Darbo užmokestis

Pareigos

Darbuotojų skaičius 2021 m. IV ketvirtį

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2021 m. IV ketvirtį(Eur)

Darbuotojų skaičius 2022 m. I ketvirtį

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2022 m. I ketvirtį(Eur)
Karjeros valstybės tarnautojai
Vyriausybės atstovų įstaigos vadovas 1 4060.00 1 4180.00

Vyriausybės atstovas

3

4054.45

3

3760.00

Vyriausiasis patarėjas

11

2693.71 11 2768.27

Vyresnysis patarėjas

11 2709.89

13

2475.88

Patarėjas

9 1800.42 10 1808.48

Vedėjas

1 2660.14 1 2222.80
Vyriausiasis specialistas 6 1855.62 6 1743.80
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį
Vyriausiasis specialistas  2 1319.48 1 1538.50

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-20