Daliai nekilnojamojo turto maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas nustatytas pažeidžiant įstatymus

Data

2020 05 05

Įvertinimas
0
Teismo pav..jpg

          Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paliko nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo pripažinta, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018-05-09 sprendimu Nr. 1-1526 patvirtinto Nekilnojamojo turto, kuriam taikomas 3 procentų nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 3.1 papunktyje nustatyti atvejai, kada taikomas 3 procentų nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, prieštarauja teisėkūros aiškumo ir sistemiškumo principams, teisėtumo principui ir apmokestinimo aiškumo principui.

 Teismas konstatavo, kad Apraše yra praplečiamas nekilnojamojo turto, kuriam taikomas 3 proc. dydžio nekilnojamojo mokesčio tarifas, objektų sąrašas, nustatytas Sprendimo 1.3 papunktyje. Šiuose savivaldybės teisės aktuose sukurtas didelis neaiškumas, tai reikšmingai įtakoja asmenų teises ir dėl to yra pagrindas konstatuoti, kad ginčo normos prieštarauja įstatymams.

          Teismai pabrėžė, kad teisėkūros aiškumo ir sistemiškumo principai įpareigoja atsakovę nustatyti tokį teisinį reglamentavimą, pagal kurį nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymas ir su juo susijęs teisinis reglamentavimas būtų išdėstytas glaustai, suprantamai, tiksliai. Sprendimuose negali būti dviprasmybių, turi būti užtikrinami teisės sistemos nuoseklumas ir vidinė darna, teisės aktuose neturi būti nuostatų, vienu metu skirtingai reguliuojančių tuos pačius visuomeninius santykius.

          Su Teismo sprendimu galite susipažinti  čia.