Viešieji pirkimai

Kontaktinis asmuo viešųjų pirkimų klausimais:

Rokas Jonikas
Vyriausiasis patarėjas

Tel. nr. 8 658 42926
El. p. adresas: rokas.jonikas@vaistaiga.lt