Vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą Ukmergės rajono savivaldybėje iš dalies prieštarauja įstatymams

Data

2020 04 23

Įvertinimas
1
Teismas.jpg

          Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. balandžio 21 d. sprendimu patenkino Vyriausybės atstovo Vilniaus ir Alytaus apskrityse pareiškimą ir pripažino, kad Ukmergės rajono savivaldybės tarybos patvirtinti Ukmergės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai, ta apimtimi, kuria kintamoji rinkliavos dedamoji nustatoma pagal gyventojų skaičių, nekilnojamojo turto plotą, nekilnojamojo turto objektų skaičių bei atliekų surinkimo normą gyventojui, neatsižvelgiant į tai, ar ji taikoma nekilnojamojo turto objektams, kurių savininkai naudojasi kolektyviniais konteineriais, ar tiems, kurie naudojasi individualiais konteineriais (t. y., kai kintamoji rinkliavos dedamoji nekilnojamojo turto objektams, kurių savininkai naudojasi individualiais konteineriais, nustatoma ne pagal faktiškai sukauptų atliekų kiekį), prieštarauja Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme numatytiems proporcingumo bei „teršėjas moka“ principams bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 patvirtintų Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių nuostatoms.

          Šis Teismo sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

          Su Teismo sprendimu galite susipažinti čia.