Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnyje numatyta, kad valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos srityse, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, gali būti atliekama korupcijos rizikos analizė. Specialiųjų tyrimų tarnyba korupcijos rizikos analizės Vyriausybės atstovų įstaigoje neatliko.

Korupcijos rizikos analizę Vyriausybės nustatyta tvarka atlieka Specialiųjų tyrimų tarnyba, kuri nustatydama korupcijos rizikos analizės atlikimo būtinumą valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos srityse, įvertina, ar valstybės ar savivaldybės įstaigos veikla atitinka vieną arba kelis iš šių kriterijų:

1) yra buvę bandymų, pažeidžiant teisės aktų nustatytą tvarką, paveikti valstybės ar savivaldybės įstaigos darbuotojus ar jų priimamus sprendimus;

2) išaiškinta korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų kitose panašias funkcijas atliekančiose valstybės ar savivaldybių įstaigose;

3) tobulintina valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos priežiūros sistema;

4) priimami sprendimai yra susiję su materialine ar kitokia interesanto nauda;

5) nustatyti galiojančios tvarkos normų pažeidimai (pavyzdžiui, skirstant biudžeto lėšas, teikiant užsakymus bei priimant kitus sprendimus);

6) valstybės ar savivaldybės įstaiga yra savarankiškas biudžetinių asignavimų valdytojas;

7) Valstybės kontrolė, Seimo kontrolieriai arba kitos kontrolės ar priežiūros institucijos nustatė šios valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos pažeidimų;

8) gauta kitos informacijos apie valstybės ar savivaldybės įstaigos veikloje egzistuojančias korupcijos apraiškas (kriminalinės žvalgybos ir žvalgybos informacija, gyventojų skundai ir pareiškimai, visuomenės informavimo priemonių pateikiama bei kita informacija).

Detali informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos atliekamą korupcijos rizikos analizę

Vyriausybės atstovų įstaiga neatlieka teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo.

Pareigybė Teisinis pagrindas
Vyriausybės atstovas Vilniaus ir Alytaus apskrityse Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalis
Vyriausybės atstovas Kauno ir Marijampolės apskrityse Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalis
Vyriausybės atstovas Klaipėdos ir Tauragės apskrityse Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalis
Vyriausybės atstovas Panevėžio ir Utenos apskrityse Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalis
Vyriausybės atstovas Šiaulių ir Telšių apskrityse Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalis

 

Vyriausybės atstovų įstaigos vyresnioji patarėja Vida Randakevičienė

Tel. (8 46) 31 49 24, el. p. vida.randakeviciene@vaistaiga.lt

Jei manote, kad susidūrėte su korupcijos atveju, neabejokite ir paneškite apie tai teisėsaugai.

Visą parą galite kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą telefonu (8 5) 266 3333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt arba užpildydami pranešimo formą internetu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-25