Darbo užmokestis

Pareigos

Darbuotojų skaičius 2020 m.

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis  2020 m. (Eur)

Darbuotojų skaičius 2021 m. I ketvirtį

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2021 m. I ketvirtį(Eur)
Karjeros valstybės tarnautojai

Vyriausybės atstovas

4 3635.00

4

3655.00

Vyriausiasis patarėjas

11

2388.31

11

2463.08

Vyresnysis patarėjas

12

2315.86 12

2519.55

Patarėjas

11

1674.44

11

1727.03
Vyriausiasis specialistas 5 1560.93 3 1686.68
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį
Vyriausiasis specialistas  2 1301.72 2 1283.25

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-20