tarybai

2020 m. gegužės 14 d. reikalavimas Nr. TR2-15 Marijampolės savivaldybės tarybai

2020 m. gegužės 12 d. reikalavimas Nr. TR2-14 Birštono savivaldybės tarybai

2020 m. gegužės 11 d. teikimas Nr. TR2-13 Birštono savivaldybės tarybai

2020 m. gegužės 7 d. teikimas Nr. TR2-12 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. balandžio 29 d. teikimas Nr. TR2-11 Jonavos rajono savivaldybės tarybai

2020 m. balandžio 27 d. teikimas Nr. TR2-10 Kėdainių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. balandžio 3 d. teikimas Nr. TR2-9 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui 

2020 m. balandžio 3 d. teikimas Nr. TR2-8 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. kovo 12 d. reikalavimas Nr. TR2-7 Šakių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. kovo 3 d. reikalavimas Nr. TR2-6 Kėdainių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. kovo 3 d. reikalavimas Nr. TR2-5 Kėdainių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 25 d. reikalavimas Nr. TR2-4 Raseinių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 21 d. teikimas Nr. TR2-3 Raseinių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. sausio 7 d. reikalavimas Nr. TR2-2 Jonavos rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 6 d. reikalavimas Nr. TR2-1 Raseinių rajono savivaldybės tarybai 

REIKALAVIMAI (Marijampolės apskr.)

2019 m. spalio 11 d. reikalavimas Nr. R-4 (1.5) 

2019 m. spalio 10 d. reikalavimas Nr. R-3 (1.5) 

2019 m. rugsėjo 23 d. reikalavimas Nr. R-2 (1.5) 

2019 m. rugpjūčio 22 d. reikalavimas Nr. R-1 (1.5)

TEIKIMAI (Marijampolės apskr.)

2019 m. rugsėjo 6 d. teikimas Nr. T-1 (1.3)

REIKALAVIMAI (2019 metai Kauno apskr.) 

2019 m. spalio 9 d. reikalavimas Nr. 8-11

2019 m. spalio 9 d. reikalavimas Nr. 8-10

2019 m. spalio 2 d. reikalavimas Nr. 8-9

2019 m. rugsėjo 24 d. reikalavimas Nr. 8-8

2019 m. rugsėjo 3 d. reikalavimas Nr. 8-7

2019 m. rugsėjo 3 d. reikalavimas Nr. 8-6

2019 m. rugsėjo 3 d. reikalavimas Nr. 8-5

2019 m. rugpjūčio 20 d. reikalavimas Nr. 8-4

2019 m. rugpjūčio 19 d. reikalavimas Nr. 8-3

2019 m. rugpjūčio 12 d. reikalavimas Nr. 8-2

2019 m. rugpjūčio 7 d. reikalavimas Nr. 8-1

TEIKIMAI (2019 metai Kauno apskr.) 

2019 m. gruodžio 19 d. teikimas Nr. 7-9

2019 m. gruodžio 9 d. teikimas Nr. 7-8

2019 m. lapkričio 26 d. teikimas Nr. 7-7

2019 m. lapkričio 7 d. teikimas Nr. 7-6

2019 m. spalio 25 d. teikimas Nr. 7-5

2019 m. spalio 9 d. teikimas Nr. 7-4

2019 m. spalio 9 d. teikimas Nr. 7-3

2019 m. rugsėjo 9 d. teikimas Nr. 7-2

2019 m. rugpjūčio 2 d. reikalavimas Nr. 7-1

2023 metai


 2023-01-12 teikimas TR3-13(5.3E) Panevėžio miesto savivaldybės tarybai  "Dėl Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos 19.1, 19.2, 28.4 punktų pakeitimo"       

2023-01-09 reikalavimas Nr. TR3-12(5.3E) Kupiškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 977, 17 ir 18 punktų įvykdymo"

2023-01-04 reikalavimas Nr. TR3-11(5.3E) Zarasų rajono savivaldybės tarybai "Dėl savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo, derinimo ir įgyvendinimo rezultatų skelbimo taisyklių 22 ir 29 punktų nuostatų vykdymo"

2023-01-04 reikalavimas Nr. TR3-10(5.3E) Panevėžio rajono savivaldybės tarybai "Dėl savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo, derinimo ir įgyvendinimo rezultatų skelbimo taisyklių 22 ir 29 punktų nuostatų vykdymo"

2023-01-04 reikalavimas Nr. TR3-9(5.3E) Utenos rajono savivaldybės tarybai "Dėl savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo, derinimo ir įgyvendinimo rezultatų skelbimo taisyklių 22 punkto nuostatų vykdymo"

2023-01-04 reikalavimas Nr. TR3-8(5.3E) Ignalinos rajono savivaldybės tarybai "Dėl savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo, derinimo ir įgyvendinimo rezultatų skelbimo taisyklių 22 ir 29 punktų nuostatų vykdymo"

2023-01-04 reikalavimas Nr. TR3-7(5.3E) Pasvalio rajono savivaldybės tarybai "Dėl savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo, derinimo ir įgyvendinimo rezultatų skelbimo taisyklių 22 ir 29 punktų nuostatų vykdymo"

2023-01-04 reikalavimas Nr. TR3-6(5.3E) Anykščių rajono savivaldybės tarybai "Dėl savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo, derinimo ir įgyvendinimo rezultatų skelbimo taisyklių 22 ir 29 punktų nuostatų vykdymo"

2023-01-04 reikalavimas Nr. TR3-5(5.3E) Biržų rajono savivaldybės tarybai "Dėl savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo, derinimo ir įgyvendinimo rezultatų skelbimo taisyklių 22 punkto nuostatų vykdymo"

2023-01-04 reikalavimas Nr. TR3-4(5.3E) Kupiškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo, derinimo ir įgyvendinimo rezultatų skelbimo taisyklių 22 ir 29 punktų nuostatų vykdymo"

2023-01-04 reikalavimas Nr. TR3-3(5.3E) Rokiškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo, derinimo ir įgyvendinimo rezultatų skelbimo taisyklių 22 ir 29 punktų nuostatų vykdymo"

2023-01-04 reikalavimas Nr. TR3-2(5.3E) Panevėžio miesto savivaldybės tarybai "Dėl savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo, derinimo ir įgyvendinimo rezultatų skelbimo taisyklių 22 ir 29 punktų nuostatų vykdymo"

2023-01-04 reikalavimas Nr. TR3-1(5.3E)  Molėtų rajono savivaldybės tarybai  "Dėl savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo, derinimo ir įgyvendinimo rezultatų skelbimo taisyklių 22 ir 29 punktų nuostatų vykdymo"


2022 metai


2022-10-17 teikimas Nr. TR3-27(5.3E) Visagino savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. ĮV-E-133 „Dėl Visagino savivaldybės biudžeto lėšų, skiriamų neformaliajam vaikų švietimui ir sportiniam rengimui viešosiose įstaigose, planavimo, apskaičiavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ panaikinimo"            

2022-09-19 reikalavimas Nr. TR3-26(5.3E) Zarasų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 12 dalies 2 punkto įgyvendinimo"

2022-09-19 teikimas Nr. TR3-25(5.3E) Anykščių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. 1-TS-259 „Dėl viešąjai įstaigai „Sveikatos oazė“ perduodamo dalininko įnašo“"

2022-09-19 teikimas Nr. TR3-24(5.3E) Anykščių rajono savivaldybės direktoriui "Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. 1-AĮ-660 „Dėl pasiūlymo dėl sprendimo investuoti Anykščių rajono savivaldybės turtą teikimo“ 

2022-09-07 teikimas Nr. TR3-23(5.3E) Kupiškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto, kaip Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo dalies, nuomos tvarkos aprašo pakeitimo".

2022-08-02 teikimas Nr. TR3-22(5.3E) Kupiškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS-160 „Dėl rinkos pataisos koeficiento, taikomo Kupiškio rajono savivaldybės būsto (išskyrus socialinį būstą) nuomos mokesčiui apskaičiuoti, nustatymo“ pakeitimo"

2022-07-05 teikimas Nr. TR3-21(5.3E) Visagino savivaldybės tarybai "Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 2 d. Sprendimo Nr. TS-103 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ 1.2 papunkčio pakeitimo"

2022-04-06 reikalavimas Nr. TR3-20(5.3E) Panevėžio miesto savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo nuostatų vykdymo"

2022-03-07 teikimas Nr. TR3-19(5.3E) Zarasų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų pakeitimo"

2022-03-07 reikalavimas Nr. TR3-18(5.3E) Visagino savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo nuostatų vykdymo"

2022-03-07 reikalavimas Nr. TR3-17(5.3E) Zarasų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo nuostatų vykdymo"

2022-02-24 teikimas Nr. TR3-16(5.3E) Visagino savivaldybės tarybai "Dėl Visagino savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo"

2022-02-24 teikimas Nr. TR3-15(5.3E) Panevėžio miesto savivaldybės tarybai "Dėl Panevėžio miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų pakeitimo"

2022-02-24 teikimas Nr. TR3-14(5.3E) Panevėžio miesto savivaldybės tarybai "Dėl Panevėžio miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo"

2022-02-23 teikimas Nr. TR3-13(5.3E) Biržų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Biržų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų pakeitimo"      

2022-02-04 reikalavimas Nr. TR3-12(5.3E) Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl atstovavimo savivaldybei viešosiose įstaigose taisyklių patvirtinimo"

2022-02-04 teikimas Nr. TR3-11(5.3E) Utenos rajono savivaldybės tarybai "Dėl 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. TS-190 panaikinimo"                                    

2022-02-01 reikalavimas Nr. TR3-10(5.3E) Rokiškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto veiklos programos patvirtinimo"

2022-01-31 teikimas Nr. TR3-9(5.3E) Ignalinos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo"

2022-01-31 teikimas Nr. TR3-8(5.3E) Ignalinos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų pakeitimo"               

2022-01-17 Nr. teikimas TR3-7(5.3E) Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl asmeninės pagalbos teikimo tvarkos aprašo 21 ir 33 punktų pakeitimo"

2022-01-14 Nr. teikimas TR3-6(5.3E) Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Pasvalio rajono savivaldybės asmeninės pagalbos teikimo tvarkos aprašo 15 ir 22 punktų pakeitimo"

2022-01-14 teikimas Nr. TR3-5(5.3E) Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo Biržų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo 16, 23 ir 24 punktų pakeitimo"

2022-01-14 teikimas Nr. TR3-4(5.3E) Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl asmeninės pagalbos organizavimo Panevėžio miesto savivaldybėje tvarkos aprašo 8 punkto pakeitimo"  

2022-01-14 teikimas Nr. TR3-3(5.3E) Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo Ignalinos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo 19 ir 25 punktų pakeitimo"

2022-01-14 teikimas Nr. TR3-2(5.3E) Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1-AĮ-890 „Dėl asmeninės pagalbos teikimo organizavimo Anykščių rajono savivaldybėje ir asmeninės pagalbos teikimo organizavimo ir mokėjimo už asmeninę pagalbą Anykščių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 5.1 papunkčio pakeitimo"

2022-01-14 teikimas Nr. TR3-1(5.3E) Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl asmeninės pagalbos teikimo ir mokėjimo tvarkos aprašo 21 ir 33 punktų pakeitimo"


2021 metai


2021-12-15 teikimas TR3-53(5.3E) Ignalinos rajono savivaldybės tarybai Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo  Nr. T-184 „Dėl savivaldybės tarybos nario įgaliojimų netekimo“ pakeitimo" 

2021-12-08 teikimas Nr. TR3-52(5.3E) Biržų rajono savivaldybės merui ir administracijos direktoriui Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. ĮV-502 „Dėl valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo” tinkamo įgyvendinimo" 

2021-12-07 reikalavimas TR3-51(5.3E) Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl vartotojų aprūpinimo energija ir (ar) energijos ištekliais esant ekstremaliajai energetikos padėčiai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. sausio 13 d. nutarimu Nr. 12 „dėl vartotojų aprūpinimo energija ir (ar) energijos ištekliais esant ekstramaliajai energetikos padėčiai tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8.1 papunkčio vykdymo"

2021-12-03 teikimas Nr. TR3-50(5.3E) Panevėžio rajono savivaldybės tarybai "Dėl 2019-02-20 Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-28 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo"

2021-11-26 teikimas Nr. TR3-49(5.3E) Visagino savivaldybės tarybai "Dėl 2020-04-16 Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-59 „Dėl Visagino savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Visagino savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo"    

2021-11-05 teikimas Nr. TR3-48(5.3E) Zarasų rajono savivaldybės tarybai "Dėl 2017-04-28 Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-88 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo"

2021-11-04  teikimas Nr. TR3-47(5.3E) Kupiškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. Rugpjūčio 19 d. Sprendimo Nr. TS-225 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės turto investavimo ir viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės savininko kapitalo didinimo“ "

2021-10-15 reikalavimas Nr. TR3-46(5.3E) Visagino savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio 6 dalies nuostatos įgyvendinimo"

2021-10-15 teikimas Nr. TR3-45(5.3E) Visagino savivaldybės tarybai "Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimo  Nr. TS-103 „Dėl Visagino savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo"

2021-10-15 teikimas Nr. TR3-44(5.3E) Panevėžio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T-197 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“"

2021-10-05 reikalavimas Nr. TR3-43(5.3E) Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo Nr. 567 nuostatų vykdymo"

2021-09-23 reikalavimas Nr. TR3-42(5.3E) Panevėžio miesto savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. DL-737 nuostatų vykdymo"

2021-09-10 reikalavimas Nr. TR3-40(5.3E) Zarasų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo nuostatų įgyvendinimo"

2021-09-10 teikimas Nr. TR3-39(5.3E) Visagino savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. ĮV-E-364 "Dėl viešo konkurso į viešosios įstaigos Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo pareigas organizavimo" panaikinimo

2021-09-10 teikimas Nr. TR3-38(5.3E) Visagino savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. ĮV-E-359 "Dėl viešo konkurso į viešosios įstaigos Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo pareigas organizavimo nuostatų patvirtinimo" panaikinimo

2021-09-08 reikalavimas Nr. TR3-37(5.3E) Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo Nr. 12 nuostatų vykdymo"

2021-09-03 teikimas Nr. TR3-36(5.3E) Anykščių rajono savivaldybės tarybai "Dėl 2020-04-30 Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-TS-111 "Dėl Anykščių r. Traupio pagrindinės mokyklos reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų ir Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos - daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo"

2021-09-03 teikimas Nr. TR3-35(5.3E) Anykščių rajono savivaldybės tarybai "Dėl 2019-04-25 Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-TS-172 "Dėl Anykščių rajono Kurklių Stepono Kairio pagrindinės mokyklos reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų ir Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo"

2021-09-03 teikimas Nr. TR3-34(5.3E) Anykščių rajono savivaldybės tarybai "Dėl 2018-02-22 Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-TS-52 "Dėl Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos nuostatų patvirtinimo"

2021-09-03 teikimas Nr. TR3-33(5.3E) Anykščių rajono savivaldybės tarybai "Dėl 2018-01-25 Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-TS-22 "Dėl Anykščių Jono Biliūno gimnazijos nuostatų patvirtinimo"

2021-09-03 reikalavimas Nr. TR3-32(5.3E) Zarasų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatos įgyvendinimo"

2021-09-02 teikimas Nr. TR3-31(5.3E) Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Anykščių rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, nuomojančių socialinį būstą ar gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sąrašų tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašo pakeitimo"

2021-08-25 reikalavimas Nr. TR3-30(5.3E) Visagino savivaldybės tarybai "Dėl pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. D1-491, 15 punkto nuostatos vykdymo"

2021-07-02 reikalavimas Nr. TR3-29(5.3E) Panevėžio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-08-26 įsakymo Nr. D1-491 nuostatų vykdymo" 

2021-07-02 reikalavimas Nr. TR3-28(5.3E) Utenos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-08-26 įsakymo Nr. D1-491 nuostatų vykdymo" 

2021-06-30 teikimas Nr. TR3-27(5.3E) Visagino savivaldybės tarybai "Dėl seniūnaičių nuostatų pakeitimo" 

2021-06-17 teikimas Nr. TR3-26(5.3E) Zarasų rajono savivaldybės tarybai "Dėl seniūnaičių sueigos nuostatų pakeitimo" 

2021-06-08 reikalavimas Nr. TR3-25(5.3E) Zarasų rajono savivaldybės tarybai "Dėl pasiūlymų dėl saugomų teritorijų, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-08-26 įsakymu Nr. D1-491"Dėl pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo ir pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo nagrinėjimo komisijos sudarymo patvirtinimo", 15 punkto nuostatos vykdymo

2021-06-02 reikalavimas Nr. TR3-24(5.3E) Anykščių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punkto nuostatos įgyvendinimo" 

2021-06-02 teikimas Nr. TR3-23(5.3E) Visagino savivaldybės tarybai "Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2018-10-25 sprendimo Nr. TS-205" Dėl Visagino kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo" 

2021-05-10 teikimas Nr. TR3-22(5.3E) Panevėžio miesto savivaldybės tarybai "Dėl Panevėžio miesto savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos veiklos nuostatų pakeitimo" 

2021-04-30 teikimas Nr. TR3-21(5.3E) Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl leidimų išorinei reklamai įrengti išdavimo tvarkos aprašo 10 ir 26 punktų pakeitimo" 

2021-04-07 teikimas Nr. TR3-20(5.3E) Visagino savivaldybės tarybai "Dėl Visagino savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-04-01 teikimas Nr. TR3-19(5.3E) Panevėžio miesto savivaldybės tarybai "Dėl Panevėžio miesto savivaldybės etikos komisijos veiklos nuostatų pakeitimo" 

2021-04-01 teikimas Nr. TR3-18(5.3E) Ignalinos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Ignalinos rajono savivaldybės etikos komisijos nuostatų pakeitimo"

2021-03-15 teikimas Nr. TR3-17(5.3E) Utenos rajono savivaldybės merui "Dėl potvarkio panaikinimo" 

2021-03-10 teikimas Nr. TR3-16(5.3E) Zarasų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos veiklos nuostatų pakeitimo" 

2021-03-09 teikimas Nr. TR3-15(5.3E) Zarasų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo" 

2021-03-08 reikalavimas Nr. TR3-14(5.3E) Zarasų rajono savivaldybės tarybai " Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų vykdymo" 

2021-02-26 reikalavimas Nr. TR3-13(5.3E) Ignalinos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų vykdymo" 

2021-02-22 teikimas Nr. TR3-11(5.3E) Visagino savivaldybės tarybai "Dėl Visagino savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-02-12 teikimas Nr. TR3-10(5.3E) Molėtų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Moletų rajono savivaldybės seniūnaitijų seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-02-12 teikimas Nr. TR3-9(5.3E) Zarasų rajono savivaldybės tarybai "Dėl seniūnaičių rinkimų organizavimo bei seniūnaičių atšaukimo tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-02-12 teikimas Nr. TR3-8(5.3E) Utenos savivaldybės tarybai "Dėl Utenos rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-02-11 teikimas Nr. TR3-7(5.3E) Biržų rajono savivaldybės tarybai "Dėl Biržų rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-02-11 teikimas Nr. TR3-6(5.3E) Rokiškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Rokiškio rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-02-11 teikimas Nr. TR3-5(5.3E) Kupiškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-02-11 teikimas Nr. TR3-4(5.3E) Pasvalio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Pasvalio rajono seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-02-11 teikimas Nr. TR3-3(5.3E) Panevėžio miesto savivaldybės tarybai "Dėl Panevėžio miesto seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo pakeitimo"

2021-02-01 reikalavimas Nr. TR3-2(5.3E) Panevėžio rajono savivaldybės tarybai "Dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų vykdymo" 

2021-01-13 teikimas Nr. TR3-1(5.3E) Rokiškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų pakeitimo" 


2020 metai


2020 m. gruodžio 7 d. teikimas Nr. TR3-41 Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. lapkričio 30 d. teikimas Nr. TR3-40 Zarasų rajono savivaldybės tarybai

2020 m. lapkričio 30 d. teikimas Nr. TR3-39 Zarasų rajono savivaldybės tarybai

2020 m. spalio 7 d. reikalavimas Nr. TR3-36 Visagino savivaldybės tarybai 

2020 m. rugsėjo 9 d. reikalavimas Nr. TR3-32 Anykščių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. rugpjūčio 31 d. teikimas Nr. TR3-31 Visagino savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugpjūčio 26 d. reikalavimas Nr. TR3-30 Visaginio savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugpjūčio 26 d. teikimas Nr. TR3-29 Molėtų rajono savivaldybės tarybai

2020 m. rugpjūčio 11 d. reikalavimas Nr. TR3-28 Visagino savivaldybės tarybai

2020 m. rugpjūčio 7 d. teikimas Nr. TR3-27 Visagino savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugpjūčio 7 d. reikalavimas Nr. TR3-26 Visagino savivaldybės tarybai

2020 m. liepos 31 d. teikimas Nr. TR3-25 Panevėžio miesto savivaldybės tarybai

2020 m. liepos 31 d. teikimas Nr. TR3-24 Ignalinos rajono savivaldybės tarybai

2020 m. liepos 31 d. teikimas Nr. TR3-23 Anykščių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. liepos 2 d. reikalavimas Nr. TR3-20 Molėtų rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 18 d. reikalavimas Nr. TR3-19 Rokiškio rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. birželio 18 d. reikalavimas Nr. TR3-18 Rokiškio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 18 d. reikalavimas Nr. TR3-17 Rokiškio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 17 d. teikimas Nr. TR3-16 Rokiškio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 3 d. reikalavimas Nr. TR3-10 Pasvalio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. kovo 2 d. teikimas Nr. TR3-9 Anykščių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 27 d. reikalavimas Nr. TR3-8 Rokiškio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 6 d. reikalavimas Nr. TR3-7 Panevėžio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 6 d. reikalavimas Nr. TR3-6 Kupiškio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 5 d. reikalavimas Nr. TR3-5 Zarasų rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 5 d. reikalavimas Nr. TR3-4 Molėtų rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 5 d. reikalavimas Nr. TR3-3 Ignalinos rajono savivaldybės tarybai

2020 m. sausio 7 d. teikimas Nr. TR3-1 Kupiškio rajono savivaldybės tarybai

TEIKIMAI (2019 metai Panevėžio apskr.)

2019 m. rugsėjo 12 d. teikimas Nr. T-2 (2.1)

2019 m. rugsėjo 9 d. teikimas Nr. T-1 (2.1)

REIKALAVIMAI (2019 metai Utenos apskr.)

2019 m. spalio 31 d. reikalavimas Nr. 10-29

2019 m. spalio 30 d. reikalavimas Nr. 10-28

2019 m. spalio 4 d. reikalavimas Nr. 10-24

2019 m. spalio 4 d. reikalavimas Nr. 10-23

2019 m. rugsėjo 27 d. reikalavimas Nr. 10-21

2019 m. rugsėjo 27 d. reikalavimas Nr. 10-20

2019 m. rugsėjo 27 d. reikalavimas Nr. 10-19

TEIKIMAI (2019 metai Utenos apksr.)

2019 m. lapkričio 7 d. teikimas Nr. 10-32

2019 m. lapkričio 7 d. teikimas Nr. 10-31

2019 m. spalio 11 d. teikimas Nr. 10-26

2019 m. spalio 11 d. teikimas Nr. 10-25

2019 m. rugsėjo 30 d. teikimas Nr. 10-22

2023 metai

2023-01-16 reikalavimas Nr. TR4-1(5.4E) Pagėgių savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punkto, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalies 2 punkto įgyvendinimo ir dėl šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 03-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“, 60.2 papunkčio vykdymo"


2022 metai


2022-11-24 reikalavimas Nr. TR4-22(5.4E) Neringos savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 24 straipsnio 1 dalies nuostatų įgyvendinimo"

2022-11-24 reikalavimas Nr. TR4-21(5.4E) Neringos savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 13 straipsnio 1 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2022-11-15 reikalavimas Nr. TR4-20(5.4E) Skuodo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo 8 straipsnio 3 dalies nuostatų įgyvendinimo"

2022-11-15 reikalavimas Nr. TR4-19(5.4E) Neringos savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo 8 straipsnio 3 dalies nuostatų įgyvendinimo"

2022-10-13 teikimas Nr. TR4-18(5.4E) Pagėgių savivaldybės tarybai "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-186 „Dėl Pagėgių savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“"

2022-10-13 teikimas Nr. TR4-17(5.4E) Skuodo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T9-118 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“"

2022-10-13 teikimas Nr. TR4-16(5.4E) Neringos savivaldybės tarybai "Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-109 „Dėl Neringos savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“

2022-09-22 teikimas Nr. TR4-15(5.4E) Šilutės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-697 "Dėl Šilutės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo"" 

2022-09-22 teikimas Nr. TR4-14(5.4E) Tauragės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 1-84 "Dėl Tauragės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo""

2022-06-22 teikimas Nr. TR4-13(5.4E) Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018-07-26 sprendimo Nr. T2-168 "Dėl architektūrinių konkursų organizavimo" pakeitimo"

2022-06-14 teikimas Nr. TR4-12(5.4E) Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017-07-27 sprendimo Nr. T2-185 "Dėl Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

2022-05-10 teikimas Nr. TR4-11(5.4E) Pagėgių savivaldybės tarybai "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T-55 ,,Dėl Virginijaus Komskio atleidimo iš Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų“ 3 punkto panaikinimo"

2022-04-07 teikimas Nr.TR4-10(5.4E) Tauragės rajono savivaldybės tarybai "Dėl priėmimo į Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. 1-47, pakeitimo"

2022-03-22 teikimas Nr. TR4-9(5.4E) Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. DĮV-1080 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“"

2022-03-22 teikimas Nr. TR4-8(5.4E) Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. O1-1235 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Jurbarko rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“"

2022-03-14 reikalavimas Nr. TR4-7(5.4E) Šilalės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio 6 dalies, 14 straipsnio 3 dalies ir 16 straipsnio 2 dalies 7 punkto įgyvendinimo"

2022-03-14 reikalavimas Nr. TR4-6(5.4E) Šilalės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 punkto ir 16 straipsnio 2 dalies 7 punkto įgyvendinimo"

2022-02-28 reikalavimas Nr. TR4-5(5.4E) Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl atstovavimo savivaldybei viešosiose įstaigose taisyklių patvirtinimo"

2022-01-12 reikalavimas Nr. TR4-4(5.4E) Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 1 punktu, 9.1 ir 9.4 papunkčių įgyvendinimo"

2022-01-11 reikalavimas Nr. TR4-3(5.4E) Neringos savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 1 punktu, 9.1 ir 9.4 papunkčių įgyvendinimo"

2022-01-11 reikalavimas Nr. TR4-2(5.4E) Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 1 punktu, 9.1 papunkčio įgyvendinimo"

2022-01-11 reikalavimas Nr. TR4-1(5.4E) Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 1 punktu, 9.4 papunkčio įgyvendinimo


TEIKIMAI IR REIKALAVIMAI (2021 metai) 

2021-12-29 teikimas Nr. TR4-83(5.4E) Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai "Dėl želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021-11-25 sprendimu Nr. T2-255, pakeitimo"

2021-12-29 teikimas Nr. TR4-82(5.4E) Pagėgių savivaldybės tarybai "Dėl Pagėgių savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Pagėgių savivaldybės tarybos 2020-05-28 sprendimo Nr. T-84 1 punktu, pakeitimo"

2021-12-29 teikimas Nr. TR4-81(5.4E) Tauragės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Tauragės rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017-05-17 sprendimo Nr. 1-180 1 punktu, pakeitimo"

2021-12-29 teikimas Nr. TR4-80(5.4E) Kretingos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019-09-26 sprendimo Nr. T2-284 1 punktu, pakeitimo"

2021-12-15 teikimas Nr. TR4-79(5.4E) Šilalės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019-11-29 sprendimo Nr. T1- 262 “Dėl Šilalės rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo" 

2021-12-15 teikimas Nr. TR4-78(5.4E) Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai  "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020-02-27 sprendimo Nr. T2-38 1 punktu, pakeitimo"

2021-12-15 teikimas Nr. TR4-77(5.4E) Palangos miesto savivaldybės tarybai "Dėl Palangos miesto savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešojo konkurso būdu ir be konkurso organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019-12-19 sprendimo Nr. T2-246 1.1 papunkčiu, pakeitimo"

2021-12-15 teikimas Nr. TR4-76(5.4E) Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021-05-27 sprendimo Nr. T11-163 1 punktu, pakeitimo"

2021-12-15 teikimas Nr. TR4-75(5.4E) Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020-04-09 sprendimo Nr. T2-54 1 punktu, pakeitimo"

2021-12-08 reikalavimas Nr. TR4-74(5.4E) Pagėgių savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punkto, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalies 2 punkto įgyvendinimo ir dėl šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“, 24.2 papunkčio vykdymo"

2021-10-08 reikalavimas Nr. TR4-73(5.4E) Tauragės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 6 punkto nuostatų įgyvendinimo"

2021-10-08 reikalavimas Nr. TR4-72(5.4E) Skuodo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 6 punkto nuostatų įgyvendinimo"

2021-08-11 teikimas Nr. TR4-71(5.4E) Šilalės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-27 "Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo"

2021-07-19 reikalavimas Nr. TR4-70(5.4E) Kretingos rajono savivaldybės tarybai " Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-08-26 įsakymo Nr. D1-491 nuostatų vykdymo"

2021-07-19 reikalavimas Nr. TR4-69(5.4E) Palangos miesto savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-08-26 įsakymo Nr. D1-491 nuostatų vykdymo" -

2021-07-19 reikalavimas Nr. TR4-68(5.4E) Tauragės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-08-26 įsakymo Nr. D1-491 nuostatų vykdymo" 

2021-07-16 teikimas Nr. TR4-67(5.4E) Jurbarko rajono savivaldybės tarybai "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimo Nr. T2-338" Dėl Jurbarkos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos", pakeitimo" 

2021-07-16 teikimas Nr. TR4-66(5.4E) Tauragės rajono savivaldybės tarybai " Dėl Tauragės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017-05-17 sprendimu Nr. 1-179, pakeitimo" 

2021-07-16 teikimas Nr. TR4-65(5.4E) Tauragės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Tauragės rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai naudotis tvarkos aprašo, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019-09-18 sprendimu Nr. 1-315, pakeitimo" 

2021-07-16 teikimas Nr. TR4-64(5.4E) Neringos savivaldybės tarybai "Dėl Neringos savivaldybės administracijos struktūros, patvirtintos Neringos savivaldybės tarybos 2021-03-25 sprendimu Nr. T1-56 2 punktu, pakeitimo" 

2021-06-11 reikalavimas Nr. TR4-63(5.4E) Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui " Dėl Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 2 punkto įgyvendinimo ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-636, 12, 14, 15, 18 ir 31 punkto" 

2021-06-11 reikalavimas Nr. TR4-62(5.4E) Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 2 punkto įgyvendinimo ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-636, 12, 14, 15, 18 ir 31 punkto" 

2021-06-07 reikalavimas Nr. TR4-61(5.4E) Jurbarko rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 2 punkto įgyvendinimo" 

2021-06-02 teikimas Nr. TR4-59(5.4E) Jurbarko rajono savivaldybės tarybai "Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės įstatų, patvirtintų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimu Nr. T2-162, pakeitimo" 

2021-06-02 teikimas Nr. TR4-58(5.4E) Jurbarko rajono savivaldybės tarybai "Dėl viešosios įstaigos Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų, patvirtintų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015-12-17 sprendimu Nr. T2-346, pakeitimo" 

2021-06-02 teikimas Nr. TR4-57(5.4E) Jurbarko rajono savivaldybės tarybai "Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų, patvirtintų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimu Nr. T2-166, pakeitimo" 

2021-06-02 teikimas Nr. TR4-56(5.4E) Jurbarko rajono savivaldybės tarybai "Dėl viešosios įstaigos Seredžiaus ambulatorijos įstatų, patvirtintų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015-11-26 sprendimu Nr. T2-309, pakeitimo" 

2021-06-02 teikimas Nr. TR4-55(5.4E) Jurbarko rajono savivaldybės tarybai "Dėl viešosios įstaigos Šimkaičių ambulatorijos įstatų, patvirtintų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015-11-26 sprendimu Nr. T2-310, pakeitimo" 

2021-05-31 teikimas Nr. TR4-53(5.4E) Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos aprašo pakeitimo" 

2021-05-13 teikimas Nr. TR4-52(5.4E) Jurbarko rajono savivaldybės tarybai "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimo Nr. T2-26 "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" 

2021-05-13 teikimas Nr. TR4-51(5.4E) Tauragės rajono savivaldybės tarybai " Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019-06-05 sprendimo Nr. 1-198 "Dėl Tauragės rajono savivaldybės etikos komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" 

2021-05-13 teikimas Nr. TR4-50(5.4E) Neringos savivaldybės tarybai "Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2019-10-31 sprendimo Nr. T1-162 "Dėl Neringos savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" 

2021-05-13 teikimas Nr. TR4-49(5.4E) Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016-03-31 sprendimo Nr. T2-91 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" 

2021-05-12 teikimas Nr. TR4-48(5.4E) Jurbarko rajono savivaldybės tarybai "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimo Nr. T2-219 "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" 

2021-05-12 teikimas Nr. TR4-47(5.4E) Tauragės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019-06-05 sprendimo Nr. 1-197 "Dėl Tauragės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" 

2021-05-12 teikimas Nr. TR4-46(5.4E) Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-07-31 sprendimo Nr. T2-209 "Dėl antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo"

2021-05-11 teikimas Nr. TR4-45(5.4E) Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokejimo sistemos aprašo pakeitimo" 

2021-05-11 teikimas Nr. TR4-44(5.4E) Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos pakeitimo" 

2021-05-11 teikimas Nr. TR4-43(5.4E) Jurbarko rajono savivaldybės tarybai "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimu Nr. T2-73 patvirtintos Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos pakeitimo"

2021-05-11 teikimas Nr. TR4-42(5.4E) Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorei "Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-06-18 įsakymo Nr. 5-648 "Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" 

2021-05-11 teikimas Nr. TR4-41(5.4E) Tauragės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017-04-10 sprendimu Nr. 1-94 patvirtintos Tauragės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo) vadovų darbo apmokėjimo sistemos pakeitimo" 

2021-05-07 teikimas Nr. TR4-40(5.4E) Tauragės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2013-03-27 sprendimu Nr. 1-637 patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-05-07 teikimas Nr. TR4-39 (5.4E) Palangos miesto savivaldybės tarybai " Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013-06-06 sprendimu Nr. T2-147 patvirtinto Palangos miesto savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo pakeitimo"

2021-05-07 teikimas Nr. TR4-38(5.4E) Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017-02-23  sprendimu Nr. T11-60 patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo pakeitimo"

2021-05-07 teikimas Nr. TR4-37(5.4E) Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013-01-31 sprendimu Nr. T2-4 patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-05-07 teikimas Nr. TR4-36(5.4E) Skuodo radjono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl viešosios įstaigos Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų, patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-10-02 įsakymu Nr. A1-710, pakeitimo" 

2021-05-05 teikimas Nr. TR4-35(5.4E) Palangos miesto savivaldybės tarybai "Dėl viešosios įstaigos Palangos asmens sveikatos pirežiūros centro įstatų, patvirtintų Palangos miesto savivaldybės tarybos 2010-09-30 sprendimu Nr. T2-275, pakeitimo" 

2021-05-05 teikimas Nr. TR4-34(5.4E) Kretingos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų, patvirtintų Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016-02-25 sprendimu Nr. T2-58, pakeitimo" 

2021-05-05 teikimas Nr. TR4-33(5.4E) Kretingos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų, patvirtintų Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016-02-25 sprendimu Nr. T2-59, pakeitimo" 

2021-05-05 teikimas Nr. TR4-32(5.4E) Kretingos rajono savivaldybės tarybai " Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro įstatų, patvirtintų Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015-12-17 sprendimu Nr. T2-323, pakeitimo" 

2021-05-04 teikimas Nr. TR4-31(5.4E) Skuodo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Skuodo rajono savivaldybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, tvarkos aprašo, patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020-02-27 sprendimu Nr. T9-47, pakeitimo" 

2021-05-04 teikimas Nr. TR4-30(5.4E) Skuodo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Skuodo rajono savivaldybės turto, perduodamo valdyti ir naudoti pagal panaudos sutartis, tvarkos aprašo, patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020-02-27 sprendimu Nr. T9-48, pakeitimo" 

2021-05-04 teikimas Nr. TR4-29(5.4E) Skuodo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Skuodo rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020-02-27 sprendimu Nr. T9-44, pakeitimo" 

2021-05-03 teikimas Nr. TR4-28(5.4E) Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019-11-28 sprendimu Nr. T11-374, pakeitimo" 

2021-05-03 reikalavimas Nr. TR4-27(5.4E) Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai " Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 3 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-04-14 reikalavimas Nr. TR4-26(5.4E) Skuodo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 2 punkto įgyvendinimo" 

2021-03-25 teikimas Nr. TR4-25(5.4E) Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai " Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016-06-23 sprendimu Nr. T2-184, pakeitimo" 

2021-03-10 teikimas Nr. TR4-24(5.4E) Kretingos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-03-26 sprendimu Nr. T2-77, pakeitimo" 

2021-03-10 reikalavimas Nr. TR4-23(5.4E) Šilutės rajono savivaldybės tarybai "Dėl laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020-05-25 įsakymu Nr. A1-444, vykdymo"

2021-03-10 reikalavimas Nr. TR4-22(5.4E) Kretingos rajono savivaldybės tarybai "Dėl laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020-05-25 įsakymu Nr. A1-444, vykdymo" 

2021-03-10 teikimas Nr. TR4-21(5.4E) Neringos savivaldybės tarybai "Dėl Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Neringos savivaldybės tarybos 2020-08-27 sprendimo Nr. T1-115 1 punktu, pakeitimo" 

2021-03-10 teikimas Nr. TR4-20(5.4E) Palangos miesto savivaldybės tarybai "Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020-11-04 sprendimo Nr. T2-217 1 punktu, pakeitimo" 

2021-03-10 teikimas Nr. TR4-19(5.4E) Palangos miesto savivaldybės tarybai "Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatų, patvirtintų Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015-05-31 sprendimu Nr. T2-162, pakeitimo" 

2021-03-10 teikimas Nr. TR4-18(5.4E) Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai "Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos rajone nuostatų, patvirtintų Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimu Nr. T11-207, pakeitimo" 

2021-03-10 teikimas Nr. TR4-17(5.4E) Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai "Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste nuostatų, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-12-22 sprendimu Nr. T2-356, pakeitimo" 

2021-03-09 teikimas Nr. TR4-16(5.4E) Skuodo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021-01-28 sprendimu Nr. T9-13 "Dėl Skuodo rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-03-09 teikimas Nr. TR4-15(5.4E) Skuodo rajono savivaldybės tarybai "Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų, patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015-09-24 sprendimu Nr. T9-180, pakeitimo" 

2021-03-09 teikimas Nr. TR4-14(5.4E) Palangos miesto savivaldybės tarybai "Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Palangos miesto savivaldybbei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose iįdavimą nustatymo nuostatų, patvirtintų Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011-03-31 sprendimu Nr. T2-48, pakeitimo" 

2021-03-09 teikimas Nr. TR4-13(5.5E) Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2000-12-21 sprendimo Nr. 229 pakeitimo" 

2021-03-09 teikimas Nr. TR4-12(5.4E) Šilutės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, patvirtintų Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-12-19 sprendimu Nr. T1-207, pakeitimo" 

2021-03-09 teikimas Nr. TR4-11(5.4E) Kretingos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, patvirtintų Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-12-18 sprendimu Nr. T2-378, pakeitimo" 

2021-03-08 reikalavimas Nr. TR4-10(5.4E) Pagėgių savivaldybės tarybai "Dėl kapinių sąrašų sudarymo reikalavimų ir skelbimo savivaldybių interneto svetainėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-11-19 nutarimu Nr. 1207 "Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo", 6 punkto vykdymo" 

2021-03-08 teikimas Nr. TR4-9(5.4E) Šilutės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-10-29 sprendimo Nr. T1-118 1 punktu, pakeitimo" 

2021-03-04 reikalavimas Nr. TR4-8(5.4E) Šilutės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-03-04 reikalavimas Nr. TR4-7(5.4E) Skuodo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-03-04 reikalavimas Nr. TR5-6(5.4E) Palangos miesto savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-03-04 reikalavimas Nr. TR4-5(5.4E) Kretingos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-03-04 reikalavimas Nr. TR4-4(5.4E) Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2021-01-11 teikimas Nr. TR4-3(5.4E) Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-01-05 įsakymo Nr. DĮV-3 "Dėl prastovos skelbimo Šilalės rajono savivaldybės uždarosiose akcinėse bendrovėse""

2021-01-11 teikimas Nr. TR4-2 (5.4E)  Šilalės rajono savivaldybės merui "Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2021-01-05 potvarkio Nr. T3-2 "Dėl prastovos skelbimo Šilalės savivaldybės biudžetinėse įstaigose""

2021-01-06 teikimas Nr. TR4-1 (5.4E) Skuodo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Skuodo rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020-02-27 sprendimo Nr. T9-45 1 punktu, pakeitimo" 


2020 metai


2020 m. gruodžio 7 d. teikimas Nr. TR4-54 Šilutės rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. gruodžio 7 d. reikalavimas Nr. TR4-53 Šilutės rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. gruodžio 7 d. teikimas Nr. TR4-52 Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui 

2020 m. gruodžio 7 d. teikimas Nr. TR4-51 Kretingos rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. gruodžio 7 d. teikimas Nr. TR4-50 Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. gruodžio 7 d. reikalavimas Nr. TR4-49 Kretingos rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. gruodžio 2 d. teikimas Nr. TR4-48 Pagėgių savivaldybės tarybai

2020 m. gruodžio 2 d. teikimas Nr. TR4-47 Pagėgių savivaldybės tarybai

2020 m. lapkričio 27 d. teikimas Nr. TR4-46 Šilalės rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. lapkričio 27 d. teikimas Nr. TR4-45 Jurbarko rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. lapkričio 19 d. teikimas Nr. TR4-44 Tauragės rajono savivaldybės tarybai

2020 m. spalio 21 d. reikalavimas Nr. TR4-43 Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. spalio 21 d. reikalavimas Nr. TR4-42 Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. spalio 21 d. reikalavimas Nr. TR4-41 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. spalio 12 d. teikimas Nr. TR4-40 Palangos miesto savivaldybės tarybai

2020 m. rugpjūčio 13 d. teikimas Nr. TR4-39 Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugpjūčio 13 d. teikimas Nr. TR4-38 Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugpjūčio 13 d. teikimas Nr. TR4-37 Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugpjūčio 13 d. reikalavimas Nr. TR4-36 Jurbarko savivaldybės tarybai

2020 m. rugpjūčio 13 d. reikalavimas Nr. TR4-35 Tauragės rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. rugpjūčio 13 d. reikalavimas Nr. TR4-34 Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. liepos 30 d. reikalavimas Nr. TR4-33 Palangos miesto savivaldybės tarybai

2020 m. liepos 30 d. teikimas Nr. TR4-32 Palangos miesto savivaldybės tarybai

2020 m. liepos 20 d. reikalavimas Nr. TR4-31 Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. liepos 20 d. reikalavimas Nr. TR4-30 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. liepos 20 d. teikimas Nr. TR4-29 Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. liepos 20 d. teikimas Nr. TR4-28 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. liepos 10 d. teikimas Nr. TR4-27 Šilutės rajono savivaldybės tarybai

2020 m. liepos 10 d. teikimas Nr. TR4-26 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai

2020 m. balandžio 21 d. teikimas Nr. TR4-25 Jurbarko rajono savivaldybės tarybai

2020 m. balandžio 10 d. teikimas Nr. TR4-24 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. vasario 7 d. teikimas Nr. TR4-23 Skuodo rajono savivaldybės tarybai

2020 m. sausio 10 d. teikimas Nr. TR4-22 Pagėgių savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 10 d. teikimas Nr. TR4-21 Šilalės rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 10 d. teikimas Nr. TR4-20 Jurbarko rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-19 Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui 

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-18 Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-17 Neringos savivaldybės administracijos direktoriui 

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-16 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui 

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-15 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui 

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-14 Palangos miesto savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-13 Skuodo rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-12 Skuodo rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-11 Skuodo rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 9 teikimas Nr. TR4-10 Neringos savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-9 Palangos miesto savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 9 teikimas Nr. TR4-8 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-7 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-6 Šilutės rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-5 Skuodo rajono savivaldybės tarybai

2020 m. sausio 9 teikimas Nr. TR4-4 Neringos savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 9 teikimas Nr. TR4-3 Kretingos rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 9 teikimas Nr. TR4-2 Palangos miesto savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 9 d. teikimas Nr. TR4-1 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai


REIKALAVIMAI (2019 metai Klaipėdos apskr.)

2019 m. rugpjūčio 30 d. reikalavimas Nr. (5.1)-TR-3

2019 m. rugpjūčio 29 d. reikalavimas Nr. (5.1)-TR-2

2019 m. liepos 5 d. reikalavimas Nr. (5.1)-TR-1

REIKALAVIMAI (2019 metai Tauragės apskr.)

2019 m. lapkričio 13 d. reikalavimas Nr. 6-6

2019 m. spalio 22 d. reikalavimas Nr. 6-4

2019 m. spalio 22 d. reikalavimas Nr. 6-3

TEIKIMAI (2019 metai Tauragės apskr.) 

2019 m. lapkričio 4 d. teikimas Nr. 6-5

2019 m. spalio 15 d. teikimas Nr. 6-2

2019 m. liepos 17 d. teikimas Nr. 6-1

2022 metai


2022-12-30 teikimas Nr. TR5-46(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2003-06-26 sprendimo nr.t-754 „Dėl Šiaulių miesto tvarkos ir švaros taisyklių“ pakeitimo"

2022-11-23 reikalavimas Nr. TR5-45(5.5E) Kelmės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo 8 straipsnio 3 dalies nuostatų įgyvendinimo"

2022-11-23 reikalavimas Nr. TR5-44(5.5E) Telšių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo 8 straipsnio 3 dalies nuostatų įgyvendinimo" 

2022-11-23 reikalavimas Nr. TR5-43(5.5E) Rietavo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo 8 straipsnio 3 dalies nuostatų įgyvendinimo"

2022-10-21 reikalavimas Nr. TR5-42(5.5E) Rietavo savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo tinkamo įgyvendinimo ir už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens pareigybės tvirtinimo"

2022-10-21 reikalavimas Nr. TR5-41(5.5E) Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorei "Dėl Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo tinkamo įgyvendinimo ir už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens pareigybės tvirtinimo"

2022-10-21 reikalavimas Nr. TR5-40(5.5.E) Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo tinkamo įgyvendinimo ir už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens pareigybės tvirtinimo"

2022-10-14 reikalavimas Nr. TR5-39(5.5E) Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 24 straipsnio 1 dalies įgyvendinimo, paskiriant už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingą asmenį"

2022-10-14 teikimas Nr. TR5-38(5.5E) Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl tinkamo Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo įgyvendinimo ir Akmenės rajono savivaldybės administracijos teisės ir personalo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo pakeitimo"

2022-10-14 teikimas Nr. TR5-37(5.5E) Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl tinkamo Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo įgyvendinimo ir juridinio bei viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo pakeitimo"

2022-10-06 teikimas Nr. TR5-36(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022-04-07 sprendimo nr.t-122 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-75 „Dėl Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“

2022-06-07 teikimas Nr. TR5-35(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-288, pakeitimo"

2022-05-26 teikimas Nr. TR5-34(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-96 "Dėl Šiaulių suaugusiųjų mokyklos ir Šiaulių "Saulėtekio" gimnazijos reorganizavimo patvirtinimo""

2022-05-09 teikimas Nr. TR5-33(5.5E) Pakruojo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-118 „Dėl priėmimo laiko į bendrojo ugdymo mokyklas, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus klasėse pagal vykdomas programas, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus grupėse 2022-2023 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo"

2022-04-26 reikalavimas Nr. TR5-32(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkto įgyvendinimo"

2022-04-25 teikimas Nr. TR5-31(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-161 „Dėl Plungės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“"

2022-04-25 teikimas Nr. TR5-30(5.5E) Mažeikių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T1-204 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“"

2022-04-25 teikimas Nr. TR5-29(5.5E) Mažeikių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. t1-311 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos aprašo `patvirtinimo“"

2022-04-25 teikimas Nr. TR5-28(5.5E) Pakruojo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-284 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos patvirtinimo“

2022-04-22 reikalavimas Nr. TR5-27(5.5E) Kelmės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktų, 13 straipsnio 9 dalies ir 25 straipsnio 4 dalies nuostatų įgyvendinimo"

2022-04-22 teikimas Nr. TR5-26(5.5E) Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. A-586 panaikinimo"

2022-04-21 teikimas Nr. TR5-25(5.5E) Kelmės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-240 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo“"

2022-04-21 teikimas Nr. TR5-24(5.5.E) Joniškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-46 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“"

2022-04-21 teikimas Nr. TR5-23(5.5E) Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. A-488 ir 2020 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A-505 panaikinimo"

2022-04-21 reikalavimas Nr. TR5-22(5.5E) Joniškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktų, 13 straipsnio 9 dalies ir 25 straipsnio 4 dalies nuostatų įgyvendinimo"

2022-04-21 teikimas Nr. TR5-21(5.5E) Joniškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-183 „Dėl želdynų ir želdinių apsaugos joniškio rajone taisyklių patvirtinimo“"

2022-04-21 reikalavimas Nr. TR5-20(5.5E) Telšių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 13 straipsnio 9 dalies nuostatų įgyvendinimo"

2022-04-21 teikimas Nr. TR5-19(5.5E) Akmenės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. T-183 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos patvirtinimo“"

2022-04-19 teikimas Nr. TR5-18(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. Lapkričio 22 d. Sprendimo Nr. T-406 „Dėl Šiaulių miesto žvyruotų gatvių įrengimo individualių gyvenamųjų namų kvartaluose, kai 50 procentų darbų vertės sumoka gyventojai, tvarkos aprašo patvirtinimo“"

2022-04-15 teikimas Nr. TR5-17(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų priedo pakeitimo"

2022-04-14 reikalavimas Nr. TR5-16(5.5E) Mažeikių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T1-13 „Dėl specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios Mažeikių rajono savivaldybei, apskaičiavimo. paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo “ pakeitimo"

2022-04-07 teikimas Nr. TR5-15(5.5E) Kelmės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T-116 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“"

2022-04-07 teikimas Nr. TR5-14(5.5E) Akmenės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-103 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo"

2022-04-07 teikimas Nr. TR5-13(5.5E) Pakruojo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-98 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo"

2022-04-07 teikimas Nr. TR5-12(5.5E) Kelmės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-384 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo"

2022-03-14 teikimas Nr. TR5-11(5.5E) Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. A1-1651"

2022-03-09 Nr. teikimas TR5-10(5.5E) Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. A1-207"

2022-03-09 teikimas Nr. TR5-9(5.5E) Rietavo savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. AV-123"

2022-02-23 reikalavimas Nr. TR5-8(5.5E) Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 6 dalies, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. A1-622 „Dėl socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo 4 ir 22 punktų įgyvendinimo"

2022-02-23 teikimas Nr. TR5-7(5.5E) Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A-1213(8.2)"

2022-02-22 teikimas Nr. TR5-6(5.5E) Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. A-1108"

2022-02-22 teikimas Nr. TR5-5(5.5E) Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. AV-80"

2022-01-20 teikimas Nr. TR5-4(5.5E) Joniškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-222"

2022-01-07 teikimas Nr. TR5-3(5.5 E) Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. A-1950"

2022-01-03 reikalavimas Nr. TR5-2(5.5E) Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971 patvirtinto statybos techninio reglamento str 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ 104.1 papunkčio įgyvendinimo"

2022-01-03 reikalavimas Nr. TR5-1(5.5E) Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971 patvirtinto statybos techninio reglamento str 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ 104.1. ir 104.2. papunkčių įgyvendinimo"


2021 metai


2021-12-03 teikimas Nr. TR5-84(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 6 d. sprendimo Nr. T-265"

2021-11-26 reikalavimas Nr. TR5-83(5.5E) Telšių apskrities savivaldybių administracijų direktoriams "Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. Nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo 9.1 papunkčio ir 26 punkto įgyvendinimo" 

2021-11-26 reikalavimas Nr. TR5-82(5.5E) Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. Nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo 9.1 ir 9.4 papunkčių įgyvendinimo"

2021-11-26 reikalavimas Nr. TR5-81(5.5E) Rietavo rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. Nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo 9.4 papunkčio įgyvendinimo"

2021-11-26 reikalavimas Nr. TR5-80(5.5E) Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. Nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo 9.4 papunkčio įgyvendinimo"

2021-11-26 reikalavimas Nr. TR5-79(5.5E) Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. Nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo 9.4 papunkčio įgyvendinimo"

2021-11-08 reikalavimas Nr. TR5-78(5.5E) Šiaulių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 2, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 straipsnių ir dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 34-1, 35-1 straipsniais ir priedu įstatymo įgyvendinimo"

2021-10-15 teikimas Nr. TR5-77(5.5E) Telšių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T1-368"

2021-10-14 teikimas Nr. TR5-76(5.5E) Kelmės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018-10-25 sprendimo Nr. T-311 1.2. punktu patvirtinto vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Kelmės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo pakeitimo"

2021-10-14 teikimas Nr. TR5-75(5.5E) Mažeikių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-182"

2021-10-04 reikalavimas Nr. TR5-74(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 6 punkto nuostatų įgyvendinimo"

2021-09-14 teikimas Nr. TR5-73(5.5E) Šiaulių rajono savivalybės tarybai "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatų keitimo"

2021-08-31 teikimas Nr. TR5-72(5.5E) Radviliškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T-116"

2021-08-26 teikimas Nr. TR5-71(5.5E) Radviliškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-893"

2021-08-24 reikalavimas Nr. TR5-70(5.5E) Akmenės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 6 dalies, 24 straipsnio 3 dalies ir 28 straipsnio 2 dalies nuostatų įgyvendinimo"

2021-08-23 teikimas Nr. TR5-69(5.5E) Akmenės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-262"

2021-08-18 teikimas Nr. TR5-68(5.5E) Pakruojo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-297"

2021-08-17 teikimas Nr. TR5-67(5.5E) Joniškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-264"

2021-08-17 teikimas Nr. TR5-66(5.5E) Plungės rajono savivaldybės merui "Dėl 2021-08-12 Plungės rajono savivaldybės mero potvarkio Nr. PP-47 panaikinimo"

2021-07-26 teikimas Nr. TR5-65(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl 2021-02-04 sprendimo Nr. T-19 panaikinimo" 

2021-07-22 teikimas Nr. TR5-62(5.5E) Šiaulių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų pakeitimo" 

2021-07-22 teikimas Nr. TR5-61(5.5E) Šiaulių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų pakeitimo" 

2021-07-22 teikimas Nr. TR5-60(5.5E) Kelmės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos nuostatų pakeitimo" 

2021-07-22 teikimas Nr. TR5-59(5.5E) Joniškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Joniškio rajono savivaldybės etikos komisijos nuostatų pakeitimo" 

2021-07-22 teikimas Nr. TR5-58(5.5E) Joniškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Joniškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų pakeitimo" 

2021-07-22 teikimas Nr. TR5-57(5.5E) Akmenės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Akmenės rajono savivaldybės etikos komisijos nuostatų pakeitimo" 

2021-07-22 teikimas Nr. TR5-56(5.5E) Akmenės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Akmenės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos veiklos nuostatų pakeitimo" 

2021-06-30 teikimas Nr. TR5-55(5.5E) Mažeikių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Mažeikių rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos  nuostatų pakeitimo" 

2021-06-30 teikimas Nr. TR5-54(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Plungės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų pakeitimo" 

2021-06-30 teikimas Nr. TR5-53(5.5E) Rietavo savivaldybės tarybai "Dėl Rietavo savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų pakeitimo" 

2021-06-30 teikimas Nr. TR5-52(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Plungės rajono savivaldybės etikos komisijos veiklos nuostatų pakeitimo" 

2021-06-30 teikimas Nr. TR5-51(5.5E) Rietavo savivaldybės tarybai "Dėl Rietavo savivaldybės etikos komisijos veiklos nuostatų pakeitimo" 

2021-04-30 teikimas Nr. TR5-50(5.5E) Joniškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento papildymo ir nuostatų pakeitimo" 

2021-04-21 teikimas Nr. TR5-49(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017-12-07 sprendimo Nr. T-424 1 punktu patvirtintų vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo nuostatų pakeitimo" 

2021-04-20 teikimas Nr. TR5-48(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020-06-18 sprendimo Nr. T-274" 

2021-04-19 teikimas Nr. TR5-47(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020-09-24 sprendimu Nr. T1-204 patvirtintų vietinės rinkliavos už leidimų atlikti kasimo darbus Plungės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atveriant ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų pakeitimo" 

2021-04-19 teikimas Nr. TR5-46(5.5E) Mažeikių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2015-11-27 sprendimo Nr. T1-342" 

2021-04-13 teikimas Nr. TR5-45(5.5E) Radviliškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017-06-22 sprendimo Nr. T-595 1.2. punktu patvirtintų Radviliškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo" 

2021-04-01 teikimas Nr. TR5-44(5.5E) Šiaulių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento papildymo ir nuostatų pakeitimo" 

2021-04-01 teikimas Nr. TR5-43(5.5E) Pakruojo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatų pakeitimo"

2021-04-01 teikimas Nr. TR5-42(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento papildymo ir nuostatų pakeitimo" 

2021-04-01 teikimas Nr. TR5-41(5.5E) Radviliškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2010-08-29 sprendimo Nr. T-77"Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose mokėjimo nustatymo tvarkos aprašo pakeitimo" pakeitimo" 

2021-03-29 teikimas Nr. TR5-40(5.5E) Šiaulių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013-12-12 sprendimo Nr. T-307" 

2021-03-29 teikimas Nr. TR5-39(5.5E) Radviliškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2013-05-16 sprendimo Nr. T-527"

2021-03-10 reikalavimas Nr. TR5-38(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 44 punkto įgyvendinimo" 

2021-03-10 reikalavimas Nr. TR5-37(5.5E) Rietavo savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 44 punkto įgyvendinimo" 

2021-03-10 reikalavimas Nr. TR5-36(5.5E) Telšių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 44 punkto įgyvendinimo" 

2021-03-09 reikalavimas Nr. TR5-35(5.5E) Kelmės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 44 punkto įgyvendinimo" 

2021-03-09 teikimas Nr. TR5-34(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021-01-28 sprendimu Nr. T1-20 patvirtintų Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo" 

2021-03-04 reikalavimas Nr. TR5-33(5.5E) Pakruojo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 5 punkto įgyvendinimo" 

2021-03-02 reikalavimas Nr. TR5-32(5.5E) Telšių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 11 straipsnio 6 dalies įgyvendinimo" 

2021-03-02 teikimas Nr. TR5-31(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020-07-02 sprendimo Nr. T-306 1 punktu patvirtinto Šiaulių miesto seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo pakeitimo" 

2021-03-01 teikimas Nr. TR5-30(5.5E) Šiaulių rajono savivaldybės tarybau "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015-07-09 sprendimo Nr. T-161"

2021-02-26 teikimas Nr. TR5-29(5.5E) Telšių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento papildymo ir nuostatų pakeitimo" 

2021-02-26 teikimas Nr. TR5-28(5.5E) Rietavo savivaldybės tarybai " Dėl Rietavo savivaldybės tarybos veiklos reglamento papildymo ir nuostatų pakeitimo" 

2021-02-26 teikimas Nr. TR5-27(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Plungės rajono savivaldybės veiklos reglamento papildymo ir nuostatų pakeitimo" 

2021-02-26 teikimas Nr. TR5-26(5.5E) Mažeikių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento papildymo ir nuostatų pakeitimo" 

2021-02-25 teikimas Nr. TR5-25(5.5E) Radviliškio rajono savivaldybės tarybai " Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019-09-26 sprendimo Nr. T-101"

2021-02-23 teikimas Nr. TR5-24(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017-07-27 sprendimo Nr. T-291" 

2021-02-23 teikimas Nr. TR5-23(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019-07-04 sprendimo Nr. T-288"

2021-02-17 teikimas Nr. TR5-22(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020-12-22 sprendimo Nr. T-480"

2021-01-28 reikalavimas Nr. TR5-21(5.5E) Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 6 dalies, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020-06-30 įsakymo Nr. A1-622 "Dėl socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 1 punktu patvirtinto socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo 4 ir 22 punktų įgyvendinimo" 

2021-01-28 reikalavimas Nr. TR5-20(5.5E) Telšių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 32 straipsnio 7 dalies 4 punkto įgyvendinimo" 

2021-01-27 reikalavimas Nr. TR5-19(5.5E) Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 6 dalies, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020-06-30 įsakymo Nr. A1-622 "Dėl socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 1 punktu patvirtinto socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo 4 ir 22 punktų įgyvendinimo" 

2021-01-27 teikimas Nr. TR5-18(5.5E) Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorei "Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-09-23 įsakymo Nr. AV-649"

2021-01-26 reikalavimas Nr. TR5-17(5.5E) Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 6 dalies, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020-06-30 įsakymo Nr. A1-622 "Dėl socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 1 punktu patvirtinto socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo 4 ir 22 punktų įgyvendinimo" 

2021-01-22 teikimas Nr. TR5-16(5.5E) Rietavo savivaldybės administracijos direktoriui "Dėl Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-01 įsakymo Nr. AV-544"

2021-01-19 teikimas Nr. TR5-15(5.5E) Akmenės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2017-05-31 sprendimo Nr. T-104(E) 1.2. punktu patvirtintų Akmenės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų pakeitimo" 

2021-01-19 teikimas Nr. TR5-14(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019-12-12 sprendimo Nr. T-453 1.2. patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo" 

2021-01-18 teikimas Nr. TR5-13(5.5E) Rietavo savivaldybės tarybai "Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T1-48 2 punktu patvirtintų Rietavo savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo" 

2021-01-15 teikimas Nr. TR5-12(5.5E) Telšių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2017-07-23 sprendimo Nr. T1-41 1.2 punktu patvirtintų Telšių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo"

2021-01-14 teikimas Nr. TR5-11(5.5E) Mažeikių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2020-06-30 sprendimo Nr. T1-177"Dėl Mažeikių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo" 1 punktu patvirtintų Mažeikių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo" 

2021-01-14 reikalavimas Nr. TR5-10(5.5E) Plungės rajono savivaldybės tarybai " Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo" 

2021-01-14 reikalavimas Nr. TR5-9(5.5E) Telšių rajono savivaldybės tarybai " Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo" 

2021-01-14 reikalavimas Nr. TR5-8(5.5E) Mažeikių rajono savivaldybės tarybai " Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo" 

2021-01-14 reikalavimas Nr. TR5-7(5.5E) Šiaulių miesto savivaldybės tarybai " Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo"

2021-01-12 reikalavimas Nr. TR5-6(5.5E) Šiaulių rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo"

2021-01-12 reikalavimas Nr. TR5-5(5.5E) Pakruojo rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo"

2021-01-12 teikimas Nr. TR5-4(5.5E) Telšių rajono savivaldybės tarybai "Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Telšių rajono savivaldybės vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo"

2021-01-12 reikalavimas Nr. TR5-3(5.5E) Joniškio rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo"

2021-01-12 reikalavimas Nr. TR5-2(5.5E) Akmenės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo"

2021-01-12 reikalavimas Nr. TR5-1(5.5E) Kelmės rajono savivaldybės tarybai "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo"


2020 metai


2020 m. lapkričio 18 d. reikalavimas Nr. TR5-56 Rietavo savivaldybės tarybai

2020 m. lapkričio 11 d. reikalavimas Nr. TR5-55 Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. lapkričio 9 d. reikalavimas Nr. TR5-54 Rietavo savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. lapkričio 6 d. reikalavimas Nr. TR5-53 Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. rugpjūčio 28 d. teikimas Nr. TR5-52 Šiaulių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. liepos 21 d. reikalavimas Nr. TR5-51 Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. liepos 1 d. teikimas Nr. TR5-50 Kelmės rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 12 d. reikalavimas Nr. TR5-49 Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. birželio 10 d. teikimas Nr. TR5-48 Joniškio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 5 d. teikimas Nr. TR5-47 Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. birželio 5 d. teikimas Nr. TR5-46 Kelmės rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 4 d. reikalavimas Nr. TR5-45 Plungės rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 3 d. teikimas Nr. TR5-44 Mažeikių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 3 d. teikimas Nr. TR5-43 Rietavo savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 3 d. teikimas Nr. TR5-42 Šiaulių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 2 d. teikimas Nr. TR5-41 Joniškio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 2 d. reikalavimas Nr. TR5-40 Telšių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. birželio 2 d. teikimas Nr. TR5-39 Akmenės rajono savivaldybės tarybai

2020 m. gegužės 26 d. teikimas Nr. TR5-38 Šiaulių miesto savivaldybės tarybai

2020 m. gegužės 14 d. teikimas Nr. TR5-37 Šiaulių miesto savivaldybės tarybai

2020 m. gegužės 14 d. teikimas Nr. TR5-36 Šiaulių miesto savivaldybės tarybai

2020 m. gegužės 8 d. teikimas Nr. TR5-35 Pakruojo rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. balandžio 29 d. teikimas Nr. TR5-34 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. balandžio 23 d. teikimas Nr. TR5-33 Šiaulių miesto savivaldybės tarybai

2020 m balandžio 23 d. teikimas Nr. TR5-32 Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. balandžio 16 d. teikimas Nr. TR5-31 Radviliškio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. balandžio 8 d. teikimas Nr. TR5-30 Šiaulių miesto savivaldybės tarybai

2020 m. kovo 13 d. teikimas Nr. TR5-29 Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. kovo 13 d. teikimas Nr. TR5-28 Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. kovo 13 d. teikimas Nr. TR5-27 Telšių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. kovo 13 d. teikimas Nr. TR5-26 Telšių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. kovo 12 d. teikimas Nr. TR5-25 Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. kovo 12 d. teikimas Nr. TR5-24 Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. kovo 12 d. teikimas Nr. TR5-23 Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. kovo 12 d. teikimas Nr. TR5-22 Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorei 

2020 m. kovo 6 d. teikimas Nr. TR5-21 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. kovo 3 d. teikimas Nr. TR5-20 Telšių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 18 d. teikimas Nr. TR5-19 Šiaulių miesto savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 17 d. teikimas Nr. TR5-18 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui

2020 m. vasario 14 d. teikimas Nr. TR5-17 Radviliškio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 14 d. reikalavimas Nr. TR5-16 Radviliškio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 13 d. reikalavimas Nr. TR5-15 Radviliškio rajono savivaldybės tarybai

2020 m. vasario 13 d. teikimas Nr. TR5-14 Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. vasario 13 d. reikalavimas Nr. TR5-13 Radviliškio rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. vasario 11 d. teikimas Nr. TR5-12 Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorei

2020 m. sausio 31 d. teikimas Nr. TR5-11 Mažeikių rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 31 d. teikimas Nr. TR5-10 Mažeikių rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 14 d. teikimas Nr. TR5-9 Rietavo savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 14 d. teikimas Nr. TR5-8 Plungės rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 14 d. teikimas Nr. TR5-7 Mažeikių rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 14 d. teikimas Nr. TR5-6 Kelmės rajono savivaldybės tarybai

2020 m. sausio 10 d. teikimas Nr. TR5-5 Telšių rajono savivaldybės tarybai 

2020 m. sausio 10 d. teikimas Nr. TR5-4 Šiaulių rajono savivaldybės tarybai

2020 m. sausio 10 d. teikimas Nr. TR5-3 Pakruojo rajono savivaldybės tarybai

2020 m. sausio 10 d. teikimas Nr. TR5-2 Šiaulių miesto savivaldybės tarybai

2020 m. sausio 10 d. teikimas Nr. TR5-1 Radviliškio rajono savivaldybės tarybai


REIKALAVIMAI (2019 metai Šiaulių apskr.) 

2019 m. lapkričio 27 d. reikalavimas Nr. 4-6

2019 m. lapkričio 26 d. reikalavimas Nr. 4-5

2019 m. lapkričio 13 d. reikalavimas Nr. 4-4

2019 m. spalio 31 d. reikalavimas Nr. 4-3

2019 m. liepos 26 d. reikalavimas Nr. 4-2

2019 m. liepos 26 d. reikalavimas Nr. 4-1

TEIKIMAI (2019 metai Šiaulių apskr.) 

2019 m. gruodžio 5 d. teikimas Nr. 3-11

2019 m. gruodžio 3 d. teikimas Nr. 3-10

2019 m. lapkričio 28 d. teikimas Nr. 3-9

2019 m. lapkričio 27 d. teikimas Nr. 3-8

2019 m. spalio 31 d. teikimas Nr. 3-7

2019 m. rugsėjo 30 d. teikimas Nr. 3-6

2019 m. liepos 19 d. teikimas Nr. 3-5

2019 m. liepos 19 d. teikimas Nr. 3-4

2019 m. liepos 19 d. teikimas Nr. 3-3

2019 m. liepos 19 d. teikimas Nr. 3-2

2019 m. liepos 11 d. teikimas Nr. 3-1

TEIKIMAI IR REIKALAVIMAI ( 2019 metai Telšių apskr.)

2019 m. rugpjūčio 14 d. teikimas Nr. V-1

2019 m. liepos 19 d. reikalavimas Nr. V1-1

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-30